8. Afstelling Brocade PC (Localweb - Ticketprinting - Werkstation

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 23 feb 2003 18:03
Aangepast door Tom De Mey
Aangepast op 21 aug 2015 10:35
Oud BVV nr 2049

8.1. Abstract

Dit document geeft de vereisten waaraan een Brocade-PC dient te voldoen om vlot te kunnen werken met Brocade. Verder geeft ze ook de procedure voor het configureren van de PC en het uitvoeren van een aantal performantietesten.

8.2. Hardware en operating systeem

Momenteel wordt Localweb ondersteund door een Windows platform en door OS X.

8.3. Installeren Localweb

Installeer de Localweb toepassing op elke PC die wordt gebruikt als:

 • Server voor printen van kastickets
 • Server voor het noodsysteem van de leen

Ben je niet vertrouwd met de werking van ticketprinting of het noodsysteem lees dan ook volgende documenten

De Localwebtoepassing vind je in Brocade onder het menu-item Brocade ‣ Software archief [link].

Bewaar het installatie-bestand op je harde schijf en start het van daaruit op. Volg de instructies op het scherm.

Standaard draait Localweb op poort 7765. Het is mogelijk dat binnen uw netwerk deze poort-instelling niet geldig is. Daarom kunt u bij installatie desgewenst een andere poort instellen. Dit kan ook achteraf gebeuren. Roep de preferences op van de toepassing via rechtermuisknop op ter hoogte van Localweb service pictogram rechts in de statusbalk en pas de poort aan.

8.4. Het gebruik van Localweb in combinatie met https

Vanaf release 4.30 werkt Localweb ook wanneer gebruikers in Brocade werken onder https. Deze manier van werken is verkieselijk gezien de communicatie versleuteld is (ondertussen algemeen gangbaar bij afgeschermde (userid/wachtwoord) webtoepassingen (zie ook banken, webshops, …). Let hierbij wel dat het momenteel niet mogelijk is om http en https door elkaar te gebruiken.

Belangrijke aandachtspunten bij het werken met https:

 1. Onder Windows zal Localweb steeds werken met poort 8443 (port 443 voor OS X)
 2. De Standaard URL ter hoogte van het werkstations is als volgt : POST://localhost:8443/ticketprinter
 3. SSL heeft altijd een certificaat nodig. Het meegeleverde certificaat is self-signed. Je kan nl. geen cert door een erkende CA laten tekenen voor ‘localhost’. Gevolg: Bij eerste gebruik krijg je een warning en moet je dit certificaat ‘manueel’ aanvaarden. Dit dient gebeuren voor door elke gebruiker van een PC die gedeeld wordt voor elk type browser (indien gewerkt wordt met meerdere ype browser).

Hieronder wordt per type browser opgelijst hoe het certificaat te aanvaarden:

Internet Explorer

 • Geef in https://localhost:8443
 • Klik Details en da door naar de website via Go on to the webpage
 • Klik in de URL balk op de rode blablabla en importeer het certificaat thv basissites die je vertrouwt

(screenshot)

Google Chrome

exporteer het certificaat en importeer the van Chrome via `` Geavanceerde opties`` en Beheer van certificaten (screenshot)

Mozilla Firefox

 • Geef in https://localhost:8443
 • Klik Advanced en accepteer de uitzondering via Add exception
firefox_cert.png

Safari

8.5. Installeren printer driver voor Epson T88-II Ticket Printer

De printer driver voor de Epson T88-II Ticket Printer vind je in Brocade onder het menu-item Brocade ‣ Software archief [link].

Bewaar het installatie-bestand op je harde schijf en start het van daaruit op. Volg de instructies op het scherm. Na installatie hernoem je de printer naar ticketprinter. Roep de eigenschappen van de printer op en wijzig als volgt

 • General - Printing preferences - Paper/Quality: instellen op Report/Partial Cut
 • Advanced - Printing defaults - Paper/Quality: instellen op Report/Partial Cut
 • Advanced: zet optie op: Print directly to printer
 • Device settings - Report/Partial Cut: instellen op 80 x 297 mm
 • General - Print Test Page: druk een test pagina af
 • Als dat niet lukt
  • Ports: Wijzig de printerpoort van ESD_LPT1 naar LPT1
 • Test de ticketprinting zoals hieronder aangegeven in Instellen Brocade werkstation en testen van ticket printing

8.6. Installeren printer driver voor Epson T88-IV Ticket Printer (USB)

De printer driver voor de Epson T88-IV Ticket Printer vind je in Brocade onder het menu-item Brocade ‣ Software archief [link].

Bewaar het installatie-bestand op je harde schijf en start het van daaruit op. Eerst driver installeren, pas daarna het toestel aansluiten! Volg de instructies op het scherm. Tijdens de installatie de Port settings wijzigen naar USB. Na installatie hernoem je de printer naar ticketprinter. Roep de eigenschappen van de printer op en wijzig als volgt:

 • General - Printing preferences - Paper/Quality: instellen op Report/Partial Cut
 • Advanced - Printing defaults - Paper/Quality: instellen op Report/Partial Cut
 • Device settings - Report/Partial Cut: instellen op 80 x 297 mm
 • General - Print Test Page: druk een testpagina af

8.7. Installeren printer driver voor Epson T88-V Ticket Printer (USB)

De printer driver voor de Epson T88-V Ticket Printer vind je in Brocade onder het menu-item Brocade ‣ Software archief [link].

Bewaar het installatie-bestand op je harde schijf en start het van daaruit op. Eerst driver installeren, pas daarna het toestel aansluiten! Volg de instructies op het scherm. Tijdens de installatie het juiste type printer kiezen (TM-T88V) en een nieuwe USB-poort kiezen. Na installatie hernoem je de printer naar ticketprinter. Aan de eigenschappen van de printer moet niets meer gewijzigd worden.

8.8. Instellen Brocade werkstation en testen van ticket printing

Log in op Brocade en ga naar Brocade ‣ Werkstations [link]. Kies het werkstation dat overeenstemt met de plaats waar de PC staat opgesteld. Klik op de knop Dit toestel!. Er verschijnt een alert met de naam van het werkstation. Klik vervolgens op Test printer. Indien de Localweb-toepassing en de printer driver correct geïnstalleerd werden, drukt Brocade nu een test ticket uit. Dit ticket ziet er als volgt uit:

_images/bvv-2049_ticket.png

Voor meer info in verband met ticketprinting: zie Ticketprinting in Brocade

Mocht ticketprinting niet lukken, probeer dan volgende dingen:

 • Ga naar de instellingen van de printer en naar het tabblad Ports. Wijzig de printerpoort van ESD_LPT1 naar LPT1 en test opnieuw.
 • Mogelijk ontbreekt een DLL-bestand. Doe het volgende om dit te testen.
  • Sluit localweb af (rechtermuisknop op Localwebservice pictogram rechts in de statusbalk)
  • Start het programma C:\Program Files\Localweb Service\localwebservice-core.exe (via Start - Run)
  • Localweb wordt nu gestart in command line mode
  • Druk de testpagina vanuit Brocade af (Leen - Beheersfuncties - Werkstations - Dit toestel).
  • Als een DLL-bestand ontbreekt, dan verschijnt er een alert met de melding van de naam van de DLL
  • Zoek op de naam van deze DLL in Google
  • Download de DLL file naar de map waarin Localweb werd geïnstalleerd.
  • Sluit localwebservice-core.exe af
  • Start de gewone Localweb (Start - Programs - Localweb Service)
  • Test opnieuw
 • Gebruik je een proxy-server? Ga de instellingen van de proxy-server na en zorg ervoor dat de optie Bypass proxy server for local address staat aangevinkt. In Internet Explorer vind je deze optie onder Tools - Internet Options - Connections - LAN Settings - Proxy Server

8.9. Instellen Brocade werkstation: overzicht van mogelijkheden

Het is belangrijk dat op elke PC het correcte werkstation wordt ingesteld. Het werkstation moet je zien als een uitleenlocatie waaraan een kassa verbonden is. Enkele voorbeelden:

 • Heb je in je vestiging 1 centrale uitleenbalie met 1 centrale kassa dan volstaat het 1 werkstation te definiëren. Alle Pc’s aan de balie worden dan aan dat ene werkstation gekoppeld.
 • Heb je bijvoorbeeld 3 balies (Volwassenen / Jeugd / AVM) elk met een eigen kassa, dan maak je 3 werkstations elk met een eigen kassa. De Pc’s worden dan gekoppeld aan het juiste werkstation.
 • Heb je bijvoorbeeld 3 balies (Volwassenen / Jeugd / AVM) maar een centrale kassa, dan maak je 3 werkstations. De 3 werkstations koppel je dan aan dezelfde kassa.

Bij het inloggen wordt je PC aan een werkstation gekoppeld. Die koppeling is belangrijk

 • voor de keuze van kassa waarin ontvangen bedragen genoteerd worden.
 • want bij uitleentransactie wordt er opgeslagen op welk werkstation de uitleentransactie plaatshad.
 • want bij inname wordt het werkstation vergeleken met de plaats van uitleen. Als deze verschillen geeft Brocade een foutboodschap.
 • want leenstatistieken worden o.a. geproduceerd op basis van werkstation.
 • voor layout tickets.

Het koppelen van een PC aan een werkstation kan op diverse manieren gebeuren.

 1. De inlog-URL is de meest fundamentele methode om het werkstation te bepalen. Aan de opstart-URL voor Brocade kan je een parameter toevoegen die het werkstation aangeeft. Een dergelijke URL kan je opnemen als Bookmark. Een voorbeeld: http://anubis.cs.antwerpen.be/brocade/index.phtml?workstation=OBD-V start niet alleen Brocade op, maar identificeert meteen het werkstation als OBD-V. Tegelijkertijd gebeuren er nog een paar acties:
 • Brocade plaatst een permanente cookie in de browser met de identificatie van het werkstation.
 • Brocade associeert het werkstation met het sessie nummer.
 • Brocade associeert het werkstation met het IP-nummer van de fysieke werkpost.
 1. Wordt het werkstation niet meegegeven vanuit de opstart-URL, dan wordt het werkstation opgehaald uit de Brocade cookie workstation (cfr. hierboven). Het systeem werkt verder net alsof het werkstation werd wel gespecificeerd in de opstart-URL.
 2. Blijft het werkstation onbekend, dan wordt er bij de gebruikersgegevens gekeken van het personeelslid. Staat het werkstation daar vermeld, dan wordt hier verder mee gewerkt gedurende de duur van de sessie.
 3. Is het werkstation nog altijd onbekend, dan wordt gekeken naar het werkstation geassocieerd met het IP-nummer.

Waarschuwing

Als IP-nummer wordt het numerieke netwerkadres gebruikt zoals de centrale server dit ziet. Het kan dus gebeuren - door het gebruik van netwerktranslaties of proxies - dat verschillende werkstations een zelfde IP-nummer hebben. Het kan zelfs zijn dat het IP-nummer van een fysiek toestel verandert (bij DHCP bijvoorbeeld). Het IP-nummer kan enkel gebruikt worden in die gevallen dat de fysieke werkstations een uniek, constant IP-nummer hebben.

 1. Je kan tenslotte de koppeling PC-werkstation op zeer expliciete wijze vastleggen via de toepassing Brocade ‣ Leen ‣ Leen - Beheersfuncties ‣ Werkstations [link]. Selecteer het gepaste werkstation voor je PC en klik vervolgens op de toets Dit toestel. Als resultaat plaatst Brocade de juiste cookie in je browser.

Controleer of het werkstation correct is ingesteld. Log uit en log opnieuw in. Bij het inloggen gaat Brocade steeds het werkstation melden met het behulp van een Alert.

8.10. PC uitgerust met een RFID antenneplaat van Bibliotheca

Indien u PC is uitgerust met een RFID-antenneplaat van Bibliotheca, lees dan ook SIP2 server: een communicatiemechanisme met leenautomaten, meer bepaald het onderdeel Configuratie –> Acties m.b.t. PC aan een bemande balie.

8.11. Benchmark netwerk

Met de toepassing netbench kan je de snelheid van het netwerk, waarvan Brocade gebruik maakt, testen. Deze utility haalt uit de Brocade databank willekeurige titelbeschrijvingen op en meet hoe lang erover gedaan wordt om deze beschrijving over te halen. De toepassing maakt geen gebruik van de interactieve Brocade interface en maakt op die manier ook abstractie van de performantie van de PC in kwestie.

De netbench-toepassing vind je in Brocade onder het menu-item Brocade ‣ Software archief [link].

Bewaar het bestand netbench.exe op je harde schijf bijv. in c:temp. Open een DOS-venster, ga naar de folder waarin je netbench hebt opgeslagen en voer achtereenvolgens uit:

 • netbench -init

  Met dit commando initialiseer je netbench.

  Netbench geeft:

  Controleer de tijdsaanduiding en pas eventueel de instellingen van de PC aan Mon, 24 Feb 2003 08:20:04 +0000

  Sessie (nnn:mmm):

  Antwoord: tik het sessienummer van Brocade in. Dit sessienummer bestaat uit twee getallen gescheiden door een dubbele punt. Dit sessienummer wordt meegedeeld als je inlogt op Brocade. Brocade geeft na het inloggen een alert met daarin het werkstation en je user-id. In die alert wordt ook het sessienummer meegedeeld. Noteer dit sessie-nummer en voer het in netbench in.

  Controleer eveneens de tijdsinstelling van je PC.

  Netbench geeft vervolgens:

  Brocade url: (http://dolce.anet.ua.ac.be/brocade/brocade.phtml):

  Antwoord: voer de Brocade url in. Standaard wordt de test uitgevoerd op de Brocade ontwikkelmachine (dolce.anet.ua.ac.be). Tik hier de Brocade URL in van de server die je wenst te testen, bijv. http://anubis.cs.antwerpen.be/brocade/brocade.phtml.

  Netbench geeft vervolgens:

  Compression treshold (nnnnn) Antwoord: Tik een getal in groter dan 0 indien je wil werken met http-compressie. Zet je hierin bijv. 10000 dan betekent dit dat Brocade automatisch alle formulieren groter dan 10000 bytes zal comprimeren. Door gebruik te maken van deze optie kunnen grote formulieren (bijv. catalografie) worden gecomprimeerd alvorens verzonden te worden naar de browser. De browser moet dan wel de binnengekomen bestanden decomprimeren. Op tragere Pc’s kan deze decompressie nadelig zijn voor de respons.

  Netbench geeft tenslotte:

  Verwijder (j/n)? Antwoord j (ja) als je de resultaten van een voorgaande test wil wissen. Antwoord n (nee) als je de resultaten van een voorgaande test wil behouden.

 • netbench -loop

  Met dit commando start je de eigenlijke benchmark. Netbench haalt willekeurige beschrijvingen op uit de databank en meet de tijd die het nodig heeft om alle data over te halen. Bij elke beschrijving die wordt overgehaald, noteert benchmark de bijhorende tijd in seconden.

  Je laat de test best over een wat langere periode lopen (bijv. 1 dag). Laat het DOS-venster gedurende die periode openstaan en zorg er ook voor dat de PC niet in sleep-mode gaat gedurende de testperiode. Op het einde van de testperiode kan je de test afbreken door het DOS-venster van netbench actief te maken en verolgens op Ctrl-C te drukken.

 • netbench -stat >output.txt

  Na het uitvoeren van de test, kan je de resultaten wegschrijven door gebruik te maken van het commando netbench -stat. Voeg hier ook de optie >output.txt toe zodat de resultaten worden weggeschreven in het bestand output.txt.

  Dit bestand is een comma delimited file als volgt

  dag,uur,aantal,lengte,duur
  overall,0,0,0,0
  overall,1,0,0,0
  overall,2,0,0,0
  overall,3,0,0,0
  overall,4,0,0,0
  overall,5,0,0,0
  overall,6,0,0,0
  overall,7,0,0,0
  overall,8,0,0,0
  overall,9,0,0,0
  overall,10,0,0,0
  overall,11,0,0,0
  overall,12,0,0,0
  overall,13,662,61588253,1519
  overall,14,1985,183142780,3265
  overall,15,1729,160358592,3240
  overall,16,1586,147446007,2574
  overall,17,0,0,0
  overall,18,0,0,0
  overall,19,0,0,0
  overall,20,0,0,0
  overall,21,0,0,0
  overall,22,0,0,0
  ...
  donderdag,0,0,0,0
  donderdag,1,0,0,0
  donderdag,2,0,0,0
  donderdag,3,0,0,0
  donderdag,4,0,0,0
  donderdag,5,0,0,0
  donderdag,6,0,0,0
  donderdag,7,0,0,0
  donderdag,8,0,0,0
  donderdag,9,0,0,0
  donderdag,10,0,0,0
  donderdag,11,0,0,0
  donderdag,12,0,0,0
  donderdag,13,662,61588253,1519
  donderdag,14,1985,183142780,3265
  donderdag,15,1729,160358592,3240
  donderdag,16,1586,147446007,2574
  donderdag,17,0,0,0
  donderdag,18,0,0,0
  donderdag,19,0,0,0
  donderdag,20,0,0,0
  donderdag,21,0,0,0
  donderdag,22,0,0,0
  ...
  

  Je kan die file het gemakkelijkst bekijken als je hem opent in Excel. De kolommen hebben de volgende betekenis:

  dag

  naam van de weekdag waarop de test werd uitgevoerd. Onder overall wordt de som gemaakt van alle dagen.

  uur

  uur van de dag waarop de test werd uitgevoerd. Voorbeeld: 11 geeft de resultaten in de periode 11.00 tot 11.59.

  aantal

  aantal bibliografische records dat in het tijdsinterval werd overgehaald

  lengte

  totaal aantal bytes dat in het tijdsinterval werd overgehaald

  duur

  aantal seconden dat werd gebruikt om in het gegeven tijdsinterval de bibliografische records over te halen

  Om de gemiddelde tijdsduur voor het overhalen van 1 record te berekenen, deel je duur door aantal.

  Om de gemiddelde grote van een catalografisch formulier met data te berekenen, deel je lengte door aantal. Normaal kom je uit op iets van een 90k.

De responstijd (gemiddeld aantal seconden voor het overhalen van een record) kan als volgt worden beoordeeld

 • < 1 sec.: zeer goede responstijd
 • tussen 1 en 2 sec.: goede responstijd
 • tussen 2 en 5 sec.: slechte respons
 • > 5 sec.: zeer slechte respons

Je kan de benchmark voor het netwerk uitvoeren met en zonder compressie en dan de resultaten met elkaar vergelijken. Hou er wel rekening mee dat gecomprimeerde HTML-pagina’s door de browser gedecomprimeerd moeten worden. Vooral op minder krachtige Pc’s gaat dit ten koste van de snelheid. Op het resultaat kunnen dan verschillende acties ondernomen worden:

 • Alle Brocade-gebruikers laten werken met compressie. In dat geval dient de compression treshold ingevoerd als delphi-waarde (te vragen aan systeemploeg).
 • De compression treshold instellen op niveau van het werkstation. Alle Pc’s die dan gekoppeld zijn aan dat werkstation werken dan met http compressie.

8.12. Benchmark PC

Naast de benchmark voor het meten van de performantie van het netwerk, is er ook een benchmark voor het meten van de performantie van de PC. Voor het uitvoeren van de benchmark PC heb je geen bijkomende software nodig. Een Internet-connectie en een Brocade login volstaan.

Ga als volgt tewerk:

 • Log in op Brocade
 • Bij het inloggen toont Brocade een alert met daarin de vermelding van je logon-id en van het werkstation. Noteer de code van het werkstation.
 • Ga naar Brocade ‣ Leen ‣ Leen - Beheersfuncties ‣ Werkstations [link] en vraag de gegevens op van het werkstation waarop je bent ingelogd.
 • Ga naar de optie Benchmarkscore, vink de optie Schrap benchmarkscore? aan en klik op Registreer.
 • Start de toepassing Systeembeheer ‣ Benchmarks ‣ Benchmark de browser en het werkstation [link]

Brocade haalt nu willekeurige beschrijvingen uit de catalogus op en meet hoe lang het duurt om een formulier met een volledige titelbeschrijving op te bouwen. De benchmark stopt automatisch nadat 100 records zijn opgehaald. Wil je de test voortijdig afbreken, dan volstaat het om via de zwarte balk terug te keren naar het startmenu van Brocade.

Bij het beëindigen van de test wordt de score weggeschreven ter hoogte van het werkstation. Ga dus naar Leen - Beheersfuncties - Werkstation, vraag de detailinfo van het werkstation op. Ter hoogte van de optie Benchmarkscore staat nu een getal. Dit getal geeft in milliseconden, de tijd die de browser nodigt heeft om een catalografisch formulier op te bouwen. Hoe lager het getal, hoe beter de performantie van je PC. Het resultaat (gemiddeld aantal seconden voor het opladen van een formulier) kan als volgt worden beoordeeld:

 • < 500 millisec.: zeer goede performantie
 • tussen 500 en 1000 millisec.: goede performantie
 • tussen 1000 en 2000 millisec.: slechte performantie
 • > 2000: zeer slechte performantie

8.13. Instellen time server

In functie van het gebruik van het noodsysteem voor de leen is het belangrijk dat de PC-klok juist staat ingesteld. Immers: transacties gegenereerd door het noodsysteem worden in Brocade weggeschreven op basis van de tijd. Je kan je PC bij het opstarten een connectie laten maken met een time-server zodat de tijd steeds correct staat ingesteld.

 • Windows XP

  Kies Start > Settings > Control Panel > Date and Time > Internet Time

  Volgende optie aanvinken: Automatically synchronize with an Internet time server

  Vul vervolgens ook het adres van de time server in (bijv. time.windows.com of een lokale time server.)

 • Windows2000

  Kies Start menu > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Dubbelklik op Services

  Vraag de eigenschappen op van Windows Time

  Stel in op “automatic”.

  Dan dien je nog een ntp server in te stellen, via de command prompt. Voer uit: net time /setsntp:<ntpserver> Bijvoorbeeld: net time /setsntp:time.windows.com

  Voor meer info: zie http://www.microsoft.com/windows2000/docs/wintimeserv.doc