11. Brocade en de elektronische identiteitskaart (eID)

Auteur Luc Bastiaenssen
Aangepast op 13 okt 2008 16:57
Oud BVV nr 2109

11.1. Abstract

Dit document beschrijft hoe de elektronische identiteitskaart (eID) kan worden gebruikt om eindgebruikersgegevens op te vragen en aan te passen.

11.2. Voorwaarden

Om volop gebruik te kunnen maken van de eID-faciliteiten in Brocade, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

Op de lokale PC

 • Installatie van de drivers voor het aansturen van de kaartlezers van het type ACS ACR30U of ACR38U.

  Deze kaartlezers mogen pas aangesloten worden nadat de stuurprogramma’s geïnstalleerd zijn. De drivers voor deze kaartlezers vindt u op de website van ACS.

 • Installeer de localweb service. De meest recente versie van localweb vindt u in het Brocade softwarearchief.

  Instructies voor installatie vindt u in Afstelling Brocade PC.

 • Installeer de BEID-software
  • Verwijder eventueel CEVI EIK software.
  • Verwijder eventueel de CIPAL EID software
  • Installeer de BEID service software. Dit pakket vind je terug in de software archief.
  • De software installeert een icoontje met het gele logo van de beID card service.
  • Klik met de rechtermuisknop op dit icoontje om de menu te openen.
  • Via deze menu kan je de ‘settings’ aanpassen, de software stoppen en de beid card informatie tonen.
  • Pas de ‘properties’ in de menu aan en klik op ‘OK’ om te bewaren.
  • De settings moeten overeenkomen met de settings van localweb. (port, protocol, store)
  • Test met een EID kaart. Kijk via het menu of de gegevens van de kaart al dan niet ingelezen zijn.

Meta-informatie in Brocade

 • Eindgebruikerssysteem
  • Adrestype bij het gebruik van eID: geef hier het adrestype op dat Brocade moet gebruiken bij de overname van het adres op de kaart naar de Brocade databank. Voorbeeld: thuis, home, ...
  • Barcodetype bij het gebruik van eID: geeft hier het nummertype op dat Brocade moet gebruiken bij de overname van het rijksregisternummer op de kaart naar de Brocade databank. Voorbeeld: NNR, RR.
 • Werkstation: gebruik de optie Bevat dit werkstation een eID reader ? in de meta-informatie van het werkstation om aan te geven of het werkstation is uitgerust met een kaartlezer
 • Werkstation: de URL voor de printerscript moet zijn ingevuld. Voorbeeld: POST:http://localhost:8081/ticketprinter. Op die manier weet Brocade vanuit welke server de localweb toepassing moet worden opgestart. Voor meer info over localweb zie Afstelling Brocade PC.

Enkel indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal in het formulier met de lezergegevens een knop beID getoond worden.

11.3. Gebruik van het rijksregisternummer ter identificatie van de lezer

Indien u naast of samen met de gewone streepjescode het rijksregisternummer als identificatie voor de lezer wenst te gebruiken (innemen, uitlenen, verlengen, ...), dient u ervoor te zorgen:

 • dat er een nummertype voor het rijksregisternummer bestaat (Catalografie - Beheersfuncties - Barcodetypes).
 • dat het nummertype voor rijksregisternummer is opgenomen als toegelaten streepjescodetype ter hoogte van het eindgebruikerssysteem (Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen).
 • dat ter hoogte van een lenersrecord dit rijksregisternummer werd toegevoegd. U kunt het rijksregisternummer automatisch van de eID-kaart overnemen, door de cursor te plaatsen in het nummerveld en vervolgens de kaart in de kaartlezer te steken. Indien u gebruik maakt van de eID software van CIPAL, dan wordt het rijksregisternummer nu automatisch in het formulier overgenomen. Indien dat toch niet zo zou zijn, kijk dan de settings van de CIPAL eID software na.
 • Op gelijkaardige wijze kunt u nu het rijksregisternummer gaan hanteren bij uitlenen, innemen, verlengen, reserveren, ... Plaats de cursor in het veld waar u normaal de streepjescode van de lenerspas zou inlezen. Plaats nu de eID-kaart in de lezer. Het rijksregisternummer wordt nu automatisch opgepikt van de kaart.

11.4. Aanpassen van eindgebruikersgegevens

Dit onderdeel handelt over de procedure voor het automatisch overnemen van de gegevens van de eID-kaart naar de Brocade databank. Op voorwaarde dat aan de eerder gestelde vereisten voldaan werd (cfr. supra), verschijnt er op het formulier met de lezergegevens een button beID. Pas wanneer op deze knop wordt geklikt worden de gegevens van de kaart overgenomen in het formulier. Met andere woorden de eindgebruikersgegevens worden niet zonder meer onmiddellijk aangepast na het insteken van de eID-kaart, maar enkel na het expliciet aanklikken van de beID-knop.

De volgende gegevens worden van de eID-kaart overgenomen

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Straat
 • Nummer
 • Postcode
 • Gemeente

Waarschuwing

De gegevens afkomstig van de eID-kaart overschrijven steeds de reeds bestaande gegevens!

11.5. Localweb

De communicatie tussen de kaartlezer en de Brocade toepassing loopt via Localweb en de eID CIPAL software.

De CIPAL eID software maakt een XML bestand met de persoonsgegevens op de lokale harde schijf aan (bv.in c:\temp) op het ogenblik dat de kaart in de kaartlezer wordt gebracht. Localweb leest dit XML bestand uit en geeft dit door aan Brocade op het ogenblik dat de gebruiker de beID-knop aanklikt.