11. Import en export van een lijst met vertalingen

11.1. Inleiding

Bij elke Brocade release moeten de l-files worden vertaald naar naar het Engels en het Frans.

Daartoe wordt een spreadsheet aangemaakt (CSV bestand). Deze spreadsheet wordt dan bezorgd aan een vertaler die de ontbrekende cellen aanvult.

Als dit bestand terugkeert, dan moet het weer worden geïmporteerd in Brocade.

Deze tekst beschrijft hoe dit in zijn werk gaat en geeft ook een aantal best practices.

11.2. Aanmaken van een export bestand

Voer de volgende instructies uit op de ontwikkelmachine dev.anet.be

ssh dev.anet.be

Start steeds screen

Geef dan het commando:

export VERSION=n.nn

qtech -lgcode export version=$VERSION lgcodes.csv

Het bestand met te vertalen termen staat dan in lgcodes.csv

11.3. Richtlijnen voor de vertaler

De spreadsheet ziet er uit als volgt:

Vertalingen
  • de spreadsheet is Unicode gecodeerd in UTF-8 en moet ook zo terug worden bezorgd!
  • er mogen geen rijen of kolommen worden toegevoegd
  • de opgeleverde spreadsheet moet ook als een CSV bestand terugkeren.
  • hou er er mee rekening dat in de cellen gecodeerde termen staan: schenk in het bijzonder aandacht aan de tekens < > & / * _ `
  • de eerste 3 kolommen (editpath, lgcode en mtime) mogen niet worden gewijzigd

11.4. Import van een bestand

Stel: het bestand lgcodes.csv komt terug van de vertaler. Dit bestand moet worden opgeladen in de juiste Brocade release.

Waarschuwing

het import bestand moet steeds volgens de structuur van het export bestand zijn. Meer in het bijzonder: - Unicode gecodeerd als UTF-8 - CSV bestandsformaat

Deze operatie vinden steeds plaats op de ontwikkelmachine dev.anet.be:

scp lgcodes.csv dev.anet.be:/library/tmp

ssh dev.anet.be

cd /library/tmp

Start steeds screen

Geef dan het commando:

export VERSION=n.nn
export CSVFILE=lgcodes.csv

qtech -lgcode export version=$VERSION lgcodes.backup.$VERSION.csv # backup !

qtech -lgcode import version=$VERSION lgcodes.csv > report.$VERSION.txt

11.4.1. Verwerking van het import report

Bestudeer report.$VERSION.txt

Dit tekstbestand bestaat per lijn uit 2 velden.

Het eerste veld is de lgcode, het tweede veld is een errorcode.

De volgende fouten worden opgespoord:

Default values
LgcodeChanged code werd nog aangepast en vertaling klopt dus waarschijnlijk niet
LgcodeMarkdown (waarschijnlijke) fout tegen de Markdown specificatie
LgcodeUnknown de lgcode is onbekend. Waarschijnlijk is ze recent geschrapt.

Informatie omtrent bestaande codes kan worden teruggevonden door middel van de instructie:

export LGCODE=myLgCode

qtech -list lgcode $LGCODE show=yes