10. Aanmaak van thumbnails voor catalografische beschrijvingen

10.1. Inleiding

Bij het tonen van lijsten van catalografische beschrijvingen is het wenselijk deze beschrijvingen te visualiseren met behulp van een thumbnail. Dit is meestal een JPEG afbeelding van beperkte grootte.

Deze afbeelding worden meestal gegenereerd vanuit een afbeelding die veel meer gedetailleerd is.

Deze tekst beschrijft hoe dit kan gebeuren binnen Brocade.

10.2. Uitvoering

Catalografische beschrijvingen worden gegroepeerd in regelwerken. Deze regelwerken bevatten allerlei meta-informatie om de verwerking en het gebruik van catalografische beschrijvingen mogelijk te maken.

In deze meta-informatie is er een optioneel attribuut catthumb.

Is deze informatie niet ingevuld, dan worden er geen thumbnails automatisch aangemaakt. Er kunnen vanzelfsprekend nog wel manueel afbeeldingen worden toegevoegd.

Deze informatie is voldoende om een automatisch process standard.catthumb aan te sturen die ontbrekende thumnails probeert aan te vullen.

10.2.1. De Thumbnail macro

Thumbnails worden opgeslagen in de bibliografische beschrijvingen zelf. Er bestaat een macro die een URL teruggeeft bij de bibliografische beschrijvingen. Enkel indien deze, bij een specifieke beschrijving, geen resultaat oplevert, wordt er een poging ondernomen om een thumbnail te construeren.

macro getCatRecordThumbnail($url, $cloi):
  '''
  $editfile: /catalografie/application/cat.d
  $synopsis: Haal de URL op van de gegenereerde thumbnail
  $url: URL
  $cloi: catolografische loi
  $example: m4_getCatRecordThumbnail(url, "c:stcv:12922611")
  '''

  «s $url=$$%URL^btusthum($cloi)»

10.2.2. Thumbnail meta-informatie

Het attribuut catthumb uit het regelwerk leidt tot meer specifieke informatie:

Deze meta-informatie beschrijft hoe thumbnails moeten worden gecreëerd voor catalografische beschrijvingen.

Mime type [mime: tekst]
Geef de MIME type voor de thumbnail
Docman [docman: tekst]
Geef de docman identificatie voor de plaats waar de thumbnails worden opgeslagen.
URL type [urltype: tekst]
Het URL type beschrijft hoe de thumbnail moet worden gelokaliseerd. Dit URL type mag enkel worden gebruikt om thumbnails te vinden.
Afmetingen [size: tekst]

Geef de afmetingen onder de vorm b x h

 • b: Breedte
 • h: Hoogte

Best is deze afmetingen wat groter te nemen dan de voorziene afmetingen: webbrowsers kunnen deze afbeeldingen gemakkelijk schalen.

Toegangscode [access: tekst]
Geef de passende toegangscode voor de thumbnail
Bron [source: tekst]

De bron is een M routine die een URL genereert. De thumbnail wordt dan vervaardigd op basis van deze URL.

Deze M routine gaat uit van een gegeven RDloi en plaatst het resultaat in RDurl. Is RDurl leeg, dan wordt er geen thumbnail vervaardigd.

Op deze wijze kan het systeem ook reeds beslissen of er al eeen thumbnail bestaat.

10.2.3. Het toolcat process

De aanmaak van de thumbnails wordt uitgevoerd door een toolcat process: catthumbs

De instructie:

catthumbs -run

volstaat om alle beschrijvingen te monsteren en eventueel te voorzien van een thumbnail.

10.3. Installatie

Er zijn verschillende stappen die moeten worden doorlopen om het instrumentarium goed af te stellen:

 1. Er moet een docman-id worden geselecteerd om de thumbnails in onder te brengen.
 2. Er moet een URL type in Brocade worden aangemaakt. Dit URL type maakt gebruik van de docman-id
 3. Er moet meta-informatie van het type catthumb worden aangemaakt
 4. De identifier van dit type moet worden ingevuld bij het passende regelwerk