36. Appendix - Taalonafhankelijke codes

36.1. Definitie en gebruik

Met taalonafhankelijke codes kunnen makkelijk en op een uniforme wijze bepaalde fragmenten tekst gecodeerd worden ingevoerd in een catalografische beschrijving. In de publiekscatalogus worden deze codes dan vertaald in de overeenstemmende tekst, in de taal die overeenstemt met die van de OPAC. Taalonafhankelijk betekent dus, dat het gebruik van de code onafhankelijk is van de taal van de te tonen tekst.

De tekstfragmenten zijn daardoor makkelijk in het onderhoud. Indien de tekst dient aangepast te worden, volstaat het om de meta-informatie bij de code te wijzigen en de correct tekst verschijnt in de catalogus in alle beschrijvingen waarin de code werd gebruikt.

Taalonafhankelijke codes worden altijd ingevoerd tussen twee spitse haken.

Voorbeeld:

  • <INC>

Nieuwe codes worden slechts gemaakt na overleg en goedkeuring.

Taalonafhankelijke codes mogen maar gebruikt worden in welbepaalde velden, en in welbepaalde omstandigheden. Ze mogen gebruikt worden in:

  • TI = titel
  • IM = impressumveld
  • ICOL = ISBD-collatie
  • IAN = ISBD-annotatie
  • PAN= PK-annotatie
  • EAN= Exemplaarannotatie
  • PBZ= Bezitsveld
  • EINFO = einfoveld

In bijgaande tabel wordt het gebruik van de codes uitgelegd.

Waarschuwing

Niet altijd is het gebruik van taalonafhankelijke codes aangewezen. Zo heeft het niet veel zin om taalonafhankelijke codes te gebruiken in een tekstfragment dat in een specifieke taal is opgesteld. Als bv. een annotatie die in het Nederlands wordt opgesteld ook een taalonafhankelijke code zou bevatten, dan wordt alleen die code in het Engels of Frans vertaald in de Engelse of Franse OPAC. Dat leidt dan tot een weinig gebruiksvriendelijke combinatie van twee verschillende talen in dezelfde annotatie.

36.2. Lijst van taalonafhankelijke codes

Code Verwoording Gebruik
A Met aantekeningen van de auteur EAN
ABD In … hierin opgenomen: … IAN
ABS Opgenomen in: … IAN
AC Audiocassette IAN, ICOL, PBZ
ACQ Verwerving EAN
AP Grammofoonplaat IAN, ICOL, PBZ
AUTO Autograaf IAN
AV … Met aantekening van … EAN
BD Blu-ray disc IAN, ICOL, PBZ
BDN Band(en) ICOL, PBZ
BE Boekbindersetiket EAN
BHE Boekhandelsetiket EAN
BI … Bandillustrator (aan te vullen met naam) EAN
BM Bindfout EAN
BO … Bandontwerper (aan te vullen met naam) EAN
BS Boekbindersstempel EAN
CD Compact disc IAN, ICOL, PBZ
CON Convoluut TI, PAN
COND Beschadigd: EAN
CR Cd-rom IAN, ICOL, PBZ
CT Aangevuld tot PAN
D Met opdracht EAN
DA Met opdracht van de auteur EAN
DAT … Met opdracht van de auteur aan (aan te vullen met naam) EAN
… DBT … Met opdracht van … aan … EAN
DED Opgedragen aan: (aan te vullen met naam) IAN
DI Dia IAN, ICOL, PBZ
DT … Met opdracht aan (aan te vullen met naam) EAN
DVA dvd-audio IAN, ICOL, PBZ
DVR dvd-rom IAN, ICOL, PBZ
DVV dvd-video IAN, ICOL, PBZ
EB Elektronisch beschikbaar EINFO
EBH Elektronisch beschikbaar via de homepage EINFO
EBU Elektronisch beschikbaar via de uitgever EINFO
EDC Gedownloade kopie PBZ, EAN
EO Alleen online editie IAN
F Folio(s) ICOL, PBZ
FAC Facsimile IAN
FD Floppy disk IAN, ICOL, PBZ
FR Folder IAN, ICOL, PBZ
G Geschenk v/h Bestendig Dotatiefonds EAN
GB … Geschenk van (aan te vullen met naam) EAN
… GBV … Geschenk van … aan … EAN
GR Grafiek(en) ICOL
ILE Geïnterfolieerd werk EAN
IN Supplement van IAN
INC Onvolledig PBZ
IND Cumulatieve index IAN
K Kaart IAN, ICOL, PBZ
KE Keerdruk IAN
KOL Kolom(men) ICOL
LOS Losbladig ICOL, IAN
MA Meertalige auteursnaam IAN
MC Microcard IAN, ICOL, PBZ
MF Microfiche IAN, ICOL, PBZ
MI Ontbreekt PBZ
MIC Microfilm IAN, ICOL, PBZ
MS Handschrift IAN
… N … Nr. …/… EAN
OMA … Eigenhandig geschreven eigendomsmerk van (aan te vullen met naam) EAN
OMB Wapenband EAN
OME … Ex-libris van (aan te vullen met naam) EAN
OMM … Handgeschreven eigendomsmerk van (aan te vullen met naam) EAN
OMP Presentband EAN
… OMPV … Presentband geschonken door … aan … EAN
OMS Droogstempel EAN
OMSE Supra-libros EAN
OMT Stempel EAN
ORD Ordonnantie TI
P Prijs boek/band EAN
PC Plaats in convoluut EAN
PEM Prijsband met ex-praemio (handgeschreven) EAN
… PEMV … Prijsband met ex-praemio (handgeschreven) vanwege … aan … EAN
PEP Prijsband met ex-praemio (gedrukt) EAN
… PEPV … Prijsband met ex-praemio (gedrukt) vanwege … aan … EAN
PESE Prijsboek met super ex-libris EAN
… PESEV … Prijsboek met super ex-libris vanwege … aan … EAN
PK Met aantekeningen: sommige prijzen, sommige kopers gegeven EAN
PL Plaat/platen IAN, ICOL, PBZ
PKK Met aantekeningen: sommige prijzen, alle kopers gegeven EAN
PPK Met aantekeningen: alle prijzen, sommige kopers gegeven EAN
PPKK Met aantekeningen: alle prijzen, alle kopers gegeven EAN
S … Met handtekening van (aan te vullen met naam) EAN
SA Met handtekening van de auteur EAN
SF In … hiervan afgesplitst: … IAN
SFO Afgesplitst van: IAN
SL Plaats van uitgave niet gekend IM
SN Uitgever niet gekend IM
SP Aanvullingen bij de publicatie EINFO
SPL Supplement IAN
SV Ondertitel varieert IAN
TA Magneetband IAN, ICOL, PBZ
TYP Typoscript IAN
VC Videocassette IAN, ICOL, PBZ
WA Met aantekeningen EAN
XER Xerokopie IAN, PBZ, EAN