3. Catalografische records bewerken vanuit een lijst

3.1. Waarom werken met lijsten?

In het menu Catalografie ‣ Titelbeschrijvingen invoeren/wijzigen [link] kan je grosso modo op twee manieren catalografische records oproepen om te bewerken:

  • door één c-loi op te roepen.
  • door een lijst van c-lois op te roepen.

Als je de records oproept via een lijst, dan kan je in het catalografisch formulier makkelijk van het ene naar het volgende record navigeren, via de knop Volgende uit de lijst. Op die manier kan je makkelijk alle records uit een lijst afwerken, zonder dat je individueel alle records dient op te zoeken en op te roepen.

3.2. Werking

Hoe werkt dat, werken met lijsten?

  • Van zodra je hebt aangegeven dat je wil werken vanuit een specifieke lijst, krijg je in het catalografisch formulier het eerste record uit die lijst aangeboden.
  • Op dat moment wordt in die lijst door Brocade een pointer geplaatst, die verwijst naar het volgende record in de lijst.
  • Door te klikken op de knop Volgende uit de lijst, wordt het eerstvolgende record in de lijst aangeboden, omdat er daardoor genavigeerd wordt naar de ingestelde pointer in die lijst.
  • Bij elke klik op die knop wordt de pointer een record verder gezet, tot je het einde van de lijst hebt bereikt.
  • Als je de ene dag stopt op een bepaalde plaats in de lijst, kan je de volgende dag, week,... gewoon verder gaan met het volgende record, omdat de pointer behouden blijft, en Brocade zo altijd weet waar je gebleven bent (tenzij je natuurlijk de pointer zelf manueel hebt verplaatst - zie verder).
  • Als je bij het einde van de lijst bent gekomen, wordt de pointer opnieuw verplaatst naar het eerste record uit de lijst.
  • Je kan altijd de precieze positie van het volgende te bewerken record opzoeken in de lijst zelf, door de Eigenschappen van de lijst op te roepen en daarin de pointer te zoeken.
  • Je kan zelf ook bepalen waar er in de lijst moet begonnen of verder gegaan worden, door manueel de pointer te “verplaatsen”, d.w.z. door een ander record als pointer op te geven.