Identificatie
Wachtwoord
Er zijn twee beweringen over het verschijnsel mens die 
waar zijn: dat alle mensen gelijk zijn, en dat ze 
allemaal verschillend zijn. Op die twee feiten is alle 
menselijke wijsheid gegrondvest.
-- Mark Van Doren (1894-1972), Amerikaans auteur