31. Catalografische controlelijsten in Brocade

Auteur Jef Tegenbos
Aanmaak 13 maart 2006 11:20
Aangepast door Jef Tegenbos
Aangepast op 8 december 2015 10:00
Oud BVV nr 2117

31.1. Abstract

Dit document beschrijft hoe in Brocade allerhande catalografische lijsten worden samengesteld in functie van kwaliteitscontrole op de catalografische invoer.

31.2. Overzicht

In Brocade lopen een aantal automatische processen die catalografische lijsten aanmaken voor diverse bestemmelingen, op basis van verschillende beslissingsregels. Doel van deze lijsten is de (zelf-)controle op het werk van catalografen mogelijk maken. Zo zijn er lijsten die aangemaakt worden:

  • voor welbepaalde catalografen, van nieuwe beschrijvingen, op basis van het lidmaatschap.
  • voor welbepaalde catalografen, van nieuwe beschrijvingen, op basis van een catalografisch peterschap.
  • voor elke catalograaf, van alle zelf geëditeerde beschrijvingen.
  • voor elke catalograaf, van beschrijvingen waarin woorden werden ingevoerd die nog niet gekend zijn in de indexen.

31.3. Nieuwe beschrijvingen

Om in een lijst van nieuwe beschrijvingen opgenomen te worden, moet een c-loi zijn aangemaakt als een volledig nieuw catalografisch record. Volgende records komen in de lijst van nieuwe beschrijvingen terecht:

  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt op basis van een volledig leeg formulier.
  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt als kopie van een andere beschrijving.
  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt uit een import via centaur.
  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt via het excerperen van tijdschriften.
  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt via het excerperen van cd’s.
  • nieuwe catalografische records die zijn aangemaakt op basis van een aanwinstenrecord.

Voor de lijsten op basis van het lidmaatschap worden van nieuw aangemaakte c-lois de lidmaatschappen opgespoord. De later toegevoegde lidmaatschappen beïnvloeden dat proces niet meer. Uit de meta-informatie van het lidmaatschap worden alle gebruikers uit het vak Meld een nieuw record aan genomen, en bij elk van deze gebruikers wordt een passende lijst aangevuld met als generieke naam: new_[lidmaatschap].

Voor de peterschapslijsten op basis van de gebruiker wordt in de meta-informatie van een gebruiker nagegaan wie de catalografische peter is. De peterschapslijsten krijgen als identificatie de generieke naam usr_[gebruikersidentificatie].

31.4. Geëditeerde beschrijvingen

Brocade registreert elke wijziging die in een catalografisch record wordt aangebracht, en door wie en wanneer dat gebeurt. Op basis van deze informatie worden voor elke catalograaf lijsten aangemaakt, per lidmaatschap, van alle geëditeerde beschrijvingen. Deze lijsten van modificaties krijgen als identificatie de generieke naam mod_[lidmaatschap].

31.5. Niet gekende indextermen

Voor de niet gekende indextermen wordt de lijstopmaak bepaald via de meta-informatie van een index. In Lijst waar de nieuwe indexen inkomen (ULST-LOI) wordt de naam vermeld van de lijst waarin de nieuwe termen eventueel moeten worden opgenomen, en de folder waarin de lijst moet terechtkomen. Op dit ogenblik worden voor Anet in Brocade, voor elke gebruiker, de nieuwe indextermen van de index cat.all.tw (titelwoorden) opgenomen in de lijst index.

31.6. Levensduur van nodes in de lijsten

De opmaak van catalografische lijsten is een hulpmiddel bij de kwaliteitscontrole op de catalografisch invoer. Deze lijsten mogen, enerzijds, niet onbeperkt in de tijd kunnen groeien, want dan worden ze onwerkbaar lang. Anderzijds moeten de catalografen en peters voldoende tijd krijgen om de controle te kunnen uitvoeren. De levensduur van de nodes in de lijst wordt bepaald op basis van meta-informatie in het regelwerk. Voor de meeste regelwerken in Anet, en dus ook voor het regelwerk lvd, is die bepaald op 100 dagen. Records die ouder zijn dan 100 dagen worden automatisch uit een lijst geschrapt.