4. Afkortingen

4.1. Wat zijn afkortingen?

Afkortingen zijn korte combinaties van letters en/of cijfers die, indien op een specifieke wijze ingevoerd (tussen dubbele rechte haken) in Brocade formulieren worden vertaald in een aangepaste verwoording, bij registratie van het formulier. Op die manier kan de invoer van langere tekstfragmenten worden vergemakkelijkt, en de eenvormigheid van de tekst gegarandeerd.

Voorbeeld:

  • afkorting ingevoerd als: [[gg]]
  • vertaald als Guido Gezelle

Er zijn globale afkortingen (voor iedereen bruikbaar) en persoonlijke afkortingen (voor elke Brocade gebruiker apart).

4.1.1. Globale afkortingen

Globale afkortingen zijn voor elke Brocade gebruiker beschikbaar. Ze worden gedefinieerd door het Anet team.

4.1.2. Persoonlijke afkortingen

Persoonlijke afkortingen kan elke Brocade gebruiker zelf construeren. Ze zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft aangemaakt.

Een persoonlijke afkorting kan handig zijn als je regelmatig dezelfde tekst moet invoeren, bv. een annotatie in een catalografische beschrijving.

Voorbeeld:

  • afkorting in te voeren als: [[ad]]
  • wordt bij registratie vertaald als: Voorzien van audiodescriptie.

4.2. Gebruik van afkortingen

Afkortingen kunnen in alle Brocade velden worden gebruikt.

Voor catalografie worden algemene afkortingen vooral gebruikt bij oude drukken, voor de invoer van bibliografische verwijzingen in het annotatieveld. Op die manier kan op een snelle en eenvormige manier worden verwezen naar een referentiewerk. De afkorting wordt vertaald naar een gestandaardiseerde vorm.

4.3. Constructie van afkortingen

Een afkorting bestaat uit volgende elementen:

4.3.1. Code

De code is de letter- en/of cijfercombinatie die in een Brocade veld moet ingevuld worden, tussen dubbele rechte haken, en die vertaald zal worden.

Voorbeeld:

  • benezit

4.3.2. Vertaling

De vertaling is het tekstfragment dat in de plaats moet komen van de code.

Voorbeeld:

  • code: benezit
  • vertaling: Bénézit (4e éd.)

4.3.3. Scope

In de scope note kan meer informatie worden ingevuld over de code en de vertaling.

Voorbeeld:

  • code: benezit
  • vertaling: Bénézit (4e éd.)
  • scope: Bénézit, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Parijs, 1999 (4e éd.) (dit is de volledige bibliografische referentie).