32. Verplaatsen van volumes

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 13 dec 2005
Aangepast door Jan Corthouts
Aangepast op 21 dec 2005
Oud BVV nr 2115

32.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade volumes en de daarbij horende exemplaren verplaatst kunnen worden van het ene PK naar het andere, eventueel over verschillende instellingen heen. Verder bevat het document een checklist voor aan te passen meta-informatie.

32.2. Toelichting bij de werking

Het verplaatsen van volumes gebeurt via de toepassing Catalografie ‣ Catalografie - Groepsbewerkingen ‣ Consolideer plaatskenmerken - verplaats volumes [link]. Het verplaatsen van volumes gebeurt in verschillende stappen. Het vertrekpunt is steeds een catalografisch record (c-loi).

32.2.1. Stap 1: selecteer titelbeschrijving

 • Selecteer de titelbeschrijving (c-loi).
 • Filter de te tonen plaatskenmerken eventueel door opgave van een catalografisch acroniem gevolgd door de identifier van het PK-genre.

Opmerkingen bij het gebruik van de filter:

 • je kan meerdere instellingen ingeven gescheiden door ;
 • je kan gebruik maken van wildcards
 • leeg laten van deze filter geeft alle plaatskenmerken weer

Voorbeeld:

UA-CST:mag-a Na registratie toont Brocade enkel de plaatskenmerken horende bij instelling UA-CST en van het genre mag-a.
UA-CST Na registratie toont Brocade alle plaatskenmerken horende bij instelling UA-CST.
UA*; SBA Na registratie toont Brocade alle plaatskenmerken horende bij instellingen UA-CST, UA-CDE, UA-CMI en SBA.
Leeg laten Alle plaatskenmerken worden weergegeven

32.2.2. Stap 2: bepaal meester en slaaf

 • Selecteer hier een enkele meester en één of meer slaven.
 • Je krijgt een foutmelding indien aan deze voorwaarden niet voldaan is.
 • Vul eventueel een filter in.
 • Na registratie toont Brocade enkel de volumes die de opgegeven filterwaarde bevatten.

Opmerkingen bij het gebruik van de filter:

 • je kan meerdere waardes ingeven gescheiden door ;
 • je kan gebruik maken van wildcards
 • leeg laten van deze filter geeft alle volumes weer

32.2.3. Stap 3: bepaal welke volumes je wil verplaatsen

 • Brocade toont alle volumes bij alle slaaf-records die je eerder selecteerde.

 • Je krijgt enkel de plaatskenmerken te zien waarvoor je rechten hebt.

 • Vink de volumes die je naar het meester-plaatskenmerk wenst over te brengen aan en klik op registreer.

 • Bij het verplaatsen heb je bovendien nog volgende opties:

  Schrap lege PK’s?

  Indien aangevinkt wordt na het verplaatsen van de volumes getest of er nog volumes in het slaaf-pk aanwezig zijn. Zo niet dan wordt het slaaf-pk geschrapt. Is de optie niet aangevinkt dan blijft het slaaf-pk gewoon bestaan.

  Metainfo exemplaar

  Je kan de exemplaargegevens bij verplaatsen automatisch invullen met bepaalde standaard waarden. Voor elk veld dat je wil aanpassen dient het betreffende selectievakje aangevinkt te worden. Let hierbij op het volgende:

  • De aanpassing is geldig voor ALLE o-lois die verplaatst worden.
  • Aanvinken en veld leeglaten heeft tot gevolg dat de informatie uit het oorspronkelijke record wordt geschrapt

  Voorbeeld:

  Leenobjectklasse aangevinkt en waarde = UA-N In de exemplaren bij de te verplaatsen volumes wordt de oorspronkelijke objectklasse vervangen door UA-N.
  Leenobjectklasse aangevinkt en waarde = nihil In de exemplaren bij de te verplaatsen volumes wordt de oorspronkelijke objectklasse verwijderd.
  Leenobjectklasse niet aangevinkt en waarde = nihil In de exemplaren bij de te verplaatsen volumes wordt de oorspronkelijke objectklasse gewoon behouden.

32.2.4. Stap 4: Resultaatscherm

 • Na registratie wordt de verplaatsing uitgevoerd en worden de records opnieuw geïndexeerd.
 • Je krijgt een resultaatscherm te zien met daarin een opsomming van de geraakte objecten eventueel aangevuld met informatie over leen en/of reservatie.

32.3. Meta-informatie in Brocade

Eigenschappen van de gebruiker
Zorg ervoor dat de gebruiker toegang heeft tot de catalografische instellingen waartussen hij volumes moet kunnen verplaatsen (Optie: mag catalografie doen voor).