35. Appendix - Frequently Asked Questions over catalografie

35.1. Catalografische beschrijving

35.1.1. Wat voer ik als uitgever in bij een online-uitgever?

Bij verschillende online uitgevers kan men zelf een boek samenstellen (bv. MijnBoek.be).

Op de titelpagina wordt geen uitgever vermeld, neem daarom de firma als uitgever op, die het ontwerp heeft mogelijk gemaakt.

Is er geen plaats van uitgave te vinden, vermeld dan <SL>.

35.1.2. Mag ik een bestaand record van een ebook aanpassen?

In de catalogus wordt soms een bestand van ebooks opgeladen (bv. Uitgever Springer)

Het volledig conformeren van dergelijke grote bestanden aan het Anet-regelwerk is bewust niet gebeurd. Op die manier is het voor de gebruiker duidelijker dat die records automatisch werden opgeladen en niet conform zijn aan onze regels.

Alle bestaande records werden met de elektronische records gematcht.

Indien een bibliotheek nadat het bestand werd opgeladen het boek fysiek verwerft, moet het bestaand record van het ebook worden aangepast aan de geldende regels van de catalografie (bv. het wegwerken van de kapitalisatie van alle titelwoorden, taalaanduiding, auteursfuncties, aanpassing of toevoegen van reeksen, e.a. ).

35.1.3. Hoe worden Sinterklaas en Sint Maarten ingevoerd?

Sinterklaas en Sint Maarten zijn de hoofdfiguren van twee populaire kinderfeesten met als oorsprong het levensverhaal van twee echte historische personen.

Zowel de heiligen als de fictieve personages krijgen een apart authority code van het type Personen met volgende relaties:

Voorbeeld:

Sinterklaas

  • uitgebreid naar Epische en mythologische figuren
  • gerelateerd met Nicolaus Myrensis (Heilige)

Sint Maarten

  • uitgebreid naar Epische en mythologische figuren
  • gerelateerd met Martinus Turonensis (Heilige)

35.1.4. Onder welke UDC-rubriek plaatsen we mode en kleding?

Bij mode en kleding komen verschillende facetten kijken (kunst, verzorging/gezondheid, fabricatie, geschiedenis). De aanmaak van een nieuw UDC-rubriek zou geen oplossing beiden.

Daarom worden volgende bestaande UDC-codes gebruikt voor de onderwerpsontsluiting:

  • Klederdracht: 398 (Volkskunde)
  • Fabricatie van kleding: 67 (Manuele constructietechnologie)
  • Mode-ontwerpen: 745 (Kunstambachten)
  • Mode-ontwerpers: 745.92 (Kunstambachtslui)
  • Scenografie: 792 (Theaterwetenschap)
  • Mode als cultuurfenomeen: 930.85 (Cultuurgeschiedenis)

35.2. Printen van rugetiketten

Voor een algemene documentatie over het printen van rugetiketten in Brocade, zie Etiketten afdrukken/bewerken.

35.3. Schrappen van catalografische beschrijvingen

Voor uitleg rond het schrappen van catalografische beschrijvingen, zie Schrappen van catalografische beschrijvingen.

35.4. Catalogi tonen bovenaan in het catalografisch formulier

Hoe krijg je, bovenaan in het catalografisch formulier, een andere catalogus te zien - waar je de beschrijving van een publicatie kan toetsen aan een andere praktijk?

Zie daarvoor Catalogi in het catalografisch formulier.