4. A - Lidmaatschap

4.1. Het concept lidmaatschap

Het concept lidmaatschap heeft in Anet/Brocade twee functies:

  • om deelverzamelingen van beschrijvingen te kunnen maken (bv. alle tijdschriften voor Antilope, met als lidmaatchap antilope)
  • om formulierelementen te verzamelen die dienstig zijn voor een specifiek soort beschrijvingen (bv. lidmaatschap od voor oude drukken. Daarin wordt een veld voor katernopbouw opgenomen, dat niet aanwezig is in beschrijvingen met lidmaatschap zebra).

Een catalografische beschrijving kan verschillende lidmaatschappen bezitten, en zo tot verschillende deelverzamelingen behoren. In de beschrijvingen met meerdere lidmaatschappen wordt het catalografisch formulier (en dus de velden) bepaald door een prioriteit die is bepaald in de meta-informatie van het regelwerk. In het regelwerk van Anet, lvd, wordt die volgorde als volgt bepaald:

  • od; zebra; antilope; einfo; gez; ond; tech; kunst; recht; rise; sep; muz; …

Dat betekent, dat in beschrijvingen die het lidmaatschap od bezitten naast een ander lidmaatschap, altijd het formulier van de oude drukken getoond wordt.

4.2. Toekennen van het lidmaatschap

De toekenning van het lidmaatschap is afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Dat wordt vastgelegd in het gebruikersbeheer van Brocade.

De toekenning van het lidmaatschap kan op verschillende manieren gebeuren bij de aanmaak van een nieuwe beschrijving:

  • de catalograaf kan het lidmaatschap manueel toekennen, in het veld Geef de lidmaatschappen.
  • als de catalograaf geen lidmaatschap invult, en er in Brocade bij sys317 een lidmaatschap is ingevuld, wordt dat in eerste instantie gebruikt
  • is er geen voorkeurlidmaatschap ingevuld bij sys317 , dan wordt gekeken naar het standaard lidmaatschap van het regelwerk. In regelwerk lvd is dat lidmaatschap zebra.

In sommige gevallen wordt het lidmaatschap door het systeem toegekend, bij het toekennen van bepaalde dragers.

Voorbeeld:

  • lidmaatschap einfo wordt automatisch toegekend als drager url wordt gekozen. Opgelet: bij het schrappen van de drager url dient het lidmaatschap einfo manueel geschrapt te worden!

Indien je voor een beschrijving een ander formulier nodig hebt dan het actuele (als je bv. een beschrijving met alleen lidmaatschap zebra wil aanpassen aan de regels voor de oude drukken), dan dien je het vereiste lidmaatschap toe te voegen en te registreren. Om de nieuwe velden te activeren, dien je het formulier eerst te sluiten en nadien opnieuw te openen.

4.3. Overzicht van lidmaatschappen toegelaten in regelwerk lvd

Naam Toelichting
zebra Standaardlidmaatschap van Anet. Alle beschrijvingen in de Anet catalogus hebben lidmaatschap zebra.
antilope Lidmaatschap voor tijdschriften. Toegekend aan alle tijdschriften, zowel die van Anet als die van andere Antilope bibliotheken. Tijdschriften van Anet krijgen ook lidmaatschap zebra.
cbk Lidmaatschap CBK wordt toegekend door EHC voor de kinderboeken die worden opgenomen in het Nederlandse Centraal Bestand Kinderboeken.
didactiek Lidmaatschap toegekend aan de leerboekencollectie van EHC.
dmp Lidmaatschap toegekend aan sommige beschrijvingen uit de conversie van KMSKA. Het gaat om records die te summier beschreven werden om opgenomen te kunnen worden in de Anet catalogus. Dergelijke records zijn niet herbruikbaar. Bibliotheken die publicaties hebben die er mee overeen kunnen komen, dienen een nieuw record aan te maken, conform de regels van Anet, en vragen via de helpdesk om consolidatie met het dmp-record.
dp-xxx Lidmaatschap toegekend aan beschrijvingen waarvan een bibliotheek (xxx) een kopie heeft in het digitaal platform. Dergelijke beschrijvingen hebben ook lidmaatschap einfo - ook al hebben ze geen veld Inhoud, abstract, illustratie. Voorbeeld: dp-mpm voor een beschrijving met een kopie in het digitaal platform van MPM.
einfo Lidmaatschap voor publicaties die elektronisch beschikbaar zijn: elektronische tijdschriften, databanken, working papers die via het web kunnen geraadpleegd worden, enz., maar ook voor documenten in de digitale platformen. Het lidmaatschap wordt gebruikt om een catalogus van e-bronnen te kunnen samenstellen.
etd-xxx Lidmaatschap voor de elektronische thesissen en dissertaties, binnen een bepaalde bibliotheek. Bv. etd-kdg.
gez Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels over gezondheid.
kunst Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels over kunst.
muz Lidmaatschap toegekend aan beschrijvingen uit de muziekcatalogus van het conservatorium (AP-KC). Heel wat beschrijvingen met lidmaatschap muz hebben geen lidmaatschap zebra. Het gaat dan om records uit de conversie die te summier beschreven werden om opgenomen te kunnen worden in de Anet catalogus. Dergelijke records zijn niet herbruikbaar. Bibliotheken die publicaties hebben die er mee overeen kunnen komen, dienen een nieuw record aan te maken, conform de regels van Anet, en vragen via de helpdesk om consolidatie met het muz-record.
od Lidmaatschap toegekend aan beschrijvingen van publicaties van (voornamelijk) voor 1830, die beschreven zijn volgens de regels voor de oude drukken.
ond Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels over onderwijs.
recht Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels over recht.
sep Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels rond sociale, economische en/of politieke thema’s.
tech Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor artikels over technologie.
track Lidmaatschap te gebruiken bij excerptie, voor tracks op lp’s of cd’s.
veiling Lidmaatschap toegekend aan veilingcatalogi waarvoor veilinggegevens moeten kunnen geregistreerd worden. Na registratie van de toekenning van dit lidmaatschap komt de extensie voor de veilinggegevens beschikbaar in het formulier.
vmi Lidmaatschap toegekend aan publicaties van het Vlaams Muziek Instituut, een catalogus van partituren en werken over Vlaamse componisten (samenwerking tussen de conservatoriumbibliotheken van Antwerpen, Brussel en Gent).