6. Geografische namen

6.1. Algemene bepalingen

In Anet worden authority records aangemaakt voor geografische benamingen. Het kan gaan om namen van:

 • deelgemeenten (enkel in Vlaanderen)
 • gemeenten
 • provincies
 • landen
 • streken
 • zeeën en oceanen
 • rivieren
 • gebergtes
 • ...

Alle geografische codes beginnen met 91. gevolgd door een specifiekere code, en eventueel zelfs door een gewoon volgnummer.

De records worden met elkaar via relaties verbonden in een hiërarchische classificatie die uit 6 deelgebieden is opgebouwd:

Code Benaming
000.91 Stam van de geografische zoekboom
91.1 Continenten en landen, steden, enz.
91.10 Continentoverschrijdende streken
91.2 Geografische streken
91.26 Oceanen. Zeeën. Zeeverbindingen
91.28 Meren en Binnenzeeën
91.282 Rivieren

Voorbeeld:

Verenigd Koninkrijk:

 • 91.41 (Verenigd Koninkrijk)
 • 91.410 (Groot-Brittannië)
 • 91.410.01 (Engeland)
 • 91.410.018 (West-Midlands)
 • 91.410.0185 (Metropolitan Country)
 • 91.410.10321 (Birmingham)

Rivieren:

 • 91.282 (Rivieren)
 • 91.282.244 (Rivieren West-Europa)
 • 91.282.243.1 (Rijn)
 • 91.282.243.147 (Main)
 • 91.430.08 (Rivieren: Duitsland)

Er worden alleen codes aangemaakt voor hedendaagse geografische benamingen: moderne landnamen, administratieve streken, steden en gemeenten, geografische streken, rivieren, zeeën, enz. Voeg eventuele historische namen toe als verwijzing van het type synoniem.

Voorbeeld:

Voorbeeld 1:

 • hoofdvorm: Istanboel (stad)
 • verwijzingstermen, type synoniem: Constantinopel; Byzantium; Constantinople; Byzance.

Voorbeeld 2:

 • hoofdvorm: Kinshasa
 • verwijzingstermen, type synoniem: Leopoldstad; Léopoldvillle.

Notitie

Vertrek bij de aanmaak van een nieuwe geografische code altijd van de code van het niveau dat er net boven ligt.

Naamvormen die niet als een synoniem (andere benaming, verouderde benaming) kunnen beschouwd worden van de hoofdvorm, worden ingevoerd als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm. Ze worden gebruikt in volgende gevallen:

 • voor administratieve plaatsen waarvoor geen aparte codes worden aangemaakt, maar die onderdeel zijn van een grotere plaats.

  Voorbeeld:

  • wijken, gehuchten in Vlaamse (deel-)gemeentes: Zurenborg, Het Kiel in Antwerpen; het Patershol in Gent;....
  • wijken, gehuchten, deelgemeentes in Wallonië en andere landen dan België
 • voor vermeldingen als plaats van uitgave, indien het gaat om een schijnadres bij oude drukken.

6.2. Indeling van de hiërarchie per land

De indeling van de hiërarchie binnen de landen gebeurt niet overal volgens hetzelfde principe. Voor België, de buurlanden en sommige landen van Europa is deze hiërarchie zeer systematisch en op voorhand opgebouwd in verschillende niveaus. Voor andere landen is de opbouw eerder ad hoc gebeurd.

Met uitzondering van Vlaanderen is het laagste niveau de entiteit van een stad of gemeente (in Vlaanderen: de deelgemeente). Voor deelgemeenten (uitzondering: Vlaanderen), districten, wijken, gehuchten, enz. worden geen aparte geografische codes aangemaakt. Ze kunnen als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm worden toegevoegd bij de code van de gemeente. De termen zijn als zodanig alleen opzoekbaar binnen de authority module, en niet in de publiekscatalogus - omdat het immers geen synoniemen zijn.

Indien catalografen zelf een geografische code dienen aan te maken, dan moeten ze zich goed bewust zijn van de opgebouwde structuur binnen een land, om de nieuwe code daarin in te passen.

6.2.1. Indeling van de Belgische plaatsnamen

6.2.1.1. Vlaanderen

In Vlaanderen worden, voor de administratieve indeling, codes aangemaakt tot op het niveau van de deelgemeente. Voor andere plaatsen (bv. wijken,...), behorend bij een gemeente of een deelgemeente, worden geen aparte a-lois aangemaakt, maar verwijzingstermen van het type verwijzingsterm bij de gemeente of de deelgemeente waar ze bij horen.

 • Provincie (bv. Limburg).
 • Arrondissement (bv. Tongeren).
 • Gemeente (bv. Riemst).
 • Deelgemeente (bv. Zichen-Zussen-Bolder).

Waarschuwing

voor een wijk zoals het Kiel in Antwerpen wordt geen aparte code aangemaakt. De term wordt als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd bij het record voor Antwerpen.

6.2.1.2. Wallonië

Voor Wallonië worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Provincie (bv. Henegouwen).
 • Arrondissement (bv. Bergen).
 • Gemeente (bv. Bergen, met verwijzingsterm van type verwijzingsterm voor deelgemeente Jemappes).

6.2.2. Nederland

Voor Nederland worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Provincie (bv. Gelderland).
 • Gemeente (bv. Elburg, met verwijzingsterm van type verwijzingsterm voor deelgemeente Oostendorp).

6.2.3. Frankrijk

Voor Frankrijk worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Regio (bv. Nord-Pas-de-Calais).
 • Departement (bv. Nord).
 • Gemeente (bv. Rijsel).

6.2.4. Duitsland

Voor Duitsland worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Land (bv. Noord-Rijn-Westfalen).
 • Gemeente (bv. Münster).

6.2.5. Spanje

Voor Spanje worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Autonoom gebied (bv. Catalonië).
 • Gemeente (bv. Barcelona).

6.2.6. Engeland

Voor Engeland worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Graafschap (bv. Cumbria).
 • Gemeente (bv. Carlisle).

6.2.7. Italië

Voor Italië worden authority codes aangemaakt tot op het niveau van de gemeente. Kleinere plaatsen (deelgemeentes, enz.) worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.

 • Regio (bv. Emilia-Romagna).
 • Gemeente (bv. Bologna).

6.2.8. Andere landen

Bij andere landen wordt de code van de gemeente meestal rechtstreeks gerelateerd met de code voor het land - tenzij er al een diepere structuur is opgebouwd. Controleer dus telkens hoe een land is onderverdeeld.

Kleinere gehelen krijgen geen apart authority record. Ze worden als verwijzingsterm van het type verwijzingsterm toegevoegd aan het record van de gemeente.