34. Schaduwkenmerken: collectie naar boekbinder, hersteldienst, …

Auteur Bart Geybels
Aanmaak 21 jan 2008
Oud BVV nr 2146

34.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade exemplaren, voornamelijk met bestemming boekbinder, hersteldienst, … , verplaatst kunnen worden naar een nieuwe, tijdelijke plaatsing.

Een beschrijving voor het verplaatsen van wissel- en themacollecties, … is te vinden in Schaduwkenmerken: beheer themacollecties, wisselcollecties, …

34.2. Toelichting bij de werking

Deze verkorte versie werd opgezet in functie van éénmalige verplaatsingen (zoals naar boekbinder, hersteldienst).

Onderstaande gegevens kunnen tijdelijk aangepast worden:

 • Instelling - Genre
 • Leen Objectklasse

Bij het verplaatsen naar de tijdelijke locatie worden de originele gegevens opgeslagen om later gebruikt te worden bij het terugplaatsen.

34.3. Voorbereiding schaduwtypes

34.3.1. Types schaduwkenmerk

Catalografie ‣ Catalografie - Schaduwkenmerken ‣ Beheer collectie naar boekbinder, hersteldienst, … ‣ Types schaduwkenmerk (hersteldienst, boekbinder, …) [link]

Beheer van de meta-informatie met betrekking tot types van schaduwkenmerken.

Identificatie
Identifier van het type.
Benaming
Verwoording van het type.
Scope
Omschrijving van het type.
Toegangsslot
Bepaalt aan wie de gegenereerde lijsten worden gedistribueerd.
Catalografische instellingen
Toegelaten instellingen voor dit type.
Geen rekening houden met leenstatus
Geen object ook als het in leen staat.
Geen rekening houden met reserveringen
Verplaats het object ook als er een reservatie is.
Instelling: genre
Waarde gebruikt voor de tijdelijke plaatsing.
Leen objectklasse
Waarde gebruikt voor de tijdelijke plaatsing.

34.4. Verplaatsen van objecten

34.4.1. Verplaats naar schaduwkenmerk (korte versie)

Catalografie ‣ Catalografie - Schaduwkenmerken ‣ Beheer collectie naar boekbinder, hersteldienst, … ‣ Verplaats naar schaduwkenmerk (korte versie) [link]

 • Selecteer een type schaduwkenmerk
 • Selecteer een lijst met o-lois of streepjescodes
 • Scan streepjescodes/o-lois in de scanbox Objecten

Na Registreer worden de werken naar hun tijdelijke plaats overgezet indien voldaan is aan volgende testen:

 • Heeft de gebruiker rechten voor de betrokken instelling?
 • Staat de instelling bij de catalografische instellingen in de meta-informatie van het type schaduwkenmerk?
 • Afhankelijk van de meta-informatie van het type schaduwkenmerk testen of het werk momenteel in leen staat.
 • Afhankelijk van de meta-informatie van het type schaduwkenmerk testen of er op het werk momenteel een reservatie staat.
 • Het werk mag momenteel niet in een schaduw staan.

Na de verwerking krijg je onderaan het scherm een link aangeboden naar de lijsten die informatie bevatten over de acties op de betrokken werken. Achter elke link staat tussen haakjes een vermelding van het aantal geraakte o-lois.

Twee mogelijke lijsten:

 • Naar schaduw gelukt
 • Naar schaduw niet-gelukt

34.4.2. Verplaats naar origineel plaatskenmerk (korte versie)

Catalografie ‣ Catalografie - Schaduwkenmerken ‣ Beheer collectie naar boekbinder, hersteldienst, … ‣ Verplaats naar origineel plaatskenmerk (korte versie) [link]

 • Selecteer een lijst met o-lois of streepjescodes
 • Scan streepjescodes/o-lois in de scanbox Objecten

Na Registreer worden de werken terug naar hun oorspronkelijke plaats overgezet indien voldaan is aan volgende testen:

 • Heeft de gebruiker rechten voor de betrokken instelling?
 • Afhankelijk van de meta-informatie van het type schaduwkenmerk testen of het werk momenteel in leen staat.
 • Afhankelijk van de meta-informatie van het type schaduwkenmerk testen of er op het werk momenteel een reservatie staat.
 • Het werk moet momenteel in een schaduw staan.

Na de verwerking krijg je onderaan het scherm een link aangeboden naar de lijsten die informatie bevatten over de acties op de betrokken werken. Achter elke link staat tussen haakjes een vermelding van het aantal geraakte o-lois.

Twee mogelijke lijsten:

 • Naar origineel gelukt
 • Naar origineel niet-gelukt

34.5. Raadpleging plaatsing van een werk

34.5.1. Toon schaduwgegevens van een object

Catalografie ‣ Catalografie - Schaduwkenmerken ‣ Toon schaduwgegevens van een object [link]

Hiermee roep je alle beschikbare informatie op van een exemplaar met betrekking tot de huidige plaatsing en de schaduwgegevens.

34.5.2. Toon gegevens van een object

Catalografie ‣ Toon/bewerk gegevens van een object [link]

Dit overzicht toont, indien aanwezig, ook de schaduw-informatie zichtbaar is.