9. Groeperen van publicaties op plaats van uitgave

9.1. Achtergrond

Voor het onderzoek naar het oude boek (in Anet: publicaties met lidmaatschap od) is de plaats van uitgave een belangrijk gegeven. En in die context kan het ook van belang zijn om alle publicaties uit een bepaald land te kunnen groeperen.

9.2. De voorwaarden

Bij oude drukken wordt de plaats van uitgave zoveel mogelijk ingevuld met een authority record. Op die manier kunnen alle naamvarianten die teruggevonden worden op specifieke publicaties makkelijk teruggevoerd worden op dezelfde plaats.

De geografische plaatsen zijn in Brocade hiërarchisch georganiseerd. Op die manier krijg je via de relaties logische verbanden van het hoogste niveau (het continent) naar het laagste niveau (meestal: de gemeente). Het is daardoor ook mogelijk om van het lagere niveau een hoger niveau te bepalen en - indien de nodige meta-informatie voorhanden is - te achterhalen bij welk land een bepaalde gemeente behoort.

Daarvoor werd bij de geografische codes een attribuut geotype gedefinieerd, waarmee het type plaats kan aangeduid worden (continent, land, arrondissement, enz.).

Indien dus in een catalografisch record een authority record gebruikt wordt van het type G, en dat record is hiërarchisch verbonden (eventueel via nog andere tussenliggende records) met een record met attribuut geotype:land, dan kunnen de publicaties per land worden uitgelijst.

9.3. De toepassing

Met de toepassing Catalografie, Selecties, Groepeert beschrijvingen op plaats van uitgave, land/stad is het mogelijk om, op basis van een lijst of een volledig regelwerk, lijsten op te bouwen gegroepeerd per land van uitgave.

Records die niet kunnen gegroepeerd worden per land, komen terecht in een folder rest, en daar nog eens uitgesplitst in een folder met a-loi en een folder zonder a-loi. Daarin worden de records geplaatst in aparte lijsten per plaats van uitgave.