15. Depots

Auteur:

Aanmaak:15 juni 2007 |
Oud BVV nr:2145 |

15.1. Abstract

Dit document beschrijft het opzetten van een toepassing waarmee niet-Brocade gebruikers via een desktop plaatskenmerken kunnen verrijken met zogenaamde tags. Deze toepassing werd in eerste instantie opgezet ten behoeve van het Biomed project van het VOWB. Met dit project wil het VOWB tot afspraken komen over het bewaren van biomedische tijdschriften en dat op een decentrale wijze. Elke biomedische bibliotheek krijgt depottijdschriften toegewezen en engageert zich om deze voor lange tijd te bewaren. Andere bibliotheken die het tijdschrift in kwestie ook bezitten, kunnen volumes aan de depotbibliotheek afstaan voor het vervolledigen van de collectie of kunnen beslissen om hun exemplaar af te voeren.

De Biomed depottoepassing laat toe om:

 • te zoeken in biomedische tijdschriften (subset van ca. 2.500 biomedische tijdschriften uit Antilope geïndexeerd met behulp van Lucene);

 • om bijkomende informatie-elementen (zogenaamde tags) toe te voegen aan plaatskenmerken:

  • Wie bezit het tijdschrift op meest volledige wijze?
  • Staat (ingebonden versus losbladig)
  • Al of niet lopend abonnement
  • Opmerkingsveld
  • Aangeven of men bereid is de depotfunctie op te nemen

Voor het opzetten van een depottoepassing als die van Biomed zijn volgende elementen belangrijk:

 • Meta-informatie ten behoeven van depots
 • Meta-informatie ten behoeve van taggingsysteem
 • Meta-informatie ten behoeve van Lucene indexering
 • Meta-informatie desktop en desktopservice

15.2. Beheer depots

Elk depot komt met zijn eigen meta-informatie. Deze kan worden aangepast met de functie Catalografie ‣ Catalografie - Depots ‣ Beheer van depots [link].

Identificatie
Kies een identifier voor het depot.
Benaming
Geef een benaming voor het depot.
Scope
Geef optioneel een scope note met betrekking tot het depot.
Benaming (N E F D U)
Geef een benaming in de diverse dialoogtalen van Brocade.
Indexeer
Vink deze optie aan en registreer om alle records die in het desbetreffende depot zitten, opnieuw te indexeren.
CSV bestand aanmaken
Vink deze optie aan en registreer om alle records die in het desbetreffende depot zitten, te exporteren als een csv bestand.
MARC bestand aanmaken
Vink deze optie aan en registreer om alle records die in het desbetreffende depot zitten, te exporteren als een MARC bestand.
URL naar CSV bestand
Wordt automatisch aangevuld na het selecteren van de optie CSV bestand maken.
URL naar MARC bestand
Wordt automatisch aangevuld na het selecteren van de optie MARC bestand maken
Tagging systeem voor het depot
Zie Tagging systemen. Een tagging systeem is een methode om informatie rondom c-lois of p-lois op te slaan.
Desktop
Geef de identifier van de desktop waarbinnen de depottoepassing wordt aangeboden.
Geassocieerde OPAC
Geef de identifier van de OPAC naar de welke wordt gelinkt om volledige titelbeschrijvingen van gevonden records te tonen.
Lucene indexer
Geef de identifier van de Lucene indexer die door de depottoepassing wordt gebruikt.
LOI generator
Een software die alle c-lois genereert die in het depot voorkomen.
Instelling generator
Een software die voor een gegeven c-loi alle instellingen opsomt die dit werk in hun bezit hebben. Tevens wordt bij elke bibliotheek een vlag 0 (= niet in depot) | 1 (= wel in depot) geplaatst.
Depot catalografische instellingen

Som hier de catalografische instellingen op waarvan de plaatskenmerken in de depottoepassing getoond moeten worden. Je kan gebruik maken van wildcards. Voorbeeld:

ITG
KBR
KUL*
UA*
UGENT*
Compleetheid van het depot
Dit element wordt in de interface vertaald als een keuzelijst waaruit de gebruiker kan kiezen (=aanduiding of de bibliotheek op meest volledige wijze het tijdschrift bezit). De text area bij dit element bevat een opsomming van de mogelijke waarden. Deze waarden moeten bestaan als l-code.
Staten van het depot
Dit element wordt in de interface vertaald als een keuzelijst waaruit de gebruiker kan kiezen (=aanduiding over de staat van bewaring). De text area bij dit element bevat een opsomming van de mogelijke waarden. Deze waarden moeten bestaan als l-code.
Toegang tot het depot
Geef een opsomming van Brocade user-id’s die toegang moeten hebben tot het depot. Bij elk user-id hoort tevens een wachtwoord. Zie verder ook hieronder bij Toegang tot het depot openstellen voor gebruikers.

15.3. Taggingsystemen

Een taggingsysteem is een methode om informatie rondom c-lois of p-lois op te slaan. Het is en techniek die kan worden gebruikt daar waar informatie wordt vergaard die ontsnappen aan het klassieke catalografische proces. Op deze wijze kan zowel de catalografie als andere (externe) processen (zoals depot beheer) onafhankelijk van elkaar verlopen. De tagging informatie moet voldoende informatie bevatten om de originele beschrijvingen/plaatskenmerken te kunnen identificeren.

Het vergaren van de tagging informatie moet gebeuren vooraleer het externe proces start. Dit verloopt via een manueel proces. Zo zal het manueel proces %Run^bctslm tagging gegevens verzamelen aan de hand van het lidmaatschap van beschrijvingen.

Elk depot komt met zijn eigen taggingsysteem. Taggingsystemen worden beheerd met Catalografie ‣ Catalografie - Taggen van beschrijvingen ‣ Taggingsystemen [link].

Identificatie
Kies een identifier voor het taggingsysteem.
Benaming
Geef een benaming voor het taggingsysteem.
Scope
Geef optioneel een scope note met betrekking tot het taggingsysteem.
Benaming (N E F D U)
Geef een benaming in de diverse dialoogtalen van Brocade.
Genereer de attributen op beschrijvingsniveau
Deze software moet een matrix genereren. Deze matrix wordt toegevoegd aan de matrix met titels en bibliografische nummers.
Genereer de attributen op plaatskenmerkniveau
Deze software moet een matrix genereren. Deze matrix wordt toegevoegd aan de matrix met bibliotheekidentifier, plaatskenmerk, bezit, annotatie en lokaal nummer.

15.4. Lucene indexering

Ga naar Explorator voor meer info over Lucene indexering.

15.5. Desktop en desktop services

Ga naar Desktop opzetten en Desktop: technische achtergronden voor meer info over het opzetten van een desktop en desktop services.

15.6. Toegang tot het depot openstellen voor gebruikers

 1. Maak een userid aan. Controleer of dit userid reeds bestaat via Systeembeheer ‣ Gebruikersbeheer ‣ sys348 [link] Bekijk/Verander.

 2. Maak eerst de gebruiker aan via het gebruikersbeheer: Systeembeheer ‣ Gebruikersbeheer ‣ sys348 [link] Nieuwe medewerker.

  Zorg ervoor dat naam en voornaam, e-mail adres goed zijn ingevuld. Voer een wachtwoord in (gebruik GEEN standaard wachtwoord.)

 3. Log uit Brocade. Log in Brocade met deze userid/wachtwoord.

 4. Log uit Brocade.

 5. Log in onder je eigen wachtwoord.

 6. Systeembeheer ‣ Gebruikersbeheer ‣ bg [link] en pas aan:

  Mag catalografie doen voor: vul hierin de instellingen in waartoe deze persoon depot toegang tot heeft. Gebruik wildcards.

 7. Catalografie ‣ Catalografie - Depots ‣ Beheer van depots [link] en kies het juiste depot.

 8. Vul wachtwoorden aan in de vorm: userid: wachtwoord

  Waarschuwing

  Gebruik hetzelfde userid. Gebruik een ANDER wachtwoord.

 9. Bezorg het userid/wachtwoord aan de persoon in kwestie.