13. Beheer Impala discussielijst

Om alle Impala-klanten op een eenvoudige manier te kunnen contacteren, werd een discussielijst aangemaakt impala-all@mail.anet.be . Deze discussielijst bevat het email adres van alle actieve werkomgevingen. Om deze lijst up to date te houden, worden de gegevens elke maand aangepast op basis van de actuele data ter hoogte van de werkomgevingen.

Notitie

Binnen de UAntwerpen werd een beperking opgelegd voor het verzenden van emails vanuit een account. Zo mag een account slechts 200 berichten uitsturen per dag. Daarom is het niet mogelijk om vanuit een UA-account alle Impala klanten aan te schrijven. Het gebruik van de discussielijst maakt dat de email via onze Anet-mailserver vertrekt, zonder limieten op het aantal verzendingen per dag.

13.1. Update van de data

Via IBL en documentlevering ‣ Impala beheersfuncties ‣ Overzicht Impala werkomgevingen [link] en via Overzicht Impala leveranciers [link] kan je de up to date lijst van respectievelijk de werkomgevingen en leveranciers downloaden.

 • Maak lijst
 • Ga naar Persoonlijk overzicht lijsten [link]
 • Open de folder Impala. Hier staat de lijst.
 • Vink de lijst aan en klik op Downloaden. Kies voor het CSV formaat Impala werkomgeving .
 • Sla de lijst lokaal op onder de naam impala_ill.csv voor de werkomgevingen en impala_lev.csv voor de leveranciers.
 • Schrap in impala_ill.csv alle kolommen vanaf BLDSC* en sla opnieuw op. Deze data is niet bedoeld voor het grote publiek (op desktop).
 • Kopieer deze bestanden naar WebDav onder \impala\desktop\docstore.
 • Via Desktop ‣ Desktop - beheersfuncties ‣ Beheer desktops [link] ga je naar de meta-informatie van de desktop van Impala.
 • Synchroniseer de statische bestanden met WebDav.

Op de desktop van Impala zullen de lijsten onder Adresinfo nu aangepast zijn.

Notitie

Deze actie moet bij het begin van elke maand uitgevoerd worden. Via Gabriel word je hierop geattendeerd.

13.2. Aanpassen discussielijst

 • Open via Systeembeheer ‣ Communicatie tools ‣ Beheer discussielijsten [link] de discussielijst impala-all.
 • Kopieer alle email-adressen uit de lijst impala_ill.csv naar het veld E-mailadressen buiten Brocade om.
 • Registreer
 • Ga naar het overzicht van de mailinglijsten en klik op de knop Update Python-modules. Dit zorgt ervoor dat de data wordt overgezet naar de externe toepassing MailMan, waar de discussielijsten effectief beheerd worden.
 • Vervolgens kan je via Putty op de mail server het commando mailman -update uitvoeren om dat meteen door te trekken. Zoniet zal het overnacht worden uitgevoerd.

13.3. Gebruik discussielijst

Een email verzenden naar de discussielijst kan door te sturen naar impala-all@mail.anet.be .

Deze discussielijst heeft een moderator en deze persoon moet het bericht goedkeuren, voor het effectief zal worden uitgestuurd naar alle leden.

Goedkeuren kan via Verander je persoonlijke gegevens [link] onder de rubriek Lijsten. Je ziet hier alle lijsten waartoe je behoort. Bij die lijsten waarvoor je moderator bent, zie je ook een link staan naar Administratie. Deze link brengt je naar de MailMan beheerspagina voor deze mailinglist https://lists.anet.be/admin/impala-all .

Onder Tend to pending moderator requests kan je de berichten goedkeuren.