Identificatie
Wachtwoord
Als een dier iets doet, noemen we dat instinct. Als 
wij hetzelfde om dezelfde reden doen, noemen we het 
intelligentie.
-- Will Cuppy (1884-1949), Amerikaans filosoof
How to Tell Your Friends from the Apes, 1931