26. Open Vlacc Updating

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 13 jul 2003
Aangepast door Alain Descamps
Aangepast op 26 sep 2006
Oud BVV nr 2141

26.1. Abstract

Dit document beschrijft de nieuwe conversieregels die zullen worden toegepast vanaf de start van Open Vlacc en de nieuwe methode van distributie van Vlacc Updates. Tevens wordt aangegeven hoe meta-informatie in Brocade moet worden afgesteld opdat de VLACC MARC records verwerkt kunnen worden.

26.3. Conversieregels

De conversieregels worden beschreven in een afzonderlijk document (download conversieregels). Er wordt van uitgegaan dat het resultaat van de conversie zo goed mogelijk moet aansluiten bij de voorgaande VLACC-structuren. Dat is echter niet 100% mogelijk mede omwille van het feit dat

 • in Open Vlacc nu ook muziekdata worden gedistribueerd;
 • in Open Vlacc ook wordt gewerkt met nieuwe systemen van onderwerpsontsluiting.

De conversieregels werden samengesteld op basis van documentatie en testdata geleverd door VCOB <Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, nu LOCUS>. Het is mogelijk dat bij het in productie gaan van de nieuwe distributie hier en daar nog problemen optreden. Deze zullen op dat ogenblik worden bijgestuurd.

26.4. Inhoudelijke ontsluiting van Open Vlacc

In Open Vlacc worden volgende systemen van onderwerpsontsluiting gebruikt. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe deze naar Brocade worden geconverteerd.

Identifier
MARC Omschrijving Brocade authority type Brocade prefix
6xx $9=vth Themawoorden volwassenen HV hv.
6xx $9=jth Themawoorden jeugd HJ hj.
6xx $9=vtr Trefwoorden volwassen TV tv.
6xx $9=jtr Trefwoorden jeugd TJ tj.
6xx $9=vge Genres volwassenen GEN gen.
6xx $9=jge Genres jeugd. Wordt opgenomen als themawoord jeugd HJ hj.
090 AVI leesniveaus HJ Worden zoals in verleden geconverteerd als themawoord jeugd hj.
650 $9=mge Muziekgenres VLACC (nieuw) type MGV mgv
097 Muziekclassificatie VLACC (nieuw) MCV mcv
095 NBLC codes (Muziekdata CDR) geen conversie  
096 NUR codes (Muziekdata CDR) geen conversie  
098 CDR codes (muziekdata CDR) geen conversie  
690 Andere onderwerpen (CDR muzieklijsten, trefwoorden Boekenbank, Biblion/NBD, ...) Geen conversie  
691 Rubrieken Webwijzer geen conversie  
693 ZIZO, zie belangrijke opmerking hieronder Z ziz.
693 Mini ZIZO zie belangrijke opmerking hieronder Z ziz.
693 Prentenboeken ZIZO zie belangrijke opmerking hieronder Z ziz.
693 Volwassenen ZIZO ZV zv.
084 SISO S sis.
521 Doelgroepaanduiding DG dg.
655 Vormaanduiding ? Het gebruik hiervan is geen onderdeel van de huidige VLACC regelgeving. In de testdata ontbraken hier ook gegevens. Wordt voorlopig niet geconverteerd.  
659 Literair domein ? Het gebruik hiervan is geen onderdeel van de huidige VLACC regelgeving. In de testdata ontbraken hier ook gegevens. Wordt voorlopig niet geconverteerd.  

Notitie

Belangrijke opmerking m.b.t. ZIZO, Mini ZIZO en Prentenboeken ZIZO

Op dit ogenblik bestaan deze codes in Brocade als type Z. De authority records hebben steeds een recordnummer van de vorm a::ziz.nnn waarbij nnn een getal is. Echter, elke ZIZO-code heeft ook een uniek acroniem. Bijvoorbeeld: VRDAN = VRIJE TIJD - KUNST / Dans - Circus - Toneel - Poppenkast / Dans.

Opdat ZIZO-codes uit VLACC ondubbelzinnig aan Brocade ZIZO-codes zouden kunnen worden toegewezen, ware het beter dat de ZIZO-code in Brocade eveneens gebruik zou maken van dit acroniem, bijvoorbeeld: a::ziz.VRDAN.

Dit betekent echter wel dat

 • De authority file van de ZIZO-codes opnieuw moet worden opgebouwd
 • De bestaande ZIZO-codes met de nieuwe ZIZO-codes geconsolideerd moeten worden

Er wordt onderzocht of dit automatisch kan gebeuren.

26.5. Meta-informatie in Brocade

Alvorens de nieuwe VLACC updates in gebruik worden genomen, moet de ontvangende Brocade server nagekeken worden. De ontvangende Brocade server moet aan volgende specificaties voldoen.

26.5.1. Annotatietypes

Volgende annotatietypes moeten bestaan

Annotatietypes
Brocade MARC Omschrijving
aut 245 $c Auteursvermelding
alg 500 Algemene annotatie (500)
prijs 365 Prijs (365)
br 510 Bibliografische referentie (510)
orit 534 Originele titel (534)
cast 511 uitvoerders/cast (511)
plaats 518 Plaats gebeurtenis/opname (518)
doel 521 doelgroep 521
taal 546 Taalannotatie 546
schaal 255 schaalvermelding bij kaarten (255)
uitgm 254 uitgavevorm muziek (254)
sys 538 systeemvereisten (538)
duur 306 Speelduur (306)
lf 310 Lopende frequentie (310)
gebmet 501 Gebonden met (501)
inhoud 505 Inhoud (505)
bekr 586 Bekroning

26.5.2. Titeltypes

Volgende titeltypes moeten bestaan:

Titeltypes
Brocade MARC Omschrijving
h 245 hoofdtitel:ondertitel
ko 246 korte titel
p 246 paralleltitel
di 246 distinctive title
va 246 variante titel
om 246 omslagtitel
bij 246 bijkomende titel
kop 246 koptitel
lo 246 lopende titel
rug 246 rugtitel
u 140 130 730 uniforme titel (Open VLACC data)
um 140 130 730 uniforme titel muziek (CDR-data)

26.5.3. Abstracttypes

Volgende abstracttypes moeten bestaan:

Abstracttypes
Brocade MARC Omschrijving
full 856 520 hoofdtitel:ondertitel
abstract 520 korte titel

26.5.4. Toegangscodes

Volgende toegangscode moet bestaan:

Toegangscodes
Brocade MARC Omschrijving
vlacc 856 520 hoofdtitel:ondertitel

26.5.5. Lokalisatie

Volgende lokalisatie moet bestaan:

Lokalisatie
Brocade MARC Omschrijving
url 856 520 hoofdtitel:ondertitel

26.5.6. Taalcodes

Zorg ervoor dat er op het Brocade systeem een basisset van taalcodes bestaat, bijvoorbeeld:

afa  Afrikaanse talen
afr  Afrikaans
alb  Albanees
ara  Arabisch
arm  Armeens
bam  Bambara
baq  Baskisch
ben  Bengali
bnt  Bantoe
bre  Bretoens
bul  Bulgaars
cat  Catalaans
cel  Keltische talen
chi  Chinees
chr  Cherokee
cpf  Creoolse talen
cze  Tsjechisch
dan  Deens
dut  Nederlands
eng  Engels
esp  Esperanto
est  Estisch
eth  Ethiopisch
fin  Fins
fiu  Fins-Oegrische talen
fre  Frans
fri  Fries
gae  Gaelisch
gal  Galla
ger  Duits
grc  Oud-Grieks
gre  Grieks (nieuw)
heb  Hebreeuws
hin  Hindi
hun  Hongaars
ice  IJslands
inc  Indische talen
ind  Indonesisch
iri  Iers
ita  Italiaans
jav  Javaans
jpn  Japans
kaz  Kazakh
kor  Koreaans
lad  Ladinisch
lan  Occitaans
lat  Latijn
lav  Lets
lit  Litouws
lui  Luiseño
may  Maleis
mul  Meertalig
nie  Niederdeutsch
nor  Noors
per  Perzisch
pli  Pali
pol  Pools
por  Portugees
que  Quechua
roa  Romaanse talen
roh  Raetoromaans
rom  Romansh
rum  Roemeens
rus  Russisch
sai  Zuidamerindiaanse talen
san  Sanskriet
scc  Serbokroatisch
scr  Kroatisch
sem  Semitische talen
sla  Slavische talen
slo  Slovaaks
slv  Sloveens
snh  Singhalees
spa  Spaans
swe  Zweeds
tam  Tamil
tib  Tibetaans
tur  Turks
ukr  Oekraïens
und  Undefined
wel  Wels
yid  Jiddisch

VLACC kent wel meer taalcodes, maar het zou te ver leiden om deze allemaal op het Brocade systeem te definiëren. Is het zo dat een MARC record wordt geleverd met een ongekende taalcode, dan geeft Brocade bij registratie een fout. Het volstaat dan om de taalcode in kwestie toe te voegen. M.a.w. eerder dan op voorhand alle taalcodes te voorzien, is het verkieselijk om enkel de basisset te nemen en andere codes gaandeweg toe te voegen.

26.5.7. Auteursfuncties

Volgende auteursfuncties moeten bestaan

Auteursfuncties
Code Omschrijving
act acteur
ant oorspr. auteur
aut (ook voor strips) auteur
adp (tekst en muziek) bewerker
arr (muziek) bewerker
ctg cartograaf
chr choreograaf
cmm (AVM) commentator
cwt (tekst) commentator
cmp componist
ccp concept
dnc danser
dsr designer
cnd dirigent
pht fotograaf
ive geïnterviewde
ill illustrator
aui inleider
ivr interviewer
lbt librettist
clb medewerker
ctb medewerker
mus muziek
lyr muziektekst
aft nawoord
res onderzoeker
spk presentator
hst presentator
pro producent
edt redacteur
drt regisseur
dir regisseur
dit regisseur
com samensteller
aus (strip)
sce (film) scenarist
ill tekenaar
pbl uitgever
prf uitvoerder
trl vertaler
nrt verteller
oth blanco

26.5.8. Relatietypes

Volgende relatietypes moeten bestaan

Relatietypes
Brocade MARC Omschrijving
vnr 440 Volume naar reeks
rnv 440 Reeks naar volume
vt 760 Verzamltitel (deeltitel naar koepeltitel)
dt 762 Deeltitel (Koepeltitel naar deeltitel)
hs 770 hoofdbeschrijving naar supplement
sh 772 supplement naar hoofdbeschrijving
tnc 773 Track naar CD
cnt 774 CD naar track
ong 773 Onderdeel naar geheel (Omnibussen met overkoepelende titel)
gno 774 Geheel naar onderdeel (Omnibussen met overkoepelende titel)
met 777 Met (omnibussen zonder overkoepelende titel)
gbmet 777 Gebonden met (omnibussen zonder overkoepelende titel)
co 780 Voortzetting van
cb 785 Voortgezet als

26.5.9. Lidmaatschappen

Volgende lidmaatschappen moeten bestaan:

Lidmaatschappen
Code Omschrijving
art Tijdschriftartikelen
muz Muziek
track Track
film Film
spel Computerspellen
vnf Volwassenen non-fictie
vf Volwassenen fictie
jnf Jeugd non-fictie
jf Jeugd fictie
anf Adolescenten non-fictie
af Adolescenten fictie
ts Tijdschriften
js Jeugd strips
s Volwassenen strips
vlacc vlacc

26.5.10. Nummertypes

Volgende nummertypes moeten bestaan:

Nummertypes
Brocade MARC Omschrijving
co 001 Conversienummer (VLACC-nummer)
ean 024 EAN code
isbn 020 International Standard Book Number (10 digit)
isbn13 020 International Standard Book Number (13 digit)
ismn 024 International Standard Music Number
isrc 024 International Standard Recording Code
issn 022 International Standard Serial Number
ts 022 VLACC tijdschriftnummer
upc 024 Universal Product Code
und 024 undefined
uit 028 Uitgeversnummer

26.5.11. Brontaal en doeltaal

Open Vlacc maakt in tag 041 onderscheid tussen taal van het document en oorspronkelijke taal, resp. doeltaal en brontaal in Brocade. Ter hoogte van lidmaatschappen wordt dan overeenkomstig best ook deze beide taaltypes zichtbaar gemaakt.

26.5.12. Authoritytypes voor onderwerpsontsluiting

Volgende authoritytypes voor onderwerpsontsluiting moeten bestaan:

Onderwerpsontsluiting
Code Omschrijving prefic
DG Doelgroep dg.
HJ Themawoorden jeugd hj.
HV Themawoorden volwassenen hv.
TJ Trefwoorden jeugd tj.
TV Trefwoorden volwassenen tv.
MCV Muziekclassificatie VLACC
MGV Muziekgenres VLACCThemawoorden jeugd mcg
GEN Genres volwassenen gen.

26.5.13. Muziekclassificatie

De muziekclassificatie van VLACC dient vooraf opgenomen als afzonderlijk authority type MCV met volgende structuur:

 • a::mcv.K
 • a::mcv.K1
 • a::mcv.K2
 • ...
Muziekclassificatie
Code Omschrijving
K Klassieke muziek
K1 Orkest
K2 Orkest met solo-instrumenten
K3 Kamermuziek
K4 Solo-instrumenten
K5 Opera en operette
K6 Koorwerken
K7 Liederen
K8 Oude muziek
K9 Verzamelingen
P Populaire muziek
P1 Nederlands
P2 Frans
P3 Duits
P4 Engels
P5 Spaans, Portugees, Italiaans en Grieks
P6 Arabisch en Turks
P7 Andere en diverse talen
P8 Instrumentaal
F Film- en theatermuziek
F1 Film- en theatermuziek
J Jazz, blues, folk en country
J1 Jazz
J2 Blues, gospel en spirituals
J3 Folk
J4 Country
W Wereldmuziek
W1 Europese stijlen
W2 Arabische stijlen (Noord-Afrika en Midden-Oosten)
W3 Afrikaanse stijlen (Midden- en Zuid-Afrika)
W4 Noord-Amerikaanse stijlen
W5 Latijns-Amerikaanse stijlen
W6 Aziatische stijlen
W7 Stijlen uit Oceanië
W8 Overige stijlen, mengvormen en verzamelingen
D Diversen
D1 Gelegenheidsmuziek
D2 New age en meditatiemuziek
D3 Hafabra en nationale volksliederen
D4 Elektronische en experimentele muziek
D5 Sociale en politieke opnames
D6 Meespeelmaterialen, dansinstructie en didactisch materiaal
D7 Geluiden en testprogramma’s
D8 Gesproken woord
D9 Kinder- en jeugdrepertoire

26.6. Vooraf te doen voor alle Brocade systemen

 • Meta-informatie controleren volgens dit document

 • ZIZO authority file voor nieuwe ZIZO-codes opbouwen volgens onderstaande csv file

  a::ziz.GETWI;20ste - 21ste Eeuw ;Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.AA;Aarde - Heelal;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.NAAMF;Amfibieën - Reptielen;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.TAAND;Andere talen;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.TAARA;Arabisch ;Z;;a::ziz.TAAND;ob
  a::ziz.LAATL;Atlassen - Vlaggen ;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.VEAUT;Auto's ;Z;;a::ziz.VEVER;ob
  a::ziz.VRBAL;Balsport;Z;;a::ziz.VRSPO;ob
  a::ziz.LABEL;België ;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.AABER;Bergen - Vulkanen;Z;;a::ziz.AAAAR;ob
  a::ziz.WEBER;Beroemde personen ;Z;;a::ziz.WEWEE;ob
  a::ziz.DEBIJ;Bijbel ;Z;;a::ziz.DEGEL;ob
  a::ziz.DEBOE;Boeddhisme;Z;;a::ziz.DEGOD;ob
  a::ziz.NABOE;Boerderij ;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.VRBOE;Boetseren;Z;;a::ziz.VRKNU;ob
  a::ziz.NABOM;Bomen ;Z;;a::ziz.NAPLA;ob
  a::ziz.VRBOR;Bordspelen - Kaartspelen;Z;;a::ziz.VRSPE;ob
  a::ziz.NABOS;Bos - Heide ;Z;;a::ziz.NANAT;ob
  a::ziz.DECHR;Christendom;Z;;a::ziz.DEGOD;ob
  a::ziz.VRCIR;Circus ;Z;;a::ziz.VRDCT;ob
  a::ziz.WTCOM;Computers;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.VRCSP;Computerspelen;Z;;a::ziz.VRSPE;ob
  a::ziz.DA;Dagelijks leven - Samenleving ;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.DADAG;Dagelijks leven;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.VRDCT;Dans - Circus - Toneel - Poppenspel;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRDAN;Dans;Z;;a::ziz.VRDCT;ob
  a::ziz.AAAAR;De aarde;Z;;a::ziz.AA;ob
  a::ziz.LADEL;Delen van de wereld;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.DADER;Derde wereld;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.NADIE;Dieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.NADTU;Dierentuinen;Z;;a::ziz.NADIE;ob
  a::ziz.NAGED;Diergedrag;Z;;a::ziz.NADIE;ob
  a::ziz.MEDOO;Dood;Z;;a::ziz.MEGEV;ob
  a::ziz.TADUI;Duits;Z;;a::ziz.TAAND;ob
  a::ziz.WEENC;Encyclopedieën;Z;;a::ziz.WEWEE;ob
  a::ziz.WTENE;Energie ;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.TAENG;Engels;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.VRFEE;Feesten;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VEFIE;Fietsen - Motorfietsen;Z;;a::ziz.VEVER;ob
  a::ziz.VRFOT;Fotograferen - Filmen;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.TAFRA;Frans;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.DEGEB;Gebeden;Z;;a::ziz.DEGEL;ob
  a::ziz.DEMSL;Mythen - Sagen - Legenden;Z;;a::ziz.DEGEL;ob
  a::ziz.DAGEB;Gebouwen;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.DAGEL;Geld - Handel;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.DEGEL;Geloven - Denken;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.GEGES;Geschiedenis;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.AAGES;Gesteenten - Mineralen;Z;;a::ziz.AA;ob
  a::ziz.MEGEV;Gevoelens - Gedrag;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.DAGEZ;Gezin - Familie;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.DEGOD;Godsdiensten;Z;;a::ziz.DEGEL;ob
  a::ziz.VRGOO;Goochelen;Z;;a::ziz.VRSPE;ob
  a::ziz.GEGRI;Grieks-Romeinse tijd;Z;;a::ziz.GEOUD;ob
  a::ziz.VRGRI;Grimeren - Verkleden;Z;;a::ziz.VRFEE;ob
  a::ziz.MEHAN;Handicaps;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.VRHAN;Handwerk;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.GEEGY;Het Oude Egypte;Z;;a::ziz.GEOUD;ob
  a::ziz.AAWEE;Het weer;Z;;a::ziz.AA;ob
  a::ziz.NAHON;Honden;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.LAIND;Indianen;Z;;a::ziz.LAVOL;ob
  a::ziz.NAINS;Insecten - Spinnen - Slakken ... ;Z;; a::ziz.NA ;ob
  a::ziz.DEISL;Islam;Z;;a::ziz.DEGOD;ob
  a::ziz.TAITA;Italiaans;Z;;a::ziz.TAAND;ob
  a::ziz.VRJAR;Jarig zijn;Z;;a::ziz.VRFEE;ob
  a::ziz.NAKAT;Katten;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.VRKER;Kerstmis;Z;;a::ziz.VRFEE;ob
  a::ziz.DAKIN;Kindermishandeling;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.DAKMI;Kinderrechten;Z;;a::ziz.DAKIN;ob
  a::ziz.VRKLA;Klassieke muziek;Z;;a::ziz.VRMUZ;ob
  a::ziz.DAKLE;Kleding - Mode;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.NAKNA;Knaagdieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.VRKNU;Knutselen;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRHOU;Knutselen met hout;Z;;a::ziz.VRKNU;ob
  a::ziz.VRPAP;Knutselen met papier;Z;;a::ziz.VRKNU;ob
  a::ziz.VRTEX;Knutselen met textiel;Z;;a::ziz.VRKNU;ob
  a::ziz.VRKOK;Koken;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRKUN;Kunst;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.LA;Landen - Volken;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.LANDA;Landen A;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDB;Landen B;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDC;Landen C;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDD;Landen D;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDE;Landen E;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDF;Landen F;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDG;Landen G;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDH;Landen H;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDI;Landen I;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDJ;Landen J;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDK;Landen K;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDL;Landen L;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDM;Landen M;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDN;Landen N;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDO;Landen O;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDP;Landen P;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDR;Landen R;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDS;Landen S;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDT;Landen T;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDU;Landen U;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDV;Landen V;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDW;Landen W;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDZ;Landen Z ;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDQ;Landen Q;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDX;Landen X;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.LANDY;Landen Y;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.MELIC;Lichaam - Lichaamsverzorging;Z;;a::ziz.ME;ob
  a::ziz.MELAM;Lichaam ;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.MELVE;Lichaamsverzorging;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.VRLIE;Liedjes;Z;;a::ziz.VRMUZ;ob
  a::ziz.ME;Mens;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.GEMID;Middeleeuwen (500 tot 1500);Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.NAMIL;Milieuproblemen;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.VRMOP;Moppen - Raadsels;Z;;a::ziz.VRSPE;ob
  a::ziz.VRMUZ;Muziek;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRINS;Muziekinstrumenten;Z;;a::ziz.VRMUZ;ob
  a::ziz.NA;Natuur - Planten - Dieren;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.NANAT;Natuur;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.NABES;Natuurbescherming;Z;;a::ziz.NAMIL;ob
  a::ziz.WTNAT;Natuurkunde;Z;;a::ziz.WTWET;ob
  a::ziz.AAOCE;Oceanen - Zeeën - Rivieren;Z;;a::ziz.AAAAR;ob
  a::ziz.GEOER;Oertijd;Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.NAOER;Oerwoud - Savanne;Z;;a::ziz.NANAT;ob
  a::ziz.GEONT;Ontdekkingsreizen - Expedities;Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.GEOOR;Oorlog en vrede - Wapens ;Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.GEOUD;Oudheid;Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.TAJEU;Over jeugdliteratuur;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.TASPR;Over sprookjes en fantasiefiguren;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.TASTR;Over strips;Z;;a::ziz.TAJEU;ob
  a::ziz.NAPAA;Paarden;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.NAPAD;Paddestoelen;Z;;a::ziz.NAPLA;ob
  a::ziz.VRPAS;Pasen;Z;;a::ziz.VRFEE;ob
  a::ziz.NAPLA;Planten - Bloemen;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.DAPOL;Politie - Brandweer - Hulpdiensten;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.VRPOM;Popmuziek;Z;;a::ziz.VRMUZ;ob
  a::ziz.VRPOP;Poppenspel;Z;;a::ziz.VRDCT;ob
  a::ziz.WTPRO;Proeven;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.VRPUZ;Puzzels - Quizzen;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.DARAD;Radio - Tv - Krant - Post - Telefoon ...;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.NARIV;Rivier - Vijver - Sloot;Z;;a::ziz.NANAT;ob
  a::ziz.DASAM;Samenleving - Politiek - Recht;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.WTSCH;Scheikunde;Z;;a::ziz.WTWET;ob
  a::ziz.VESCH;Schepen;Z;;a::ziz.VEVER;ob
  a::ziz.VRSCH;Schilderkunst;Z;;a::ziz.VRKUN;ob
  a::ziz.DAGSH;School - Werk;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.TABOE;Schrift - Boek - Bibliotheek;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.TASCH;Schrijvers;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.NASEI;Seizoenen;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.MESEK;Seks - Geboorte;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.VRSIE;Sieraden maken;Z;;a::ziz.KRKNU;ob
  a::ziz.VRSIN;Sinterklaas;Z;;a::ziz.VRFEE;ob
  a::ziz.TASPA;Spaans;Z;;a::ziz.TAAND;ob
  a::ziz.VRSPG;Speelgoed;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRSPE;Spelen;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRSPO;Sport;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.AASTE;Sterren - Planeten - Ruimtevaart;Z;;a::ziz.AA;ob
  a::ziz.TA;Taal - Over jeugdliteratuur;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.TATAA;Taal;Z;;a::ziz.TA;ob
  a::ziz.WTTEC;Techniek - Industrie;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.VRTEK;Tekenen - Schilderen;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.WTTIJ;Tijd;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.VRTON;Toneel;Z;;a::ziz.VRDCT;ob
  a::ziz.VETRE;Treinen;Z;;a::ziz.VEVER;ob
  a::ziz.NATUI;Tuinieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.TATUR;Turks;Z;;a::ziz.TAAND;ob
  a::ziz.WTUIT;Uitvindingen;Z;;a::ziz.WTTEC;ob
  a::ziz.VRVEC;Vechtsport;Z;;a::ziz.VRSPO;ob
  a::ziz.VEVER;Verkeer;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.MEVER;Verslaving;Z;;a::ziz.MEZIE;ob
  a::ziz.VRVER;Verzamelen;Z;;a::ziz.VRVRI;ob
  a::ziz.NAVIS;Vissen - Schelpen - Schaaldieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.VEVLI;Vliegtuigen;Z;;a::ziz.VEVER;ob
  a::ziz.DAVOE;Voeding;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.NAVOG;Vogels;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.LAVOL;Volken;Z;;a::ziz.LA;ob
  a::ziz.GEVOL;Volkerentijd (vanaf 1800);Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.GEVOR;Vorstentijd (1500 tot 1800);Z;;a::ziz.GEGES;ob
  a::ziz.VR;Vrije tijd - Kunst;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.VRVRI;Vrije tijd;Z;;a::ziz.VR;ob
  a::ziz.VRWAT;Watersport;Z;;a::ziz.VRSPO;ob
  a::ziz.WE;Weetjes - Beroemde personen;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.WEWEE;Weetjes;Z;;a::ziz.WE;ob
  a::ziz.GEWER;Wereldoorlogen;Z;;a::ziz.GETWI;ob
  a::ziz.WT;Wetenschappen - Techniek;Z;;a::ziz.Z;ob
  a::ziz.WTWET;Wetenschappen;Z;;a::ziz.WT;ob
  a::ziz.VRWIN;Wintersport;Z;;a::ziz.VRSPO;ob
  a::ziz.WTWIS;Wiskunde;Z;;a::ziz.WTWET;ob
  a::ziz.AAWOE;Woestijnen - Poolgebieden;Z;;a::ziz.AAAAR;ob
  a::ziz.DAWON;Wonen;Z;;a::ziz.DA;ob
  a::ziz.NAZEE;Zee - Strand - Duin;Z;;a::ziz.NANAT;ob
  a::ziz.NAZEZ;Zeezoogdieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.MEZIE;Ziek - Gezond;Z;;a::ziz.MELIC;ob
  a::ziz.NAZOO;Zoogdieren;Z;;a::ziz.NA;ob
  a::ziz.Z;ZIZO zoekboom;Z;;;ob
  a::ziz.ZPA;PRENT-ZIZO : Avontuur/Fantasie;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPL;PRENT-ZIZO : Lekker slim;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPM;PRENT-ZIZO : Mens en lichaam;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPV;PRENT-ZIZO : Vrije tijd;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPANC;PRENT-ZIZO : Andere culturen;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPANT;PRENT-ZIZO : Andere tijden;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPANZ;PRENT-ZIZO : Anders zijn;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPAVO;PRENT-ZIZO : Avontuur;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPBAB;PRENT-ZIZO : Baby's;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPBAN;PRENT-ZIZO : Bang zijn;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPBER;PRENT-ZIZO : Beroepen;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPBEW;PRENT-ZIZO : Beweging/Sport;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPBOE;PRENT-ZIZO : Boerderijen;Z;;a::ziz.ZPNAT;ob
  a::ziz.ZPBOO;PRENT-ZIZO : Boos zijn;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPCIR;PRENT-ZIZO : Circus;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPDAG;PRENT-ZIZO : Dagelijks leven;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPDIE;PRENT-ZIZO : Dieren;Z;;a::ziz.ZPNAT;ob
  a::ziz.ZPDIT;PRENT-ZIZO : Dierentuinen;Z;;a::ziz.ZPNAT;ob
  a::ziz.ZPDOO;PRENT-ZIZO : Dood;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPDRO;PRENT-ZIZO : Dromen;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPEEN;PRENT-ZIZO : Eenzaam zijn;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPFAM;PRENT-ZIZO : Familie;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPFAN;PRENT-ZIZO : Fantaseren;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPFAF;PRENT-ZIZO : Fantasiefiguren;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPFEE;PRENT-ZIZO : Feesten;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPGEL;PRENT-ZIZO : Geloven/Denken;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPGEV;PRENT-ZIZO : Gevoelens/gedrag;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPGEZ;PRENT-ZIZO : Gezinsuitbreiding;Z;;a::ziz.ZPFAM;ob
  a::ziz.ZPGRI;PRENT-ZIZO : Griezelen;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPGRO;PRENT-ZIZO : Grootouders;Z;;a::ziz.ZPFAM;ob
  a::ziz.ZPHUI;PRENT-ZIZO : Huisdieren;Z;;a::ziz.ZPDIE;ob
  a::ziz.ZPHUM;PRENT-ZIZO : Humor;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPJAR;PRENT-ZIZO : Jarig zijn;Z;;a::ziz.ZPFEE;ob
  a::ziz.ZPKER;PRENT-ZIZO : Kerstmis;Z;;a::ziz.ZPFEE;ob
  a::ziz.ZPKLD;PRENT-ZIZO : Kleding;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPKLR;PRENT-ZIZO : Kleuren;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPKNF;PRENT-ZIZO : Knuffels;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPKNT;PRENT-ZIZO : Knutselen;Z;;a::ziz.ZPSPE;ob
  a::ziz.ZPKUN;PRENT-ZIZO : Kunst;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPLIC;PRENT-ZIZO : Lichaam;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPLIE;PRENT-ZIZO : Liedjes;Z;;a::ziz.ZPMUZ;ob
  a::ziz.ZPLOG;PRENT-ZIZO : Logeren;Z;;a::ziz.ZPVAK;ob
  a::ziz.ZPMED;PRENT-ZIZO : Media;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPMUZ;PRENT-ZIZO : Muziek;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPNAT;PRENT-ZIZO : Natuur;Z;;a::ziz.ZP;ob
  a::ziz.ZPOPG;PRENT-ZIZO : Opgroeien;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPPAS;PRENT-ZIZO : Pasen;Z;;a::ziz.ZPFEE;ob
  a::ziz.ZPPES;PRENT-ZIZO : Pesten;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPSCH;PRENT-ZIZO : School;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPSEI;PRENT-ZIZO : Seizoenen - Weer;Z;;a::ziz.ZPNAT;ob
  a::ziz.ZPSIN;PRENT-ZIZO : Sinterklaas;Z;;a::ziz.ZPFEE;ob
  a::ziz.ZPSLA;PRENT-ZIZO : Slapen gaan;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPSLI;PRENT-ZIZO : Slim zijn;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPSMU;PRENT-ZIZO : Smullen;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPSPE;PRENT-ZIZO : Spelen/Speelgoed;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPTAA;PRENT-ZIZO : Taal;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPTEG;PRENT-ZIZO : Tegenstellingen;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPTEL;PRENT-ZIZO : Telboeken;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPTIJ;PRENT-ZIZO : Tijd;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPTOV;PRENT-ZIZO : Toveren;Z;;a::ziz.ZPA;ob
  a::ziz.ZPVAK;PRENT-ZIZO : Vakantie;Z;;a::ziz.ZPV;ob
  a::ziz.ZPVRK;PRENT-ZIZO : Verkeer;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPVRL;PRENT-ZIZO : Verliefd zijn;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPVOE;PRENT-ZIZO : Voelboeken;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPVOR;PRENT-ZIZO : Vormen;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZPVRI;PRENT-ZIZO : Vriendschap;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPVRD;PRENT-ZIZO : Vriendschap met dieren;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPWEG;PRENT-ZIZO : Weglopen/verdwalen;Z;;a::ziz.ZPGEV;ob
  a::ziz.ZPWON;PRENT-ZIZO : Wonen;Z;;a::ziz.ZPDAG;ob
  a::ziz.ZPZIE;PRENT-ZIZO : Ziek/Gezond;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPZIZ;PRENT-ZIZO : Zindelijk zijn;Z;;a::ziz.ZPM;ob
  a::ziz.ZPZIN;PRENT-ZIZO : Zintuigen;Z;;a::ziz.ZPFAM;ob
  a::ziz.ZPZOE;PRENT-ZIZO : Zoekboeken;Z;;a::ziz.ZPL;ob
  a::ziz.ZP;PRENT-ZIZO;Z;;;ob
  a::ziz.MZBOE;MINI-ZIZO : Boerderij;Z;;a::ziz.MZNAT;ob
  a::ziz.MZCIJ;MINI-ZIZO : Cijfers en letters;Z;;a::ziz.MZLEK;ob
  a::ziz.MZDIE;MINI-ZIZO : Dieren in huis en tuin;Z;;a::ziz.MZNAT;ob
  a::ziz.MZJIJ;MINI-ZIZO : Jij en ik;Z;;a::ziz.MZMEN;ob
  a::ziz.MZLEK;MINI-ZIZO : Lekker slim;Z;;a::ziz.MZ;ob
  a::ziz.MZMEN;MINI-ZIZO : Mens - Lichaam;Z;;a::ziz.MZ;ob
  a::ziz.MZNAT;MINI-ZIZO : Natuur - Dieren;Z;;a::ziz.MZ;ob
  a::ziz.MZPLA;MINI-ZIZO : Planten;Z;;a::ziz.MZNAT;ob
  a::ziz.MZSCH;MINI-ZIZO : School - Werk;Z;;a::ziz.MZWON;ob
  a::ziz.MZSEI;MINI-ZIZO : Seizoenen;Z;;a::ziz.MZNAT;ob
  a::ziz.MZSPE;MINI-ZIZO : Spelen - Vrije tijd;Z;;a::ziz.MZ;ob
  a::ziz.MZVER;MINI-ZIZO : Verkeer;Z;;a::ziz.MZWON;ob
  a::ziz.MZWON;MINI-ZIZO : Wonen - Omgeving;Z;;a::ziz.MZ;ob
  a::ziz.MZZIE;MINI-ZIZO : Ziek - Gezond;Z;;a::ziz.MZMEN;ob
  a::ziz.MZ;MINI-ZIZO;Z;;;ob
  

Oude ZIZO codes consolideren met nieuwe ZIZO-codes en oude ZIZO codes in c-lois omzetten naar nieuwe ZIZO codes volgens onderstaande csv file

Oude code;Omschrijving;Nieuwe code
a::ziz.5;20ste - 21ste Eeuw ;a::ziz.GETWI
a::ziz.403;Aarde - Heelal;a::ziz.AA
a::ziz.11;Amfibieën - Reptielen;a::ziz.NAAMF
a::ziz.404;Andere talen;a::ziz.TAAND
a::ziz.418;Arabisch ;a::ziz.TAARA
a::ziz.12;Atlassen - Vlaggen ;a::ziz.LAATL
a::ziz.13;Auto's ;a::ziz.VEAUT
a::ziz.24;Balsport;a::ziz.VRBAL
a::ziz.25;België ;a::ziz.LABEL
a::ziz.26;Bergen - Vulkanen;a::ziz.AABER
a::ziz.27;Beroemde personen ;a::ziz.WEBER
a::ziz.28;Bijbel ;a::ziz.DEBIJ
a::ziz.91;Boeddhisme;a::ziz.DEBOE
a::ziz.29;Boerderij ;a::ziz.NABOE
a::ziz.30;Boetseren;a::ziz.VRBOE
a::ziz.31;Bomen ;a::ziz.NABOM
a::ziz.32;Bordspelen - Kaartspelen;a::ziz.VRBOR
a::ziz.33;Bos - Heide ;a::ziz.NABOS
a::ziz.38;Christendom;a::ziz.DECHR
a::ziz.39;Circus ;a::ziz.VRCIR
a::ziz.40;Computers;a::ziz.WTCOM
a::ziz.41;Computerspelen;a::ziz.VRCSP
a::ziz.402;Dagelijks leven - Samenleving ;a::ziz.DA
a::ziz.53;Dagelijks leven;a::ziz.DADAG
a::ziz.400;Dans - Circus - Toneel - Poppenspel;a::ziz.VRDCT
a::ziz.54;Dans;a::ziz.VRDAN
a::ziz.55;De aarde;a::ziz.AAAAR
a::ziz.56;Delen van de wereld;a::ziz.LADEL
a::ziz.57;Derde wereld;a::ziz.DADER
a::ziz.58;Dieren;a::ziz.NADIE
a::ziz.59;Dierentuinen;a::ziz.NADTU
a::ziz.60;Diergedrag;a::ziz.NAGED
a::ziz.61;Dood;a::ziz.MEDOO
a::ziz.62;Duits;a::ziz.TADUI
a::ziz.68;Encyclopedieën;a::ziz.WEENC
a::ziz.69;Energie ;a::ziz.WTENE
a::ziz.70;Engels;a::ziz.TAENG
a::ziz.76;Feesten;a::ziz.VRFEE
a::ziz.77;Fietsen - Motorfietsen;a::ziz.VEFIE
a::ziz.78;Fotograferen - Filmen;a::ziz.VRFOT
a::ziz.79;Frans;a::ziz.TAFRA
a::ziz.92;Gebeden;a::ziz.DEGEB
a::ziz.104;Mythen - Sagen - Legenden;a::ziz.DEMSL
a::ziz.93;Gebouwen;a::ziz.DAGEB
a::ziz.94;Geld - Handel;a::ziz.DAGEL
a::ziz.95;Geloven - Denken;a::ziz.DEGEL
a::ziz.96;Geschiedenis;a::ziz.GEGES
a::ziz.97;Gesteenten - Mineralen;a::ziz.AAGES
a::ziz.98;Gevoelens - Gedrag;a::ziz.MEGEV
a::ziz.99;Gezin - Familie;a::ziz.DAGEZ
a::ziz.100;Godsdiensten;a::ziz.DEGOD
a::ziz.101;Goochelen;a::ziz.VRGOO
a::ziz.102;Grieks-Romeinse tijd;a::ziz.GEGRI
a::ziz.103;Grimeren - Verkleden;a::ziz.VRGRI
a::ziz.109;Handicaps;a::ziz.MEHAN
a::ziz.110;Handwerk;a::ziz.VRHAN
a::ziz.111;Het Oude Egypte;a::ziz.GEEGY
a::ziz.112;Het weer;a::ziz.AAWEE
a::ziz.113;Honden;a::ziz.NAHON
a::ziz.118;Indianen;a::ziz.LAIND
a::ziz.2;Insecten - Spinnen - Slakken ... ;a::ziz.NAINS
a::ziz.120;Islam;a::ziz.DEISL
a::ziz.121;Italiaans;a::ziz.TAITA
a::ziz.413;Jarig zijn;a::ziz.VRJAR
a::ziz.140;Katten;a::ziz.NAKAT
a::ziz.141;Kerstmis;a::ziz.VRKER
a::ziz.142;Kindermishandeling;a::ziz.DAKIN
a::ziz.143;Kinderrechten;a::ziz.DAKMI
a::ziz.144;Klassieke muziek;a::ziz.VRKLA
a::ziz.145;Kleding - Mode;a::ziz.DAKLE
a::ziz.146;Knaagdieren;a::ziz.NAKNA
a::ziz.147;Knutselen;a::ziz.VRKNU
a::ziz.408;Knutselen met hout;a::ziz.VRHOU
a::ziz.148;Knutselen met papier;a::ziz.VRPAP
a::ziz.149;Knutselen met textiel;a::ziz.VRTEX
a::ziz.150;Koken;a::ziz.VRKOK
a::ziz.151;Kunst;a::ziz.VRKUN
a::ziz.182;Landen - Volken;a::ziz.LA
a::ziz.183;Landen A;a::ziz.LANDA
a::ziz.184;Landen B;a::ziz.LANDB
a::ziz.185;Landen C;a::ziz.LANDC
a::ziz.186;Landen D;a::ziz.LANDD
a::ziz.187;Landen E;a::ziz.LANDE
a::ziz.188;Landen F;a::ziz.LANDF
a::ziz.409;Landen G;a::ziz.LANDG
a::ziz.189;Landen H;a::ziz.LANDH
a::ziz.190;Landen I;a::ziz.LANDI
a::ziz.191;Landen J;a::ziz.LANDJ
a::ziz.192;Landen K;a::ziz.LANDK
a::ziz.410;Landen L;a::ziz.LANDL
a::ziz.193;Landen M;a::ziz.LANDM
a::ziz.194;Landen N;a::ziz.LANDN
a::ziz.195;Landen O;a::ziz.LANDO
a::ziz.196;Landen P;a::ziz.LANDP
a::ziz.197;Landen R;a::ziz.LANDR
a::ziz.198;Landen S;a::ziz.LANDS
a::ziz.199;Landen T;a::ziz.LANDT
a::ziz.411;Landen U;a::ziz.LANDU
a::ziz.200;Landen V;a::ziz.LANDV
a::ziz.449;Landen W;a::ziz.LANDW
a::ziz.201;Landen Z ;a::ziz.LANDZ
a::ziz.88;Landen Q;a::ziz.LANDQ
a::ziz.89;Landen X;a::ziz.LANDX
a::ziz.90;Landen Y;a::ziz.LANDY
a::ziz.204;Lichaam - Lichaamsverzorging;a::ziz.MELIC
a::ziz.203;Lichaam ;a::ziz.MELAM
a::ziz.205;Lichaamsverzorging;a::ziz.MELVE
a::ziz.206;Liedjes;a::ziz.VRLIE
a::ziz.407;Mens;a::ziz.ME
a::ziz.248;Middeleeuwen (500 tot 1500);a::ziz.GEMID
a::ziz.249;Milieuproblemen;a::ziz.NAMIL
a::ziz.250;Moppen - Raadsels;a::ziz.VRMOP
a::ziz.251;Muziek;a::ziz.VRMUZ
a::ziz.252;Muziekinstrumenten;a::ziz.VRINS
a::ziz.398;Natuur - Planten - Dieren;a::ziz.NA
a::ziz.256;Natuur;a::ziz.NANAT
a::ziz.257;Natuurbescherming;a::ziz.NABES
a::ziz.258;Natuurkunde;a::ziz.WTNAT
a::ziz.268;Oceanen - Zeeën - Rivieren;a::ziz.AAOCE
a::ziz.269;Oertijd;a::ziz.GEOER
a::ziz.270;Oerwoud - Savanne;a::ziz.NAOER
a::ziz.271;Ontdekkingsreizen - Expedities;a::ziz.GEONT
a::ziz.272;Oorlog en vrede - Wapens ;a::ziz.GEOOR
a::ziz.273;Oudheid;a::ziz.GEOUD
a::ziz.274;Over jeugdliteratuur;a::ziz.TAJEU
a::ziz.275;Over sprookjes en fantasiefiguren;a::ziz.TASPR
a::ziz.276;Over strips;a::ziz.TASTR
a::ziz.287;Paarden;a::ziz.NAPAA
a::ziz.412;Paddestoelen;a::ziz.NAPAD
a::ziz.288;Pasen;a::ziz.VRPAS
a::ziz.289;Planten - Bloemen;a::ziz.NAPLA
a::ziz.290;Politie - Brandweer - Hulpdiensten;a::ziz.DAPOL
a::ziz.414;Popmuziek;a::ziz.VRPOM
a::ziz.415;Poppenspel;a::ziz.VRPOP
a::ziz.291;Proeven;a::ziz.WTPRO
a::ziz.292;Puzzels - Quizzen;a::ziz.VRPUZ
a::ziz.297;Radio - Tv - Krant - Post - Telefoon ...;a::ziz.DARAD
a::ziz.298;Rivier - Vijver - Sloot;a::ziz.NARIV
a::ziz.314;Samenleving - Politiek - Recht;a::ziz.DASAM
a::ziz.315;Scheikunde;a::ziz.WTSCH
a::ziz.316;Schepen;a::ziz.VESCH
a::ziz.317;Schilderkunst;a::ziz.VRSCH
a::ziz.318;School - Werk;a::ziz.DAGSH
a::ziz.319;Schrift - Boek - Bibliotheek;a::ziz.TABOE
a::ziz.320;Schrijvers;a::ziz.TASCH
a::ziz.321;Seizoenen;a::ziz.NASEI
a::ziz.322;Seks - Geboorte;a::ziz.MESEK
a::ziz.323;Sieraden maken;a::ziz.VRSIE
a::ziz.324;Sinterklaas;a::ziz.VRSIN
a::ziz.416;Spaans;a::ziz.TASPA
a::ziz.325;Speelgoed;a::ziz.VRSPG
a::ziz.326;Spelen;a::ziz.VRSPE
a::ziz.327;Sport;a::ziz.VRSPO
a::ziz.328;Sterren - Planeten - Ruimtevaart;a::ziz.AASTE
a::ziz.405;Taal - Over jeugdliteratuur;a::ziz.TA
a::ziz.338;Taal;a::ziz.TATAA
a::ziz.339;Techniek - Industrie;a::ziz.WTTEC
a::ziz.340;Tekenen - Schilderen;a::ziz.VRTEK
a::ziz.341;Tijd;a::ziz.WTTIJ
a::ziz.342;Toneel;a::ziz.VRTON
a::ziz.343;Treinen;a::ziz.VETRE
a::ziz.344;Tuinieren;a::ziz.NATUI
a::ziz.417;Turks;a::ziz.TATUR
a::ziz.346;Uitvindingen;a::ziz.WTUIT
a::ziz.361;Vechtsport;a::ziz.VRVEC
a::ziz.362;Verkeer;a::ziz.VEVER
a::ziz.363;Verslaving;a::ziz.MEVER
a::ziz.364;Verzamelen;a::ziz.VRVER
a::ziz.366;Vissen - Schelpen - Schaaldieren;a::ziz.NAVIS
a::ziz.367;Vliegtuigen;a::ziz.VEVLI
a::ziz.368;Voeding;a::ziz.DAVOE
a::ziz.369;Vogels;a::ziz.NAVOG
a::ziz.370;Volken;a::ziz.LAVOL
a::ziz.371;Volkerentijd (vanaf 1800);a::ziz.GEVOL
a::ziz.372;Vorstentijd (1500 tot 1800);a::ziz.GEVOR
a::ziz.406;Vrije tijd - Kunst;a::ziz.VR
a::ziz.373;Vrije tijd;a::ziz.VRVRI
a::ziz.382;Watersport;a::ziz.VRWAT
a::ziz.399;Weetjes - Beroemde personen;a::ziz.WE
a::ziz.383;Weetjes;a::ziz.WEWEE
a::ziz.384;Wereldoorlogen;a::ziz.GEWER
a::ziz.401;Wetenschappen - Techniek;a::ziz.WT
a::ziz.385;Wetenschappen;a::ziz.WTWET
a::ziz.386;Wintersport;a::ziz.VRWIN
a::ziz.387;Wiskunde;a::ziz.WTWIS
a::ziz.388;Woestijnen - Poolgebieden;a::ziz.AAWOE
a::ziz.389;Wonen;a::ziz.DAWON
a::ziz.394;Zee - Strand - Duin;a::ziz.NAZEE
a::ziz.395;Zeezoogdieren;a::ziz.NAZEZ
a::ziz.396;Ziek - Gezond;a::ziz.MEZIE
a::ziz.397;Zoogdieren;a::ziz.NAZOO
a::ziz.1;ZIZO zoekboom;a::ziz.Z
a::ziz.35;PRENT-ZIZO : Andere culturen;a::ziz.ZPANC
a::ziz.106;PRENT-ZIZO : Andere tijden;a::ziz.ZPANT
a::ziz.9;PRENT-ZIZO : Anders zijn;a::ziz.ZPANZ
a::ziz.48;PRENT-ZIZO : Avontuur;a::ziz.ZPAVO
a::ziz.136;PRENT-ZIZO : Baby's;a::ziz.ZPBAB
a::ziz.45;PRENT-ZIZO : Bang zijn;a::ziz.ZPBAN
a::ziz.114;PRENT-ZIZO : Beroepen;a::ziz.ZPBER
a::ziz.159;PRENT-ZIZO : Beweging/Sport;a::ziz.ZPBEW
a::ziz.154;PRENT-ZIZO : Boerderijen;a::ziz.ZPBOE
a::ziz.50;PRENT-ZIZO : Boos zijn;a::ziz.ZPBOO
a::ziz.23;PRENT-ZIZO : Circus;a::ziz.ZPCIR
a::ziz.21;PRENT-ZIZO : Dagelijks leven;a::ziz.ZPDAG
a::ziz.155;PRENT-ZIZO : Dieren;a::ziz.ZPDIE
a::ziz.156;PRENT-ZIZO : Dierentuinen;a::ziz.ZPDIT
a::ziz.49;PRENT-ZIZO : Dood;a::ziz.ZPDOO
a::ziz.22;PRENT-ZIZO : Dromen;a::ziz.ZPDRO
a::ziz.124;PRENT-ZIZO : Eenzaam zijn;a::ziz.ZPEEN
a::ziz.51;PRENT-ZIZO : Familie;a::ziz.ZPFAM
a::ziz.14;PRENT-ZIZO : Fantaseren;a::ziz.ZPFAN
a::ziz.17;PRENT-ZIZO : Fantasiefiguren;a::ziz.ZPFAF
a::ziz.164;PRENT-ZIZO : Feesten;a::ziz.ZPFEE
a::ziz.115;PRENT-ZIZO : Geloven/Denken;a::ziz.ZPGEL
a::ziz.15;PRENT-ZIZO : Gevoelens/gedrag;a::ziz.ZPGEV
a::ziz.137;PRENT-ZIZO : Gezinsuitbreiding;a::ziz.ZPGEZ
a::ziz.107;PRENT-ZIZO : Griezelen;a::ziz.ZPGRI
a::ziz.138;PRENT-ZIZO : Grootouders;a::ziz.ZPGRO
a::ziz.10;PRENT-ZIZO : Huisdieren;a::ziz.ZPHUI
a::ziz.108;PRENT-ZIZO : Humor;a::ziz.ZPHUM
a::ziz.163;PRENT-ZIZO : Jarig zijn;a::ziz.ZPJAR
a::ziz.162;PRENT-ZIZO : Kerstmis;a::ziz.ZPKER
a::ziz.116;PRENT-ZIZO : Kleding;a::ziz.ZPKLD
a::ziz.130;PRENT-ZIZO : Kleuren;a::ziz.ZPKLR
a::ziz.127;PRENT-ZIZO : Knuffels;a::ziz.ZPKNF
a::ziz.168;PRENT-ZIZO : Knutselen;a::ziz.ZPKNT
a::ziz.165;PRENT-ZIZO : Kunst;a::ziz.ZPKUN
a::ziz.44;PRENT-ZIZO : Lichaam;a::ziz.ZPLIC
a::ziz.166;PRENT-ZIZO : Liedjes;a::ziz.ZPLIE
a::ziz.52;PRENT-ZIZO : Logeren;a::ziz.ZPLOG
a::ziz.117;PRENT-ZIZO : Media;a::ziz.ZPMED
a::ziz.167;PRENT-ZIZO : Muziek;a::ziz.ZPMUZ
a::ziz.157;PRENT-ZIZO : Natuur;a::ziz.ZPNAT
a::ziz.19;PRENT-ZIZO : Opgroeien;a::ziz.ZPOPG
a::ziz.161;PRENT-ZIZO : Pasen;a::ziz.ZPPAS
a::ziz.125;PRENT-ZIZO : Pesten;a::ziz.ZPPES
a::ziz.36;PRENT-ZIZO : School;a::ziz.ZPSCH
a::ziz.158;PRENT-ZIZO : Seizoenen - Weer;a::ziz.ZPSEI
a::ziz.160;PRENT-ZIZO : Sinterklaas;a::ziz.ZPSIN
a::ziz.119;PRENT-ZIZO : Slapen gaan;a::ziz.ZPSLA
a::ziz.126;PRENT-ZIZO : Slim zijn;a::ziz.ZPSLI
a::ziz.122;PRENT-ZIZO : Smullen;a::ziz.ZPSMU
a::ziz.169;PRENT-ZIZO : Spelen/Speelgoed;a::ziz.ZPSPE
a::ziz.47;PRENT-ZIZO : Taal;a::ziz.ZPTAA
a::ziz.131;PRENT-ZIZO : Tegenstellingen;a::ziz.ZPTEG
a::ziz.132;PRENT-ZIZO : Telboeken;a::ziz.ZPTEL
a::ziz.133;PRENT-ZIZO : Tijd;a::ziz.ZPTIJ
a::ziz.16;PRENT-ZIZO : Toveren;a::ziz.ZPTOV
a::ziz.34;PRENT-ZIZO : Vakantie;a::ziz.ZPVAK
a::ziz.37;PRENT-ZIZO : Verkeer;a::ziz.ZPVRK
a::ziz.43;PRENT-ZIZO : Verliefd zijn;a::ziz.ZPVRL
a::ziz.152;PRENT-ZIZO : Voelboeken;a::ziz.ZPVOE
a::ziz.134;PRENT-ZIZO : Vormen;a::ziz.ZPVOR
a::ziz.128;PRENT-ZIZO : Vriendschap;a::ziz.ZPVRI
a::ziz.129;PRENT-ZIZO : Vriendschap met dieren;a::ziz.ZPVRD
a::ziz.42;PRENT-ZIZO : Weglopen/verdwalen;a::ziz.ZPWEG
a::ziz.123;PRENT-ZIZO : Wonen;a::ziz.ZPWON
a::ziz.153;PRENT-ZIZO : Ziek/Gezond;a::ziz.ZPZIE
a::ziz.46;PRENT-ZIZO : Zindelijk zijn;a::ziz.ZPZIZ
a::ziz.139;PRENT-ZIZO : Zintuigen;a::ziz.ZPZIN
a::ziz.18;PRENT-ZIZO : Zoekboeken;a::ziz.ZPZOE
a::ziz.105;PRENT-ZIZO;a::ziz.ZP
a::ziz.424;MINI-ZIZO : Boerderij;a::ziz.MZBOE
a::ziz.443;MINI-ZIZO : Cijfers en letters;a::ziz.MZCIJ
a::ziz.217;MINI-ZIZO : Dieren in huis en tuin;a::ziz.MZDIE
a::ziz.219;MINI-ZIZO : Jij en ik;a::ziz.MZJIJ
a::ziz.441;MINI-ZIZO : Lekker slim;a::ziz.MZLEK
a::ziz.425;MINI-ZIZO : Mens - Lichaam;a::ziz.MZMEN
a::ziz.419;MINI-ZIZO : Natuur - Dieren;a::ziz.MZNAT
a::ziz.228;MINI-ZIZO : Planten;a::ziz.MZPLA
a::ziz.232;MINI-ZIZO : School - Werk;a::ziz.MZSCH
a::ziz.421;MINI-ZIZO : Seizoenen;a::ziz.MZSEI
a::ziz.436;MINI-ZIZO : Spelen - Vrije tijd;a::ziz.MZSPE
a::ziz.433;MINI-ZIZO : Verkeer;a::ziz.MZVER
a::ziz.431;MINI-ZIZO : Wonen - Omgeving;a::ziz.MZWON
a::ziz.241;MINI-ZIZO : Ziek - Gezond;a::ziz.MZZIE
a::ziz.448;MINI-ZIZO;a::ziz.MZ

Authority file voor muziekclassificatie opbouwen volgens onderstaande csv file

a::mcv.K;Klassieke muziek;MCV;;;
a::mcv.K1;Orkest;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K2;Orkest met solo-instrumenten;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K3;Kamermuziek;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K4 ;Solo-instrumenten;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K5 ;Opera en operette;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K6 ;Koorwerken;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K7 ;Liederen;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K8 ;Oude muziek;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.K9 ;Verzamelingen;MCV;;a::mcv.K;ob
a::mcv.P;Populaire muziek;MCV;;;ob
a::mcv.P1 ;Nederlands;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P2 ;Frans;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P3 ;Duits;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P4 ;Engels;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P5 ;Spaans, Portugees, Italiaans en Grieks;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P6 ;Arabisch en Turks;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P7 ;Andere en diverse talen;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.P8 ;Instrumentaal;MCV;;a::mcv.P;ob
a::mcv.F;Film- en theatermuziek;MCV;;;ob
a::mcv.F1 ;Film- en theatermuziek;MCV;;a::mcv.F;ob
a::mcv.J;Jazz, blues, folk en country;MCV;;;ob
a::mcv.J1 ;Jazz;MCV;;a::mcv.J1 ;ob
a::mcv.J2 ;Blues, gospel en spirituals;MCV;;a::mcv.J1 ;ob
a::mcv.J3 ;Folk;MCV;;a::mcv.J1 ;ob
a::mcv.J4 ;Country;MCV;;a::mcv.J1 ;ob
a::mcv.W;Wereldmuziek;MCV;;;ob
a::mcv.W1 ;Europese stijlen;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W2 ;Arabische stijlen (Noord-Afrika en Midden-Oosten);MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W3 ;Afrikaanse stijlen (Midden- en Zuid-Afrika);MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W4 ;Noord-Amerikaanse stijlen;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W5 ;Latijns-Amerikaanse stijlen;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W6 ;Aziatische stijlen;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W7 ;Stijlen uit Oceanië;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.W8 ;Overige stijlen, mengvormen en verzamelingen;MCV;;a::mcv.W;ob
a::mcv.D;Diversen;MCV;;;ob
a::mcv.D1 ;Gelegenheidsmuziek;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D2 ;New age en meditatiemuziek;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D3 ;Hafabra en nationale volksliederen;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D4 ;Elektronische en experimentele muziek;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D5 ;Sociale en politieke opnames;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D6 ;Meespeelmaterialen, dansinstructie en didactisch materiaal;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D7 ;Geluiden en testprogramma's;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D8 ;Gesproken woord;MCV;;a::mcv.D;ob
a::mcv.D9 ;Kinder- en jeugdrepertoire;MCV;;a::mcv.D;ob

26.7. Achteraf te doen voor OB-Antwerpen

 • relatie ong voor cd tracks omzetten naar relatie tnc
 • relatie gno voor cd omzetten naar relatie cnt
 • drager = nt omzetten naar dr = game. Is gebeurd
 • drager = ps omzetten naar dr = game. Is gebeurd
 • drager = ps2 omzetten naar dr = game. Is gebeurd
 • drager = xbox omzetten naar dr = game. Is gebeurd
 • Gelijktrekken van meta-informatie en data tussen OBA en PBS Toekenning van dragers
  • trefwoord GROOTLETTERBOEK wordt drager glboek. Is gebeurd
  • trefwoord GESPROKEN BOEK | LUISTERBOEK wordt drager gboek. Is gebeurd
  • trefwoord STRIP | STRIPVERHALEN | STRIPVERHAAL | STRIPS VOOR VOLWASSENEN wordt drager strip. Is gebeurd
  • trefwoord BLADMUZIEK wordt drager bmuz. Is gebeurd
  • trefwoord Luisterboeken (Daisy) wordt drager daisy. Is gebeurd
  • woord uit titel [ DAISY ] wordt drager daisy. Is gebeurd
  • lidmaatschap js of s wordt drager strip. Is gebeurd
 • lidmaatschap = track toevoegen voor de CD tracks
 • Extensies materiaalaanduiding tussen rechte haken uit titel weghalen
 • pictogrammen instellen voor OPAC Is gebeurd
 • check bij isbn/issn/ean Is gebeurd

26.8. Meta-informatie op anet.ua.ac.be

De server anet.ua.ac.be fungeert als VLACC distributieserver. Deze server voert volgende taken uit

 • Overhalen van de VLACC updates files op ftp.bibliotheek.be. Voor meer info over de wijze waarop de update files door VCOB worden klaargezet vindt u op de website van het VCOB, meer bepaald in het document Gedetailleerde informatie over de Open Vlacc offline export
 • Conversie naar cat.xml, het importformaat voor bibliografische records in Brocade
 • Distributie van de cat.xml files naar de diverse targets (=Brocade servers die afnemer zijn van de data)

De targets worden beheerd in de Brocade toepassingen Instellingen. Bij de instellingen die target zijn voor het ontvangen van de VLACC updates, is er ter hoogte van de VLACC parameters een parameter bijgekomen. De parameters zijn nu als volgt:

Server voor update
Dit is de server waar de VLACC data terecht moeten komen. Bijvoorbeeld oba.anet.ua.ac.be
Directory
Directory op de target server waar de VLACC data terecht komen. Bijvoorbeeld /library/process/vlacc/vi/incoming
Catalografisch systeem
Catalografisch regelwerk waar de geleverde VLACC records terechtkomen. Bijvoorbeeld: ob
Update patroon

Geef hier het patroon volgens de welke de VLACC files verwerkt moeten worden. Bijvoorbeeld:

 • m_*:upd: verwerk de files met muziek en niet-muziek data (m_*). Er worden geen nieuwe records gecreëerd. Enkel bestaande records worden gewijzigd (upd)
 • m_*:all,d_*:upd: verwerk de files met muziek en niet-muziek data (m_*). Er worden zowel nieuwe records gecreëerd, als bestaande records gewijzigd (all). Verwerk de aanduiding van geschrapte Vlacc records op de eigen bestaande records. Deze optie kan worden ingesteld voor het PBS-systeem Antwerpen.
 • b_*:all: verwerk de files met de niet-muziek data (b_*). Er worden zowel nieuwe records gecreëerd, als bestaande records gewijzigd (all).
 • m_*:upd,b_*:all,d_*:upd: De files met de muziek/niet-muziek data (m_*) worden verwerkt volgens het principe: pas bestaande records aan/maak geen nieuwe records aan (upd). De files met de niet-muziek data (b_*)worden verwerkt volgens het principe: pas bestaande records aan/voeg nieuwe records toe (all). Verwerk de aanduiding van geschrapte Vlacc records op de eigen bestaande records. Dit is de standaard optie voor niet-PBS systemen.

26.9. Resultaten

Op de Brocade target servers worden de verwerkte records gerapporteerd via Systeembeheer ‣ Lijstbeheer ‣ Globaal overzicht lijsten [link] en vlacc - conversion - datum in de vorm YYYYMMDD

Deze lijsten kunnen als volgt geïnterpreteerd worden.

Verwerking b_ files

b_ betekent: dit zijn de updates voor de niet-muziek. Matching gebeurt op basis van vlacc nummer. Voorbeelden

 • b_ovdnmbr20070925.cat_existing: het VLACC record bestond al in Brocade en het werd geactualiseerd
 • b_ovdnmbr20070925.cat_forbidden: het VLACC record bestond al in Brocade en het werd niet geactualiseerd (record is bevroren of lidmaatschap vlacc werd eerder door OBA weggehaald om updating vanuit VLACC te verhinderen
 • b_ovdnmbr20070925.cat_new: het record bestond nog niet en werd toegevoegd
Verwerking m_ files

m_ betekent: de geleverde file bevatte zowel de muziek als de niet-muziek. Matching gebeurt op basis van vlacc of cdr nummer (zit mee in de c-loi in het nummerveld).

De interpretatie van de files is identiek als voor de b_ files. Wel is het zo dat nieuwe records in de m_file en in zoverre deze muziekdata betreffen, enkel verwerkt worden op de Brocade server van het PBS Antwerpen.

Verwerking d_ files

d_ betekent: de geleverde file bevatten de Vlacc nummers, die in de Vlacc catalogus definitief zijn geschrapt. Matching gebeurt op basis van Vlacc nummer.

De verwerking van deze files hebben niet tot gevolg, dat ze in het eigen regelwerk worden geschrapt : wel wordt een zogenaamde delete status weggeschreven. Een volgende stap zou kunnen zijn : de aanpassing van het algoritme ter hoogte van het regelwerk, dat het automatisch schrappen van records regelt. Zo zou je kunnen een algoritme (laten) definiëren, dat bvb. een record automatisch schrapt, als het geen plaatskenmerken bezit en zulke delete status vertoont.

26.10. Afspraken met VCOB

Eens de nieuwe distributie in gebruik wordt genomen is goede doorstroming van informatie noodzakelijk opdat aanpassingen aan datastructuren in Vlacc ook stroomafwaarts in Brocade weerspiegeld kunnen worden. Dit geldt zeker voor

 • Aanpassingen aan tags, indicatoren, subveldcodes
 • Taalcodes
 • Auteursfuncties
 • Classificatiecodes (Muziek, SISO, ZIZO, ...)