23. B - Congresverslagen

23.1. Definitie

Congresverslagen zijn publicaties waarin de verslagen, rapporten, presentaties, enz. van congressen of conferenties zijn opgenomen.

23.2. Algemene regels

Publicaties (verslagen, programma’s, enz.) van congressen worden beschreven op de titel van de publicatie. De organiserende corporatie wordt normaal niet in de titel opgenomen.

Wanneer de naam van de conferentie op de titelpagina grammaticaal met de titel is verbonden, dan maakt hij deel uit van de titel.

Wanneer de titelpagina, buiten de hoofdtitel, ook nog gegevens bevat zoals: verslagen van het congres …, enz. worden deze gegevens als ondertitel opgenomen.

Voorbeeld:

Christianisation et déchristianisation : actes de la neuvième Rencontre d’histoire religieuse tenue à Fontevraud les 3, 4 et 5 octobre 1985

De naam van de conferentie wordt, als authority record, opgenomen als corporatief auteur (type E: manifestatie). Als ze is opgenomen in de titel, wordt ze als corporatieve auteur onderdrukt.

Wanneer er een organiserende corporatie is genoemd, waarvan de naam niet het eerste deel vormt van de congresnaam, wordt ook deze corporatie als auteur opgenomen.

Wanneer de vermelding van het congres niet op de titelpagina, maar elders in het boek is opgenomen, worden naast de corporatie, de congresgegevens in het nootveld van het annotatietype cong ingevoerd.

Voorbeeld:

Les aspects juridiques de l’intégration économique

  • Manifestatie (type E): Académie de droit international de La Haye. Colloque wordt als corporatieve auteur opgenomen.
  • annotatietype cong: 25e Colloque de l’Académie de droit international de La Haye, 24-25 mai 2000.

23.3. Regels met betrekking tot periodieke congressen

Publicaties van periodieke congressen worden in de meeste gevallen beschreven op de titels van de afzonderlijke congresverslagen.

De verschillende afzonderlijke beschrijvingen krijgen allemaal hetzelfde authority record voor de manifestatie en kunnen zo gegroepeerd worden. Vaak kan in annotaties worden toegevoegd het hoeveelste congres van een reeks dit is.

Als het echter zo goed als zeker is, dat de elkaar opvolgende zittingen van een periodiek congres naar opzet blijvend zullen worden gehouden, en dat de congresverslagen steeds onder gelijkblijvende gemeenschappelijke titel zullen verschijnen, dan kunnen de publicaties van het congres worden behandeld als een periodieke publicatie.

Indien elke congrespublicatie naast de gelijkblijvende gemeenschappelijke titel tevens een eigen titel heeft, dan dient er ook een beschrijving te worden gemaakt van deze eigen titel (regels i.v.m. themanummers). Van de periodieke beschrijving wordt een relatie rnv gelegd naar elke afzonderlijke titel.