30. B - Dissertaties, eindverhandelingen en proefschriften

30.1. Eindverhandelingen

Eindverhandelingen is de algemene verzamelnaam voor eindwerken waarvoor in de verschillende instellingen diverse benamingen worden gebruikt: eindwerk, eindwerken, eindverhandeling, eindverhandelingen, eindgroepswerken, proefschriften, licentiaatsverhandelingen, enz.

30.1.1. Eindverhandelingen van de eigen Anet-instelling

Om de eindverhandelingen per instelling in de OPAC beter opzoekbaar en overzichtelijk te maken, worden ze gekoppeld aan een fictieve reeks met de relatie oth (vertaald als Eindwerken) van de reeks naar de individuele eindverhandeling, en tho (vertaald als Eindwerk) van de eindverhandeling naar de reeks.

Voor de beschrijving gelden volgende richtlijnen:

30.1.1.1. Voor de reeks

Welke term er ook voor de reekstitel gekozen wordt (vrij voor elke instelling), steeds wordt de benaming ingevoerd in het meervoud (eindwerken, proefschriften, enz.). Het acroniem van de instelling (al of niet de overkoepelende instelling) wordt mee opgenomen in de hoofdtitel.

Voorbeeld:

 • Eindverhandelingen UA
 • Eindwerken KdG-IWT

Bron van de fictieve reekstitel wordt extern.

Als corporatieve auteur wordt de instelling met de juiste “afdeling” (Faculteit, Sectie, enz.) ingevoerd.

Telkens het acroniem of de benaming van de instelling wijzigt (bv. bij fusies, of gewone naamveranderingen) wordt er een nieuwe titelbeschrijving gemaakt. In het impressum wordt de begin- en einddatum vermeld. Tussen beide records wordt de relatie co/cb gelegd.

Voorbeeld:

Eerste reekstitel:

 • titel: Eindverhandelingen UFSIA : handelsingenieur
 • auteur: UFSIA. Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

Volgende reekstitel:

 • titel: Eindverhandelingen UA-TEW : handelsingenieur
 • auteur: Universiteit Antwerpen. Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

Tussen beide records wordt de relatie co (cb) gelegd.

De ondertitel wordt consequent (d.w.z.: altijd op dezelfde manier, bv. verwijzend naar de officiële naam van een opleiding) geconstrueerd.

Voorbeeld:

 • graduaat elektromechanica
 • handelsingenieur
 • master in wetenschappelijke computertoepassingen

Er wordt geen secundaire titel ingevoerd.

30.1.1.2. Voor de eindverhandeling of deelbeschrijving

Omdat het per definitie om niet gepubliceerde geschriften gaat, wordt nooit de uitgever vermeld, maar wel een plat streepje.

Bij iedere verhandeling of deelbeschrijving mag in een annotatie van het type prom de promotor worden toegevoegd. Verschillende promotoren kunnen in één annotatie worden vermeld. Dan worden de namen van elkaar gescheiden door spatie puntkomma spatie.

Voorbeeld:

 • Titel eindverhandeling: Ontwikkeling van een off-line test user interface voor het A1000 project / Erwin Sprengers. - Diepenbeek : - , 1995. - 75 p. - Promotor: K. De Vlaminck
 • Reekstitel: Eindverhandelingen LUC: aanvullende studies wetenschappelijke computertoepassingen ; 1995:4
 • auteur: Limburgs Universitair Centrum. Faculteit Wetenschappen

Instellingen die het wensen, kunnen eindverhandelingen inhoudelijk ontsluiten.

30.1.2. Eindverhandelingen, vreemd aan de eigen instelling

De eindverhandelingen, vreemd aan de eigen instelling, worden nooit aan een fictieve reeks gekoppeld.

Er wordt een annotatie toegevoegd van het type tho (vertaald als Eindwerk) met als inhoud: eventueel de soortnaam van het eindwerk gevolgd door het acroniem van de instelling, de faculteit, eventueel een departement.

Voorbeeld:

Met soortnaam:

 • Noot, van type tho: Thesis. Michigan State University [East Lansing, Mich.]
 • Noot, van type tho: Eindverhandeling. KUL, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Soortnaam is Eindwerk:

 • De soortnaam wordt niet opgenomen, omdat dit dezelfde benaming is als het annotatietype.
 • Noot, van type tho: KUL, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht en Criminologie

Geen soortnaam:

 • Noot, van type tho: O.L.-Vrouwcollege [Oudenaarde]

30.2. Doctorale proefschriften

30.2.1. Algemene bepalingen

De ondertitel wordt beperkt tot proefschrift, dissertation, thèse, e.a., zoals vermeld staat op de titelpagina.

Voor de auteursnamen is de bron de titelpagina.

Indien de officiële auteursnaam op het proefschrift verschilt van de gebruikelijke naam op de handelseditie wordt een authority record gemaakt.

Voorbeeld:

 • Proefschrift: Peeters, Cornelius Johannes, en op de handelseditie: Peeters, Neel.
 • Proefschrift: Hoekstra, Antoon Georgius Henricus Albertus, op de handelseditie: Hoekstra, Tony.

Omdat het per definitie om niet gepubliceerde geschriften gaat, wordt nooit de uitgever vermeld, maar wel een plat streepje.

Bij ieder proefschrift mag in een annotatie van het type prom de promotor worden toegevoegd. Verschillende promotoren kunnen in één annotatie worden vermeld. Dan worden de namen van elkaar gescheiden door spatie puntkomma spatie.

Doctoraten worden inhoudelijk ontsloten.

30.2.2. Doctorale proefschriften UA en aggregaten Hoger Onderwijs UA

Voor doctorale proefschriften van de UA en aggregaten Hoger Onderwijs UA worden fictieve reekstitels (bron: extern) ingevoerd onder de titel Proefschriften.

Voorbeeld:

 • titel: Proefschriften UA-LW : geschiedenis
 • auteur: Universiteit Antwerpen. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Departement Geschiedenis

30.2.3. Doctorale proefschriften van andere universiteiten

Proefschriften van andere universiteiten krijgen geen fictieve reekstitel.

Ze krijgen een annotatie, type alg met als inhoud: de soortnaam (bv. Proefschrift) gevolgd door het acroniem van de instelling, de faculteit, eventueel een departement.

Voorbeeld:

 • Annotatie, type alg: Proefschrift. KUL, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Leuvens Instituut voor Criminologie
 • Annotatie, type alg: Doctoraatsproefschrift. UG, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Annotatie, type alg: Doctoral thesis. VUB, Faculty of Law and Criminology
 • Annotatie, type alg: Dissertation. UG, Law School
 • Annotatie, type alg: Thèse. Université de Dijon
 • Annotatie, type alg: Academisch proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

30.2.4. University Microfilms

Voor proefschriften uitgegeven door UMI gelden volgende afspraken:

 • Impressum: plaats en naam van de universiteit, en datum van de oorspronkelijke uitgave (zie kopie van het oorspronkelijke titelblad)
 • Annotatie, type alg: taalonafhankelijke code <XER>: gevolgd door University Microfilm [bestelnummer]

Voorbeeld:

 • A critical edition of Johannes Witte de Hese’s “Itinerarius”, the Middle Dutch text, an English translation, and commentary, together with an introduction to European accounts of travel to the East (1240-1400) / edited by Scott Douglas Westrem. - Evanston, Ill. : Northwestern University, 1985. - 641 p. - <XER>: University Microfilm 85-11875