41. Structuur van o-loi en p-loi

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 4 apr 2006
Aangepast door Jef Tegenbos
Aangepast op 3 jun 2010
Oud BVV nr 2119

41.1. Abstract

Dit document beschrijft de structuur van een p-loi (record van een plaatskenmerk) en een o-loi (record van een object). Het document verklaart ook nader de csv-structuur die je verkrijgt bij het downloaden van een lijst van o-loi’s of p-loi’s.

41.2. Structuur van plaatskenmerken / volumes /exemplaren

In Brocade wordt wat titelbeschrijving betreft een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende loi (library object identifier):

 • c-loi: bibliografische gegevens, zowel formeel (titel, auteur, …) als inhoudelijk (trefwoorden, classificatiecodes, …)
 • p-loi: gegevens m.b.t. het plaatskenmerk: acroniem van de bibliotheek, pk-genre (collectiecode), plaatskenmerk (signatuur), annotatie, bezitsvermelding, …
 • o-loi: gegevens m.b.t. de objecten (volume-aanduiding, streepjescode, annotatie, objectklasse, …

Deze drie identifiers zijn onderling aan elkaar gekoppeld. Via de o-loi kan je dus steeds de p-loi en vervolgens de c-loi achterhalen.

Een c-loi kan verschillende p-loi’s hebben. Bv.:

 • Twee plaatskenmerken behorend tot twee verschillende bibliotheken
 • Twee verschillende plaatskenmerken behorend tot dezelfde bibliotheek

Een p-loi kan verschillende o-loi’s hebben. Bv.:

 • Twee exemplaren bij eenzelfde plaatskenmerk
 • Twee volumes bij eenzelfde plaatskenmerk

Het is mogelijk dat aan een Brocade plaatskenmerk verder geen objecten hangen. Dit kan vooral voorkomen bij tijdschriften: bibliotheken die geen tijdschriften uitlenen, beperken zich vaak tot de opname van een plaatskenmerk zonder verder alle exemplaren of ingebonden jaargangen op objectniveau te gaan beschrijven

41.3. o-loi

Vanuit Brocade kan je een lijst van objecten (o-loi’s) downloaden als csv-bestand. Hieronder vind je verdere uitleg bij de structuur van een lijst van o-loi’s.

Over o-lois : Dit is de identifier van het object. Deze identifier steeds de vorm o:aa:xxxx waarbij

 • o staat voor object
 • aa voor de Brocade databank (bv. lvd, ob, …)
 • xxxx voor een uniek volgnummer
o-loi’s
Omschrijving Omschrijving van het object. Is steeds identiek aan loi.
S_an Annotatie op niveau van het object (wordt getoond in OPAC).
S_ani Interne annotatie op niveau van het object (wordt niet getoond in OPAC).
S_aw Tijdstip van aanwinst. Dit gegeven is niet van toepassing voor een o-loi.
S_barcode Streepjescode van het object.
S_barinv Inventarisnummer van het object.
S_bi Vermelding van het aantal bijlagen of de aard van de bijlage.
S_cd Tijdstip van laatste controle.
S_cu Userid van de persoon die laatst het document controleerde.
S_dt Datum van invoer van het object DD/MM/JJJJ HH:MM:SS.
S_im Identifier van de image die bij het plaatskenmerk van het object hoort. Deze image wordt mee afgedrukt op het rugetiket. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_ip IBL-parameter (1 = IBL mogelijk / 0 = IBL niet mogelijk).
S_is Acroniem van de bibliotheek (=identiek aan L_Bibliotheek). De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_labi Plaatskenmerk van het object. Dit is identiek aan S_Plaatskenmerk met dit verschil dat het plaatskenmerk in dit veld is opgedeeld naar verschillende afdrukregels voor het etiket. Het regeleinde wordt aangegeven m.b.v. een vertical bar. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_lnaction Meest recente leenactie bij dit object (in = inname / out = uitleen).
S_lndate Datum van de meest recente leenactie bij dit object.
S_lnwks Werkstation van meest recente leenactie (code van de plaats waar de leenactie plaatsvond).
S_mag

magnetic media (SIP2). Kan volgende waarden hebben:

 • 1 (magnetic)
 • 0 (non-magnetic)
 • niet gespecificeerd
S_mtype

mediatype (SIP2). Kan volgende waarden hebben:

 • Niet gespecificeerd
 • 000 (other)
 • 001 (book)
 • 002 (magazine)
 • 003 (bound journal)
 • 004 (audio tape)
 • 005 (video tape)
 • 006 (CD/CDROM)
 • 007 (diskette)
 • 008 (book with diskette)
 • 009 (book with CD)
 • 010 (book with audio tape)
S_Plaatskenmerk Plaatskenmerk (signatuur) van het object. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
pkn

Identifier van het plaatskenmerk. Deze identifier steeds de vorm p:aa:xxxx waarbij

 • p staat voor plaatskenmerk
 • aa voor de Brocade databank (bv. lvd, ob, …)
 • xxxx voor een uniek volgnummer
S_pkn Identiek aan pkn.
rec

Identifier van het bibliografische record tot dewelke het object behoort. Deze identifier heeft steeds de vorm c:aa:xxxx waarbij

 • c staat voor catalografisch record
 • aa voor de Brocade databank (bv. lvd, ob, …)
 • xxxx voor een uniek volgnummer
S_rec Beknopte beschrijving van het bibliografische record (Titel, impressum, …).
S_rp Raadpleegparameter. Obsolete.
S_sg Alle sigilla van het exemplaar. Het sigillum is een code die toelaat om bepaalde collecties, die men niet via andere kenmerken (b.v. onderwerp, plaatskenmerk) kan herkennen, te identificeren (bv. code van de schenker). Ook de sigilla van het type ‘conditiestaat’ komen in deze kolom terecht.
S_sgcond Sigillum van het exemplaar, in zoverre het van het type ‘conditiestaat’ is.
S_title Titel van het bibliografische record.
S_tx Extra tekst op etiket. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_ty Genre waartoe het plaatskenmerk van het object behoort. Dit genre kan beschouwd worden als de identifier voor de collectie tot dewelke het object behoort. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_up Objectklasse (leenparameter) waartoe het object behoort.
S_vo

Volumeaanduiding. Deze volumeaanduiding kan allerlei vormen aannemen. bv:

 • Basiswerk
 • 1
 • 2
 • 1996-1997
L_Bibliotheek Acroniem van de bibliotheek (=identiek aan S_is). De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.

41.4. p-loi

Vanuit Brocade kan je een lijst van plaatskenmerken (p-loi’s) downloaden als csv-bestand. Hieronder vind je verdere uitleg bij de structuur van een lijst van p-loi’s.

Over plois : Dit is de identifier van het plaatskenmerk. Deze identifier steeds de vorm p:aa:xxxx waarbij

 • p staat voor plaatskenmerk
 • aa voor de Brocade databank (bv. lvd, ob, …)
 • xxxx voor een uniek volgnummer
o-loi’s
Omschrijving Omschrijving van het object. Is steeds identiek aan loi.
S_ab Verwijzing naar het abonnement waaraan het plaatskenmerk gekoppeld is. Dit gegeven is dus enkel aanwezig
S_abtitle Titel van het abonnement in S_ab.
S_an Annotatie bij het plaatskenmerk
S_aw Tijdstip waarop het plaatskenmerk als een aanwinsten werd gemeld in een aanwinstenlijst.
S_bz Bezitsvermelding bij het plaatskenmerk. Dit gegeven wordt vooral gebruikt voor een overkoepelende bezitsvermelding bij een tijdschrift.
cloi

Identifier van het bibliografische record tot dewelke het object behoort. Deze identifier heeft steeds de vorm c:aa:xxxx waarbij

 • c staat voor catalografisch record
 • aa voor de Brocade databank (bv. lvd, ob, …)
 • xxxx voor een uniek volgnummer
S_Identifier van het catalografische record Beknopte beschrijving van het bibliografische record (Titel, impressum, …).
S_du Default uitleencategorie. Obsolete.
S_ic Algemene ibl informatie. Obsolete.
S_id Identificatie nummer uit en remote databank. Dit veld bevat (optioneel) een identifier die verwijst naar een andere databank. Dit wordt o.a. in Antilope gebruikt om het tijdschrift record dat via externe bron werd aangeleverd te identificeren.
S_im Identifier van de image die bij het plaatskenmerk hoort. Deze image wordt mee afgedrukt op het rugetiket.
S_labi Plaatskenmerk of signatuur. Dit is identiek aan S_Plaatskenmerk met dit verschil dat het plaatskenmerk in dit veld is opgedeeld naar verschillende afdrukregels voor het etiket. Het regeleinde wordt aangegeven m.b.v. een vertical bar.
S_lib Acroniem van de bibliotheek (=identiek aan L_Bibliotheek). De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_Plaatskenmerk Plaatskenmerk (signatuur) van het object.
S_rc Algemene raadpleeginformatie. Obsolete.
S_re Reference. Dit wordt gebruikt bij convoluten. Als de reference bestaat en niet leeg is, is dit een bibliografisch recordnummer. Het is de bedoeling dat volume en exemplaar gegevens teruggevonden kunnen worden bij dezelfde instelling en plaatskenmerk bij dit reference record.
S_title Titel van het bibliografische record.
S_tx Extra tekst op etiket. De o-loi erft dit gegeven over van de p-loi.
S_ty Genre waartoe het plaatskenmerk behoort. Dit genre kan beschouwd worden als de identifier voor de collectie tot dewelke het plaatskenmerk behoort.
S_uc Algemene uitleenbaarheidsinformatie. Obsolete.
L_Bibliotheek Acroniem van de bibliotheek (=identiek aan S_lib).