6. Schrappen van oude tijdschrift excerpten

6.1. Algemene toelichting

Met een aantal bibliotheken (KdG, AP) die tijdschriften excerperen is afgesproken om de excerpten die 10 jaar of ouder zijn, te schrappen uit de databank.

Het gaat om een beperkt aantal lidmaatschappen:

 • gez (artikels over gezondheidszorg).
 • ond (onderwijs gerelateerde artikels).
 • sep (sociaal-economisch-politiek getinte artikels)
 • tech (artikels rond technologie).

Andere lidmaatschappen dienen ongemoeid te blijven.

De schrappen gebeurt jaarlijks, in mei, en de bibliotheken worden telkens verwittigd dat de schrapping zal uitgevoerd worden.

6.2. Werkwijze

6.2.1. Selectie van artikels

Om te vermijden dat er ongewenst artikels zouden geschrapt worden, dient Anet rekening te houden met volgende parameters die tegelijkertijd dienen vervuld te zijn:

 • tijdschriftartikels worden afgebakend op basis van het relatietype aanwezig in de c-lois: relatie at of an. Artikels uit publicaties (relatietype ap) blijven ongemoeid.
 • alleen lidmaatschappen gez, ond, tech en/of sep mogen aanwezig zijn. Indien dergelijk lidmaatschap gecombineerd zou zijn met een ander lidmaatschap, mag zo’n artikel niet geschrapt worden.
 • met die artikels mogen geen plaatskenmerken verbonden zijn.
 • de artikels moeten minstens 10 jaar oud zijn.

6.2.2. Stappen

 • oplijsten van de betrokken lidmaatschappen
 • controle op eventuele aanwezigheid van andere lidmaatschappen in de geselecteerde c-lois, en verwijderen uit de lijst
 • oplijsten van de betrokken relatietypes
 • controle op eventuele aanwezigheid van andere relatietypes in de geselecteerde c-lois,en verwijderen uit de lijst
 • controle op gebruik van foutieve relaties
 • controle op aanwezigheid van plaatskenmerk
 • controle op ouderdom: jaar van publicatie, of datum van aanmaak (10 jaar drempel). In mei 2018: publicatiedatum 2007 of vroeger; aanmaakdatum voor 1.1.2008 (via catcsv of selectie op aanmaakdatum)
 • schrappen geselecteerde c-lois via manueel proces
 • uitvoeren manueel proces dat de c-lois oplijst met een relatie nt maar zonder relatie na
 • na controle: schrappen van die c-lois