24. B - Tentoonstellingscatalogi

24.1. Titel en ondertitel

Wanneer de titelpagina, buiten de hoofdtitel, ook nog gegevens bevat zoals: catalogus van de tentoonstelling te …. en deze gegevens geen integraal deel uitmaken van de titel, worden ze niet als ondertitel opgenomen. De gegevens in verband met tentoonstellingen worden altijd in annotaties en eventueel in authority records van type Tentoonstelling opgenomen.

24.2. Auteurs

Als personele auteur (code aut) wordt de naam van de samensteller van de catalogus opgenomen, indien door de presentatie niet onmiskenbaar de hoofdverantwoordelijkheid aan een andere auteur is toegekend. De persoon die de algemene leiding van de tentoonstelling heeft, kan eventueel ook als auteur worden opgenomen.

Als corporatieve auteur kunnen volgende instellingen worden opgenomen; ze worden altijd onderdrukt in de beschrijving:

  • De instelling waar de tentoonstelling wordt gehouden, wordt altijd ingevoerd als corporatieve auteur.
  • Indien de organiserende instelling een roepfunctie heeft en niet als onderdeel van de tentoonstellingsnaam werd ingevoerd, wordt hij als corporatieve auteur opgenomen.

24.3. Annotatie

Per tentoonstelling wordt een annotatie gemaakt van het type ex. Reizende tentoonstellingen worden per definitie altijd als verschillende tentoonstellingen beschouwd.

In die annotatie worden telkens de naam en de plaats van het museum en de begin- en einddatum op volgende wijze vermeld:

  • Naam van het museum: zoals de hoofdvorm van het authority record.
  • Plaats van het museum: zoals vermeld bij de hoofdvorm. De plaatsnaam wordt steeds ingevoerd tussen rechte haken. Wanneer de plaats al in de hoofdvorm is vervat of wanneer de plaats ontbreekt, wordt de plaats niet opgenomen.
  • Tussen de plaats en de begindatum staat een punt gevolgd door een spatie.
  • Begin- en einddatum: yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd. Tussen beide data komt spatie liggend streepje spatie. Wanneer de begin- of einddatum niet gekend zijn, wordt dit aangeduid door 00.

Voorbeeld:

  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten [Antwerpen]. 1999/10/25 - 1999/11/30
  • Amsterdams Historisch Museum. 2003/02/15 - 2003/04/30
  • Ashmolean Museum [Oxford]. 2003/07/00 - 2003/09/00 (tentoonstelling loopt van juli tot september)
  • Musée de l’assistance public [Paris]. 1961/00/00 - 1961/00/00 (tentoonstelling in het jaar 1961)

Wanneer de publicatie nergens het jaar waarin de tentoonstelling wordt gehouden of de plaats vermeldt, wordt er geen annotatie van het type ex ingevoerd.

Waarschuwing

Als echter de naam van de tentoonstelling afwijkt van de titel van de catalogus, wordt, naast een annotatie, ook altijd een authoritycode van het type tentoonstelling aangemaakt.

24.4. Onderwerp

De tentoonstellingscatalogus wordt op inhoud ontsloten, en krijgt een publicatietype tentoonstellingscatalogus.

Een bibliotheek kan er voor kiezen om in het onderwerp ook authority records op te nemen voor de tentoonstelling in kwestie. Zie authority records voor tentoonstellingen. Op die manier worden tentoonstellingen opzoekbaar op de verschillende onderdelen van een record (plaats, museum, data).

Waarschuwing

Als echter de naam van de tentoonstelling afwijkt van de titel van de catalogus, dan is de aanmaak van een authoritycode van het type tentoonstelling verplicht.