39. Appendix - Catalografische terminologie

39.1. Lijst van termen en hun betekenis in het regelwerk van Anet

Chronogram
spreuk waarin de Romeinse cijfers, vaak gekleurd of als hoofdletter weergegeven, samengeteld een jaartal vormen.
Convoluut
toevallige bundeling van publicaties; band waarin verschillende documenten zijn samengebonden, die geen bibliografische eenheid vormen.
Generieke titel
een titel die eerder een soortnaam is voor een publicatie, bv. een jaarverslag met als titel Jaarverslag van…
Keerdruk
Een keerdruk (kop-aan-staart) is een combinatie van twee werken, waarbij het ene werk ten opzichte van het andere werk op zijn kop staat.
Niet-sprekende deeltitel
de titel van een meerdelige publicatie, die alleen maar bestaat uit een jaartal, of een plaatsnaam, of letters of cijfers.
Pamflet
een een informerende of opiniërende publicatie over een actuele kwestie van beperkte omvang.
Sprekende deeltitel
de titel van een meerdelige publicatie, die niet alleen maar bestaat uit een jaartal, of een plaatsnaam, of letters of cijfers.
Titelpagina
de bladzijde voorin een publicatie waarop de meest volledige titelgegevens voorkomen, evenals meestal een auteursvermelding en een volledig of gedeeltelijk impressum.