2. Rugetiketten met plaatskenmerk

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 25 sept 2002
Aangepast door Jef Tegenbos
Aangepast op 26 februari 2015
Oud BVV nr 2032

2.1. Abstract

Dit document beschrijft hoe rugetiketten in Brocade worden gedefinieerd en geproduceerd.

2.2. Inleiding

Om in Brocade rugetiketten op automatische wijze te kunnen afdrukken, dienen volgende zaken te gebeuren:

 • Catalografie: definiëren van labels
 • Catalografie: koppelen van pk-genres aan labels
 • Systeembeheer: aanpassen naar andere layout

Binnen Anet worden volgende formaten ondersteund:

Afdruk op Avery L7651 vellen via Laser Printer (eerder af te raden; zie Nadeel)
 • Afdruk op vellen A4 in Landscape: 5 rijen van telkens 13 etiketten
 • Gebruik van standaard etiket-afmetingen Avery L7651
 • Geen specifieke printer vereisten. Een gewone laser printer volstaat
 • Nadeel: extreme gevoeligheid wat betreft positionering van het papier. Dat betekent dat de layout printer per printer dient ingesteld en getest te worden. Bovendien is dit geen zuinige oplossing, tenzij er telkens kan afgedrukt worden in een veelvoud van 65 etiketten.
Afdruk op etiketten op rol (aanbevolen)
 • Gebruik van thermal transfer (TTR) printer zoals

  • Intermec Easy Coder C4 203 dpi (ouder model)
  • Internec Pf8 Desktop Printer Thermal Transfer 300 Dpi (nieuwer model)
 • Specificaties TTR labels

  • Formaat: Br. 50mm x H. 25mm
  • Verticale spatie: ca. 2.31mm
  • Breedte drager: ca. 52mm
  • Belijming: permanent
  • Presentatie op rol
 • Specificaties TTR labels

  • Afmetingen lint: 55mm x 91 meter
 • Afstelling printer eigenschappen

  • Ga naar eigenschappen van de printer

  • Tabblad General

   • Printing preferences

    > Page setup
    > Ga naar onderdeel “Stock”
    “New” voor definiëren van nieuw label
    Noem dat bv. Rugetiket
    Volgende afmetingen
    width: 50,1 mm
    height: 25 mm
    Left: 1,3
    Right: 1,3
    > Ga naar tab Stock en kies volgende settings
    Thermal tansfer
    Labels with gaps
    gap height: 3,1 mm
    Mode: batch
  • Tabblad Advanced

   Printing defaults
   Doe in dit onderdeel hetzelfde zoals hierboven beschreven

2.3. Catalografie: definiëren van labels

Ga naar Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Definities rugetiketten [link] en definieer een type label. Een label wordt gedefinieerd door een code en een omschrijving. Kies als code een zinvolle afkorting, bijv. het acroniem van de bibliotheek waarbinnen het label wordt gebruikt. Gebruik de extensie C4 om aan te geven dat het formaat is afgestemd op gebruik van de Easy Coder C4-printer. Voorbeelden:

UA-CST
UA-CST-C4

2.4. Catalografie: koppelen van pk-genres aan labels

Ga naar Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ genrepk [link] en koppel elk genre aan het gewenste label. Telkens in de catalografie een plaatskenmerk wordt toegevoegd, zorgt Brocade ervoor dat de informatie die op het etiket dient te komen, geformatteerd zal worden volgens het gekozen label.

2.5. Catalografie: labels printen zonder prefix

In de etiketgegevens van het genre plaatskenmerk kan verhinderd worden dat een prefix wordt geprint door te starten met volgende lijn:

$<bar> <bar>

2.6. Systeembeheer: specificaties van layout

Etiketten worden aangemaakt met de software TeX. Het TeX formaat wordt vervolgens omgezet naar het printformaat PDF. Hiervoor is een python toolcat toepassing ontwikkeld die dit omzettingsproces voor zijn rekening neemt.

Tussen de verschillende printerfabrikanten bestaan echter verschillen qua marges en absolute hoogtes en breedtes. Dit wordt opgevangen door, per leeszaal, een configuratiefile aan te maken (4 in totaal per leeszaal). Het beheer van deze configuratiebestanden gaat via tech:

 • Haal het project /labels/formats over naar je lokale mtech-omgeving.
 • Elk label type omvat 4 bestanden (zie voorbeelden hieronder).
 • Doe de nodige aanpassingen in functie van inhoud en layout.

2.6.1. Voorbeeld A4 Avery Layout

XXX.conf

% Thomas Esser, 1998, 1999, public domain.
output_format 1
compress_level 9
decimal_digits 3
page_width 297mm
page_height 210mm
horigin 0in
vorigin 0in
% pdftex.map is set up by texmf/dvips/config/updmap
map pdftex.map
% This shows how to add your own map file.
% Remove the comment and adjust the name:
% map +myfonts.map

XXX.label

Beschrijft het frame van 2 labels.

De ‘loop’ regel wordt tijdens het aanmaakproces verder aangevuld met tekst afkomstig uit Brocade.

\numberoflabels=2
\genericlabel{%
\begin{minipage}{19mm}
\makebox[19mm][c]{\ttfamily }
\rule[6mm]{\linewidth}{.2mm}
\begin{minipage}[c][22mm][c]{19mm}
\makebox[19mm][l]{\ttfamily } \\
\end{minipage}
\rule[-2.2mm]{\linewidth}{.2mm}
\makebox[19mm][c]{\ttfamily \small ua-cst}
\end{minipage}
}

XXX.preamble

Hierin wordt de layout van 1 A4 blad vastgelegd. Gebruik eventueel een negatief getal om naar boven of naar links te positioneren.

\documentclass{article}
\usepackage{courier,isolatin1,labels}
\marginparsep=0in \marginparpush=0pt
\topmargin=0in
\headheight=0em
\headsep=1.2in
\oddsidemargin=0.45in
\evensidemargin=0.45in
\setlength{\parindent}{0em}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\topskip}{0pt}
\LeftBorder=0mm
\RightBorder=0mm
\LabelCols=13
\LabelRows=5
\TopBorder=0mm
\BottomBorder=0mm
\textheight=40.5mm
\textwidth=21.2mm
\paperheight=210mm
\paperwidth=297mm
\multiply\textheight by \LabelRows
\advance\textheight by \TopBorder
\advance\textheight by \BottomBorder
\multiply\textwidth by \LabelCols
\LabelInfotrue
\begin{document}
\fontsize{12}{14pt}\selectfont

XXX.postamble

\end{document}

Notitie

Vervang in de namen hierboven XXX door de naam van het label. Zie Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Definities rugetiketten [link].

2.6.2. Voorbeeld Layout Easy Coder C4

XXX.conf

% Thomas Esser, 1998, 1999, public domain.
output_format 1
compress_level 9
decimal_digits 3
page_width 50truemm
page_height 25truemm
horigin 0truein
vorigin 0truein
% pdftex.map is set up by texmf/dvips/config/updmap
map pdftex.map
% This shows how to add your own map file.
% Remove the comment and adjust the name:
% map +myfonts.map

XXX.label

Beschrijft het frame van 2 labels. De ‘loop’ regel wordt tijdens het aanmaakproces verder aangevuld met tekst afkomstig uit Brocade.

\numberoflabels=1
\genericlabel{%
\rotatebox[origin=c]{90}{\begin{minipage}[c]{\leftboxsize}
\makebox[\leftboxsize][c]{\fontsize{12}{12}\ttfamily\bfseries }
\end{minipage}}
\rule[-10mm]{.2mm}{\rulelength}

\rotatebox[origin=c]{90}{\begin{minipage}[c]{\graphsize}
\includegraphics[width=\graphsize, height=\graphsize]{}
\end{minipage}}


\rotatebox[origin=c]{90}{\begin{minipage}[c][\graphsize][c]{\textheight}
\makebox[\graphsize][l]{\fontsize{14}{16}\ttfamily\bfseries } \\[0.5em]
\end{minipage}}

\rule[-10mm]{.2mm}{\rulelength}
\rotatebox[origin=c]{90}{\begin{minipage}[c]{\rightboxsize}
\makebox[\rightboxsize][c]{\ttfamily\bfseries\small ua-cde}
\end{minipage}}
}

XXX.preamble

Hierin wordt de layout van 1 etiket vastgelegd.

\documentclass[pdftex]{article}
\usepackage{courier,isolatin1,graphicx,labels}
\marginparsep=0in \marginparpush=0pt
\topmargin=0in
\headheight=0em
\headsep=1.0in
\oddsidemargin=1mm
\evensidemargin=1mm
\setlength{\parindent}{0em}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\topskip}{0pt}
\LeftBorder=0mm
\RightBorder=0mm
\LabelCols=1
\LabelRows=1
\TopBorder=0mm
\BottomBorder=0mm
\textheight=25mm % shelf label
\textwidth=50mm % shelf label
\pdfpageheight=25mm % shelf label
\pdfpagewidth=50mm % shelf label
%\LabelInfotrue % debugging only
%\LabelGridtrue % debugging only
\newdimen\leftboxsize
\newdimen\graphsize
\newdimen\rightboxsize
\newdimen\rulelength
\leftboxsize=10mm
\graphsize=37mm
\rightboxsize=10mm
\rulelength=\textheight
\advance\rulelength by -6mm
\multiply\textheight by \LabelRows
\advance\textheight by \TopBorder
\advance\textheight by \BottomBorder
\multiply\textwidth by \LabelCols
\begin{document}
\fontsize{9pt}{9pt}\selectfont

XXX.postamble

\end{document}

Notitie

Vervang in de namen hierboven XXX door de naam van het label. Zie Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Definities rugetiketten [link].

2.7. Hoe testen?

Voeg in catalografie een record toe met een plaatskenmerk en exemplaarinfo. Ga vervolgens naar Catalografie ‣ Afdrukken/bewerken etiketten [link]. Normaal moeten er nu gegevens klaar staan voor verwerking (zie aantal vermeld bij Huidig aantal). Kies de optie Maak een nieuw afdrukbestand aan. Er wordt een PDF-bestand klaargemaakt dat de etiketinformatie bevat en dat kan worden gebruikt voor afdruk.

2.8. Praktische werkwijze

Hoe werkt de toepassing Catalografie ‣ Afdrukken/bewerken etiketten [link] in de praktijk? Zie Etiketten afdrukken/bewerken