49. Maken van een inventaris voor een bibliotheek

Auteur Richard Philips
Aanmaak 08 jan 2010 11:31
Aangepast door Richard Philips
Aangepast op 08 jan 2010 11:31
Oud BVV nr 2244

49.1. Abstract

Dit document beschrijft het verwerken van inventarissen van boekencollecties.

49.2. Inleiding

De inventaris van een bibliotheek wordt verwerkt in verschillende stappen. Deze stappen worden hier verder in beschreven.

Het verzamelen van de lijst met barcodes kan door het bibliotheekpersoneel worden gedaan. Het verwerken van de lijst kan enkel gebeuren door personen met systeemtoegang.

49.3. Verzamelen van de gegevens

De inventaris wordt opgemaakt per catalografische instelling. De barcodes worden verzameld in een tekstbestand. Dit tekstbestand kan je zien als een spreadsheet met 1 kolom: de barcode. De lengte van deze lijst is onbelangrijk: de lijst wordt immers NIET verwerkt met een spreadsheet.

49.4. Plaatsen van de lijst met barcodes

De lijst met barcodes moet worden geplaatst in een bestand met extensie .txt. Deze lijst moet op de productiemachine worden geplaatst die overeenkomt met het catalografisch systeem en het bewuste leensysteem. In dit ene bestand moeten alle barcodes zitten van de instelling.

De folder waar dit tekstbestand moet worden geplaatst kan je vinden door de registry waarde inventory-process-dir op te zoeken. Deze waarde is meestal /library/process/inventory.

49.5. Verwerken van de lijst met barcodes

Het verwerken van een inventaris gebeurt door de watchdir toolcat applicatie.

Voer uit:

 1. watchdir -config reset inventory
 2. Pas de meta-informatie aan voor het verwerken van de inventaris: watchdir -config change inventory data=userid:lnsys:catlib

Hierbij is:

 • userid: een userid van een personeelslid
 • lnsys: het leensysteem
 • catlib: de catalografische instelling

Voorbeeld: watchdir -config change inventory data=mgoovaerts:UH:UHasselt

 1. start de inventaris: watchdir -run inventory force=yes
 • De aangemaakte bestanden worden verzameld in .zip bestand en zijn systeemonafhankelijk. (Deze bewerking kan dus worden uitgevoerd op een test omgeving. De inbegrepen .db bestand kan worden ingelezen op de productiemachine.)
 • Er worden diverse Brocade lijsten aangemaakt in ulst:userid:inventory:lnsys:datum:
  • imported: alle streepjescodes uit het bestand
  • imported_found: streepjescodes teruggevonden in de databank (dit zijn o-lois)
  • imported_notfound: streepjescodes niet teruggevonden in de databank (bvb. door het falen van de scanner)
  • objects_in_database: alle o-lois van de betreffende bibliotheek
  • objects_missing_but_loaned: alle o-lois uit de databank die niet in de inventarislijst voorkomen en die op dit ogenblik geleend zijn
  • objects_missing_and_not_loaned: alle o-lois uit de databank die niet in de inventarislijst voorkomen en die op dit ogenblik ook niet geleend zijn