10. Markdown

10.1. Wat is Markdown?

Markdown is een lichtgewicht opmaaktaal. Ze werkt op basis van platte tekst die zodanig ontworpen is dat het gemakkelijk valt te converteren naar HTML.

Het ontwerpdoel van de taal is leesbaarheid. Teksten geschreven met behulp van Markdown worden geacht al leesbaar te zijn voordat opmaak is toegepast op de tekst.

(uit Wikipedia)

10.2. Hoe werkt Markdown?

Markdown werkt met eenvoudige aanduidingen (markeringen van tekst) om de opmaak te realiseren.

Hieronder vind je geen volledig overzicht van alle mogelijkheden van Markdown. Enkel die markeringen worden hier vernoemd die vooral bruikbaar zijn in catalografie (in het veld Inhoud, abstracts en illustraties).

De meest voorkomende markeringen zijn de volgende:

10.2.1. Niet genummerde opsommingslijst

Dient van de vorige tekst gescheiden te zijn door een blanco lijn.

Bij de invoer in Brocade laat je elke lijn in de opsomming beginnen met een *, - of +

* eerste lijn * tweede lijn * derde lijn

Dit is dan het resultaat in een webpagina:

  • eerste lijn
  • tweede lijn
  • derde lijn

10.2.2. Genummerde opsommingslijst

Dient van de vorige tekst gescheiden te zijn door een blanco lijn.

Bij de invoer in Brocade laat je elke lijn in de opsomming beginnen met het correcte volgnummer (alleen numeriek, dus alleen 1, 2, 3, enz), gevolgd door een punt.

Dit is dan het resultaat in een webpagina:

  1. eerste lijn
  2. tweede lijn
  3. derde lijn

10.2.3. Nieuwe paragraaf

In Markdown begin je met een nieuwe paragraaf door die te laten voorafgaan door een blanco regel.

10.2.4. Nieuwe lijn

Om naar een volgende lijn te gaan, zonder een nieuwe paragraaf te beginnen, laat je de lijn eindigen op twee spaties.

10.2.5. Vet

Een stuk tekst zet je in het vet door het tussen dubbele asterisken te plaatsen. Dit is **vet** wordt dan vet.

10.2.6. Cursief

En stuk tekst zet je in cursief door het tussen enkele asterisken te plaatsen. Dit is *cursief* wordt dan cursief.

10.3. Meer informatie?

Meer informatie vind je hier: Markdown