2. Academische Bibliografie / Institutional Repository

2.1. Workflow invoer

Publicaties worden ingevoerd op basis van berichten naar helpdesk@library.uantwerpen.be of via import vanuit Web of Science.

2.1.1. Regels voor het beschrijven van de academische bibliografie (UA)

Catalografische instructie

2.1.2. Web of Science import

 • Donderdag wekelijkse download UAntwerpen gerelateerde publicaties in Web of Science (Advanced search -> AD=(univ* SAME antwerp*) OR OG=(University of Antwerp) met beperking Current Week)
 • Publicaties opslaan -> Save to Other File Format -> Full Record -> Plain Text
 • Het txt-bestand vervolgens op de Webdrive plaatsen onder W:/acadbib/isi_screening/jaar_maand
 • Na een maand bestanden samenvoegen tot 1 bestand : Bestanden openen -> eerste bestand op einde “EF” wegnemen, tweede bestand “FN Thomson Reuters Web of Science™ VR 1.0” en opnieuw “EF” en plakken achter eerste bestand. Doe dit tot het laatste bestand enkel hier mag EF blijven staan. Sla vervolgens op als maand_jaar.

Issue 469: Rel. 3.80: Opladen WoK records

 • controleren van nieuwe UAntwerpen auteurs via checklist (worden toegevoegd aan vertaaltabel uaauthor2authority)
 • via tool wosin -toxml worden txt files die maandelijks worden gedownload verwerkt naar catxml voor import in Brocade. catxml importeren met importprofiel wos. Afwerking gebeurt door catalografie (toevoegen lm, open access, latex markup, …)

Existing records:

 • Controle/aanvulling kapitalisatie en speciale karakters (latex markup)
 • Verwijdering dubbele gegevens (abstract, auteurs…)
 • Verwijdering lidmaatschap abno waar nodig
 • Aanvullen projectnummers

New records

 • Controle/aanvulling kapitalisatie en speciale karakters (latex markup)
 • Controle auteurs
 • Toevoegen van uitgeversversie/auteursversie -> check Sherpa/Romeo
 • Aanvullen projectnummers

Na import controleren op dubbels op basis van doi en isi adhv %MakeLst^bcasusb. (parameters op te halen onder naam doiirua en irua_isi)

2.1.3. Open Access

regelgevend kader in procedureboek

Publicaties die worden aangemeld zonder een vereiste versie krijgen lm abno, waardoor ze niet worden opgenomen op de persoonlijke pagina van de onderzoeker, niet in de OPAC en niet mee worden geëxporteerd naar de xml die dient voor het voeden van het e-cv. Van zodra de juiste versie wordt ontvangen wordt het lm abno vervangen door abua.

Issue 2285: Plaats publicaties on hold voor index

Issue 2307: aanpassing automatisch proces moto.irua

2.2. Automatische processen:

Volgende automatische processen zijn specifiek opgezet of zijn voor een deel van toepassing op de academische bibliografie en de repository:

2.2.1. moto.abuaird

Functie:

 • Verfijning pubtypes op basis van ranking in regelwek issn
 • explorator index update
 • aanmaak csv files

2.2.2. moto.abuairzip

niet actief (21/10/2016)

2.2.3. moto.irua

 • ‘d %UpdAce^wvaszid(“UA”,”VABB”,”U”)’ : dit maakt in de authority records de zoekvorm ‘ua_[personeelsnummer]’ aan voor UA medewerkers
 • d %NoHold^wvaszid(“irua”,”ulst:usystem:acadbib:irua:vabbexport”)’ : plaatst de beschrijvingen van een repository die niet voldoen aan de ‘niet indexeren’ regels in een lijst. Niet indexeren regels zijn opgeslagen in de meta-informatie van een IR-systeem

Het autmatisch proces zet verder een export in docman klaar van de academische bibliografie klaar in MODS en CERIF formaat.

Het MODS formaat (vabbmodsirua.xml) wordt opgehaald door ICT voor de rubriek ‘publicaties in de kijker’ op de persoonlijke webpagina’s.

Het CERIF formaat (cerifua.xml) wordt opgehaald door ICT voor integratie in de FRIS export en voor integratie in het e-curriculum.

2.2.4. moto.euserua

Invulling vakgroepinformatie bij eindgebruikers op basis van organogram_bib.xml. Vakgroepen worden overgenomen in cloi via finaliseerssoftware.

r4_bindir/mutil -exe 'd %UpdEu^wvaszid("UA","ua_","VABB","UA-PRS","U",1)'

maakt vabb identifiers aan in eindgebruikersrecord.

2.2.5. moto.euseruawk

Controleert ontbrekende IRC relatie bij authority codes, ontbrekende collectiecode bij vakgroepen, ontbrekende vakgroepen bij eindgebruikers Resultaat wordt naar helpdesk gestuurd.

2.2.6. standard.frontpagedaily

Voor toevoegen van PDF cover aan auteursversies.

2.2.7. moto.irsync

Voegt authority code van het type irc toe aan het onderwerpsveld van een ‘’cloi’‘. De toewijzing gebeurt op basis van de collectiecode die bij een vakgroep hoort.

het beheer van de collectiecodes en de vakgroepen gebeurt via het Brocade Menu Institutional Repositories - IR Beheersfuncties.

2.2.8. moto.embargoaccess

Zorgt voor een aanpassing van de toegangsparameter op basis van het embargo. Indien embargo op een fulltext document is verlopen wordt toegangscode gewijzigd. Resultaten worden bewaard in een Brocadelijst. Daarnaast worden lijst aangemaakt van records waarvan op de publicatie nog een embargo rust.

2.2.9. moto.iruaupload

Zorgt voor het opladen van fulltext in catalografische records.

Zie ook : https://dev.anet.be/doc/brocade/cata/html/catupload.html#scenario-uitgewerkt-voor-de-universiteit-antwerpen-irua

2.2.10. moto.wosarm

Zorgt voor ophalen aantal citaties en wos-links via article match retrieval service

2.2.11. standard.sitemaps

Dagelijkse actualisering sitemap repository

2.3. Publicatietypes

De publicatietypes in de Academische Bibliografie zijn gedefinieerd door de Commissie Academische Bibliografie en goedgekeurd door de Onderzoeksraad. De publicatietypes worden automatische toegekend a.d.h.v. Finaliseersoftware en vertaaltabellen (/conversion/acadbiblio/cabsfin.m). De vertaaltabellen isbn, issn en series in schema iruarank moeten geactualiseerd worden.

Zie ook

Issue 970: Regelwerk irua : Publicatietypes verfijnen ifv nieuwe richtlijnen AB

Issue 2362: Rel. 4.00: Publicatietype/Classificatie voor tijdschriftartikels in IRUA volgens publicatiejaar

Issue 2364: Classificatie irua boekpublicaties verschenen in VABB reeks

Na elke release van VABB moeten volgende routines uitgevoerd worden:

laatst geupdate na versie 7 (juni 2017 GP2016)

d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.3:1","a::pt.2:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.125:1","a::pt.2:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.116:1","a::pt.115:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.126:1","a::pt.115:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.122:1","a::pt.121:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.127:1","a::pt.121:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.141:1","a::pt.113:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.114:1","a::pt.113:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.139:1","a::pt.117:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.118:1","a::pt.117:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.140:1","a::pt.119:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.120:1","a::pt.119:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.124:1","a::pt.123:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")
d %RunGP^zirs970f("irua","a::pt.142:1","a::pt.123:1","vabb","co","ua","GP20xx","T")

Bijkomend worden door het automatisch proces moto.abuaird dagelijks volgende routines uitgevoerd:

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.125:1”,”a::pt.2:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aissn”,”issn-gp-1”,”U”)’

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.125:1”,”a::pt.3:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aissn”,”issn-gp-0”,”U”)’

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.126:1”,”a::pt.115:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aissn”,”issn-gp-1”,”U”)’

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.126:1”,”a::pt.116:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aissn”,”issn-gp-0”,”U”)’

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.127:1”,”a::pt.121:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aissn”,”issn-gp-1”,”U”)’

/usr/local/bin/mutil -exe ‘d %Run^zirs970(“irua”,”a::pt.127:1”,”a::pt.122:1”,”irat”,”issnat”,”issn”,”aiisn”,”issn-gp-0”,”U”)’

2.3.1. Overzicht publicatietypes

Hieronder de toegelaten categorieën die zijn gedefinieerd door de commissie Academische Bibliografie.

Notitie

De MODS code wordt gebruikt in het element <pubtype src=”ua”></pubtype> na exporteren van irua reocrds met de tool vabbexport -export

Authority Code MODS Verwoording
a::pt.2:1 PT2 A1 Tijdschriftartikel
a::pt.3:1 PT3 A2 Tijdschriftartikel
a::pt.9:1 PT9 Verslagen en rapporten
a::pt.10:1 PT10 Recensie
a::pt.11:1 PT11 Octrooi
a::pt.13:1 PT13 Doctoraal proefschrift
a::pt.61:1 PT61 (Opinie)stukken in kranten/magazines
a::pt.125:1 PT125 A3 Tijdschriftartikel
a::pt.115:1 PT115 L1 Letter to the editor
a::pt.116:1 PT116 L2 Letter to the editor
a::pt.126:1 PT126 L3 Letter to the editor
a::pt.121:1 PT121 N1 Noot (Recht)
a::pt.122:1 PT122 N2 Noot (Recht )
a::pt.127:1 PT127 N3 Noot (Recht)
a::pt.113:1 PT113 H1 Hoofdstuk in een boek
a::pt.114:1 PT114 H3 Hoofdstuk in een boek
a::pt.117:1 PT117 MA1 Monografie als auteur of co-auteur
a::pt.118:1 PT118 MA3 Monografie als auteur of co-auteur
a::pt.119:1 PT119 ME1 Boek als editor of co-editor
a::pt.120:1 PT120 ME3 Boek als editor of co-editor
a::pt.140:1 PT140 ME2 Boek als editor of co-editor
a::pt.139:1 PT139 MA2 Monografie als auteur of co-auteur
a::pt.141:1 PT141 H2 Hoofdstuk in een boek
a::pt.123:1 PT123 P1 Congresverslag
a::pt.124:1 PT124 P2 Congresverslag
a::pt.142:1 PT142 P3 Congresverslag
a::pt.143:1 PT143 Editorial

2.3.2. Procedure

Het toekennen van het publicatietype in de academische bibliografie gebeurt in twee stappen.

 • stap 1: De catalograaf kiest in het depositformulier één van de onderstaande algemene types (vb. Artikel = a::pt.1:1). Na registratie van het depositformulier wordt een catalografisch record aangemaakt.
type Authority Verwoording
article: a::pt.1 Tijdschriftartikel
article: a::pt.10 Recensie
article: a::pt.12 Letter to the Editor
article: a::pt.59 Noot
article: a::pt.23 Congresverslag
article: a::pt.61 (Opinie)stukken in kranten/magazines
article: a::pt.143:1 Editorial
chapter: a::pt.7 Hoofdstuk uit boek
chapter: a::pt.23 Congresverslag
book: a::pt.5 Boek als editor
book: a::pt.6 Boek als auteur
book: a::pt.9 Verslagen en rapporten
book: a::pt.11 Octrooi
book: a::pt.13 Doctoraal proefschrift
book: a::pt.23 Congresverslag
 • stap 2: Bij registratie van het catalografisch formulier wordt d.m.v. de finaliseersoftware het algemene type omgezet naar het verfijnde publicatietype. vb: A1 Tijdschriftartikel = a::pt.2:1

Volgdende types worden door finaliseersoftware verder ingedeeld:

Authority Code MODS Verwoording
a::pt.1:1 PT1 Tijdschriftartikel
a::pt.5 PT5 Boek als editor
a::pt.6 PT6 Boek als auteur
a::pt.7:1 PT7 Hoofdstuk uit boek
a::pt.12:1 PT12 Letter to the Editor
a::pt.23:1 PT23 Congresverslag
a::pt.59:1 PT59 Noot

2.3.3. Finaliseersoftware en vertaaltabellen

De finaliseersoftware maakt o.a. gebruik van vertaaltabellen voor het bepalen van het juiste type. Deze tabellen moeten na elke versie van VABB en bij updates van gprc bijgewerkt worden.

2.3.3.1. De vertaaltabel isbn in het schema iruarank

Deze tabel bepaalt welke isbn nummers aanleiding geven tot een peer-reviewed iets (waarde=1) of zeker non-peer reviewed (waarde=0)

Notitie

zie scope note van vertaaltabel over vereiste syntax

PS : deze tabel is éénmalig opgeladen met alle waarden die in irua voorkomen. Moet nadien gelijke tred houden met vertaaltabel GP in het schema isbnrank en met www.gprc.be. PS : alle isbn codes voorkomend op website www.gprc.be zijn opgeladen met waarde 1; GPRC label.

 • Volgende commentaar kan voorkomen bij waarde 1=

  • 1 (indien geen commentaar betreft het een isbn-prefix opgenomen na herzieningsprocedure)
  • 1; norway=2 (voor uitgeversprefixen die met waarde 2 voorkomen op Noorse uigeverslijst)
  • 1; vabbuitgevernotvabb (voor uitgeversprefixen van een VABB uitgever die niet voorkomt in VABB)

  Notitie

  Deze prefixen kunnen ook toegevoegd worden in de tabel gp van het schema isbnrank

  • 1; AUPpost2010 (isbncodes van Amsterdam University Press van publicaties na 2010)
  • 1; GPRC label (isbncodes van www.gprc.be)
  • 1; gp-1 (voor nieuwe door GP geselecteerde isbnprefixen, prefixen met waarde 1 in vertaaltabel GP van schema isbnrank)
  • 1; gpproceedings
  • 1, gp_isbn selection (voor isbncodes van individueel geselecteerde boeken voor VABB)
  • 1; gp_series_selection (isbncodes van boekpublicaties verschenen in een voor VABB geselecteerde reeks)
  • 1; Routledge_notcrc (voor boeken uitgeven met prefix 978-1-138 die niet door crc, een niet VABB uitgever, maar door Routledge zijn uitgegeven wat wel een )
 • Volgende commentaar kan voorkomen bij waarde 0=

  • 0 ;gp=0 (voor nieuwe door GP afgewezen isbnprefixen, prefixen met waarde 0 in vertaaltabel GP van schema isbnrank)

Updaten gprc:

Regelmatig (wekelijks) controleren of de tabellen nog gelijklopend zijn. Zoniet, nieuwe isbn codes toevoegen. Eenvoudigst: voeg alle items opnieuw toe aan de vertaaltabel.

Notitie

De waarden NIET overnemen in tabel isbn_exceptions in het schema isbnrank. Hier komen alleen de selectie GPRC codes in terecht zoals door het GP bepaalt.

Notitie

GPRC IS NIET BETROUWBAAR. Items verdwijnen na verloop van tijd. Gevolg: er staan items in de vertaaltabel die niet meer voorkomen op www.gprc.be.

Updaten isbn prefixen vertaaltabel GP uit schema isbnrank

Indien VABB uitgeverslijst wordt uitgebreid met nieuwe isbn-prefixen moet de vertaaltabel worden geactualiseerd.

Notitie

laatste update gebeurt na oordelen versie 7

2.3.3.2. De vertaaltabel issn in het schema iruarank

Hier staan alle issn nummers die voorkomen in irua.

Moet aangevuld worden indien in het regelwerk issn nieuwe oordelen van het gezaghebbend panel worden verwerkt.

 • bij update nieuwe ISI journals
 • bij ontvangen nieuwe oordelen gezaghebbend panel VABB

Moet aangevuld worden bij aanmelding door UA onderzoeker van journal voor pro-actieve indeling. Bestand met uizonderingen wordt in een spreadsheed bewaard op webdav (acadbibPublicatietypesproactief)

Mogelijke waarden:

 • 1; issn-gp-1
 • 1; proactief
 • 0; issn-gp-o
 • -20XX:0,20XX-:1;commentaar

Notitie

laatste update gebeurt na oordelen versie 7

2.3.3.3. De vertaaltabel series in het schema iruarank

Deze lijst bevat alle door vabb geselecteerde reeksen.

vb. c:vabb:327228;”2010-:1,-2009:0 ;Advances in International Marketing”

irua records met een relatie vnr naar één van deze reeksen worden ingedeeld afhankelijk van het publicatiejaar naar categorie 1 of 2.

zie issue2364

2.4. Match bofwos databank

Notitie

Jaarlijks herhalen na 1 oktober en na verificatie bij KULeuven of de resultaten van de validatieronde (ADOC) reeds zijn verwerkt in de databank.

2.4.1. Opladen bof-wos data in regelwerk ecoom

Issue 1027: Data BOF-WOS voor vabb zie ook documentatie VABB

Nadat het regelwerk ecoom is geactualiseerd kunnen op basis van een match tussen de regelwerken irua en ecoom de onderstaande aanpassingen gedaan worden.

2.4.1.1. Toevoegen ISI nummers

Issue 1033: Zoek/Leg verbanden tussen records uit regelwerk vabb/irua en ecoom

d %MakeLst^wvaslnk("rbaccarn","acadbib:wvaslnk:irua2ecoomweeknew","Link irua records met ecoom databank","irua","","ecoom","",1,"week")

Waar er een match is gevonden op basis van de sleutels ‘ti’, ‘yrti’ of ‘yrvobp’ moet manueel worden gecontroleerd in de geproduceerde lijst of records wel degelijk hetzelfde zijn. Enkel de records die zijn toegevoegd na de vorige match moeten gecontroleerd worden.

Maak importbestand met volgende structuur: (opletten voor leading zero’s)

cloi;number_nr;number_ty

waarbij ‘cloi’ de identifier is van het irua record, ‘number_nr’ het isi nummer en ‘number_ty’ de waarde isi heeft

Importeer met catcnv en profiel isinrsirua

Controleer op dubbel voorkomen isi nummer met manueel proces ‘bcaslnk’

2.4.1.2. Verwijderen lidmaatschap abua in irua

Match tussen ecoom en irua in omgekeerde volgorde

d %MakeLst^wvaslnk("rbaccarn","acadbib:wvaslnk:ecoom2irua","Link ecoom records met irua databank","ecoom","","irua","",1,"week")

Lijst uitbreiden met attributen lm en im_ju en downloaden.

Records filteren op basis van match isi en zonder lm ecoom-ua.

De irua clois selecteren en brocadelijst mee maken.

Lijst uitbreiden met lm en im_ju.

Records met lm abua controleren of ze wel effectief abua mogen hebben.

Records waar lm abua correct werd toegekend, doorgeven aan ADOC. In andere gevallen abua schrappen en in voorkomend geval ook voor VABB aangeleverd record schrappen.

2.4.1.3. Toevoegen lm ecoom-bof in IRUA en relatie iruae

 • Maak via catalografie - selecties lijsten op basis van lidmaatschappen in regelwerk ecoom

 • Combineer de lijst lm ecoom-ua met de lijst ecoom-bof. Resultaat is een lijst (1) van wos ua records die meetellen voor de BOF publicatieparamater.

 • Op basis van het manueel proces ‘bcaslnk’ worden records opgespoord uit lijst (1) die een isi match hebben met een irua record. Dit levert lijst (2) op

 • Missing records van de laatste twee jaargangen (lijst 1 en 2 gecombineerd dmv NOT relatie) controleren.

  • records toevoegen in IRUA
   • query in WOS uitvoeren met ontbrekende UT codes
   • resultaat converteren met wosin tool en impoteren met catcnv
   • geïmporteerde records controleren en schrappen indien niet relevant voor AB.
 • Opnieuw bcaslnk uitvoeren en relatie van ecoom naar irua(eirua) effectief leggen (PDtest=0)

 • Ken lidmaatschap ecoom-bof toe aan alle recors met relatie iruae

 • Nieuwe file ecoombof.csv klaarzetten voor verwerking in e-cv : docman -store db=exchange

 • Vervolgens bof-gewichten importeren

2.5. Match VABB databank

2.5.1. Overhevelen isi nummers van regelwerk vabb

In de VABB databank worden records waar mogelijk aangevuld met isi nummers. Deze kunnen doorgedrukt worden naar de academische bibliografie. Zie Issue 1144: Overhevelen isi nummers van regelwerk vabb naar irua.

Waarschuwing

Indien isi nummers bewust werden verwijderd van bijv. proceedings bestaat kans dat ze terug worden toegevoegd.

Na toevoegen van isi nummers, controleren op dubbel voorkomen van isi nummers d.m.v. manueel proces %MakeLst^bcasusb

Je kan controleren welke records verboden zijn voor consolidatie op de volgende manier: mutil -gl ‘BCATCONS(“ne”,”“’ |grep ‘irua’ of specifiek voor een record via mutil -gl ‘BCATCONS(“ne”,”c:irua:10058”’

Meer informatie over consolideren (zie verder. nog te documenteren)

2.5.2. Verwijderen lidmaatschap abua

irua records met een match naar vabb records die geen lidmaatschap ‘vabb-ua’ hebben, kregen mogelijk onterecht het lm ‘abua’ in de academische bibliografie. Lidmaatschap abua weghalen na manuele controle.

Werkwijze:

Issue 1033: Zoek/Leg verbanden tussen records uit regelwerk vabb/irua en ecoom

d %MakeLst^wvaslnk("rbaccarn","acadbib:wvaslnk:irua2vabbweek","Link irua records met vabb databank","vabb","","irua","",1,"week")
 • De resultaatlijst uitbreiden met lm vabb-ua
 • Controleren door lijst te downloaden en in excel te filteren op lijnen zonder lm vabb-ua. Niet identieke records uit lijst verwijderen. (zeker match op basis van ti grondig controleren op gelijkheid)
 • Nieuwe lijst maken van irua id’s (let op de verschillende kolommen) en uitbreiden met lm abua. Records met lm abua zijn mogelijk problematisch. lm abua verwijderen indien zeker niet gepubliceerd met adres Universiteit Antwerpen.

2.5.3. Verwijderen lidmaatschapp vabb-gp

Van de vabb approved records in irua die door vabb verwerking van een volgende vabb versie een isi nummer kregen (zie boven) moeten het lidmaatschap vabb-gp verwijderd worden.

Een overzicht van deze records wordt jaarlijks gepubliceerd op de vabb-shw share in de map documentatiemateriaal/extra.

ISI code moet toegevoegd worden in irua en vabb id’s moeten verwijderd worden in de file die voor het e-cv wordt opgeladen. (zie verder)

2.5.4. Doortrekken Lidmaatschap vabb-gp

laatst geupdate na versie 7 (juni 2017)

 • Maak selectie van ua records die in VABB het lidmaatschap vabb-gp hebben (catalografie - selecties en combineer lijst vabb-gp AND vabb-ua)

 • Vul lijst aan met bibliografische nummers van het type co

 • Download lijst en maak op basis van co nummers irua een nieuwe lijst. Voeg lm ‘vabb-gp’, ‘ecoom-bof’ en nr type isi toe.

 • Download lijst en filter records met lm ecoom-bof en isi nummer. Deze uit lijst verwijderen en isi nummers toevoegen aan VABB (na controle in WOS). (in infoveld vermelden dat dit werd toegevoegd)

 • Filter op record zonder lm vabb-gp en maak met deze records (uitgezonderd de inmiddels geconsolideerde of verwijderde) een nieuwe Brocade lijst. Geef de records uit deze lijst het lm ‘vabb-gp’ via catalografie groepsbewerkingen.

 • De record die werden aangevuld met lm ‘vabb-gp’ moeten een nummer van het type vabb hebben. Dit is essentieel voor de classificatie naar A1.2 in het FWO e-loket.

  • zoek via %Find^bcaln2c de equivalente clois in vabb
  • maak csv (cloi;number1vabb_nr)
  • maak catxml en importeer met profiel ‘vabbid’
 • Maak een nieuwe file vabbgp.csv voor voeden van e-cv en laad op d.m.v. ‘docman -store vabbgp.csv db=exchange’

 • Voer routines uit om publicatietypes te verfijnen (zie boven)

2.6. Verwerking Bibliometrische gegevens

2.6.1. Import Impact Factoren

Issue 2281: Impact Factoren in IRUA

 • Maak op basis van de ontvangen JCR files (merge SCIE en SSCI)een csv bestand met volgende kolommen ISSN;IF;jaar

Waarschuwing

Als file wordt aangeleverd met impactfactoren in Amerikaanse notitie moet punt in IF vervangen door komma.

 • Actualiseer het issn regelwerk.
 • Maakt een lijst van clois in het issn regelwerk die overeenkomeen met de issn nummers van een bepaalde JCR editie (gebruik hiervoor manueel proces %Find^bcaln2c)

Waarschuwing

lijst na test op legato opnieuw doen op moto. Mogelijk meer en andere matches.

 • Download lijst en maak er een csv file met volgende structuur cloi;localdata_zimpact_impact_1_impactcijfer;localdata_zimpact_impact_1_impactjaar;localdata_zimpact_impact_1_impactdatum

  met datum in formaat dd/mm/jjjj

 • Converteer naar catxml catcnv -convert if20XXcloi.csv to=catxml

 • Importeer : catcnv -import if20xxcloi.cat.xml profile=impactfactor list=acadbib:issn:ifjjjj

 • Maak een lijst van alle records in irua en finaliseer alle records met manueel proces %BGRFIN^bcasix

2.6.2. Import BOF-gewichten

Issue 2283: BOF gewichten in irua

 • De BOF gewichten worden geleverd door de dienst ADOC. Op basis van de UT code moet cloi worden opgezocht waarvoor het BOFgewicht genoteerd moet worden. (cloiopzoeken kan via manueel proces %Find^bcaln2c)
 • Resultaat wordt na opkuis van ‘not founds’ omgezet in csv met volgende structuur:

localdata_zbmetrie_bof_1_bofcijfer;cloi;localdata_zbmetrie_bof_1_bofjaar;localdata_zbmetrie_bof_1_bofdatum

 • converteren naar catxml
 • Importeren met profiel bof

catcnv -import bofxxxx.cat.xml profile=bof list=acadbib:bof:xxxx

2.6.3. Import WOS citatiegegevens

2.7. Verwerking Projectinformatie

Bestand IW_PROJECTS.xml wordt als volgt verwerkt in Brocade. (todo : in automatisch proces gieten)

qtech -py /local/moto/irprojects.py import IW_PROJECTS.xml

Deze import procedure maakt gebruik van vertaaltabel irpro:funder2ty om de inhoud van subtag ‘omschrijving’ in de tag ‘funder’ om te zetten naar een gekend funder type. Indien niet gevonden wordt dit gemeld tijdens de import.

De geïmporteerde projecten en bijhorende meta-info zijn opvraagbaar via het menu Institutional Repositories - Beheer van de IR-projecten.

Project id’s worden bij een cloi genoteerd in het lokale systeem zprojecinf content in attribuut ‘irpro’

Notitie

Dit vervangt de oude manier van werken waarbij de meta-informatie van een project telkens opnieuw bij een cloi werdt genoteerd in verschillende velden in het lokaal systeem ‘zprojectinf’. De conversie van het oude systeem naar de nieuwe opzet is beschreven in Issue 2796: Rel. 4.30: Beheer van de IR-projecten

2.8. Verwerking vakgroepen

Het automatisch proces euserua verwerkt de file IW_ORGANOGRAM_bib.xml als volgt.

 • Aanpassing meta-informatie onderzoeksgroepen

De gegevens zijn te raadplegen via het menu Insitutional repositories - Beheer van de IR vakgroepen

Volgende metadata wordt overgenomen uit IW_ORGANOGRAM_bib.xml:

Id, benamingen, samenvatting, startdatum, einddatum (evt), publiceren op website, parent vakgroep, afkorting en website

Het veld collectie moet door een bibliotheekmedewerker worden gekozen. Dit wordt door het automatisch proces irsync gebruikt om een irc collectie code aan een cloi te koppelen.

 • Aanpassing meta-informatie over onderzoeksgroepen in eloi

Volgende metadata wordt overgenomen uit IW_ORGANOGRAM_bib.xml in de e-loi

 • link met vakgroep via vakgroepid

 • Begindatum en eventueel einddatum van affiliatie aan vakgroep

 • rol
  • lid
  • woordvoerder
  • onbezoldigd lid
  • emeritus

Notitie

informatie over geassocieerde leden wordt niet overgenomen. Enkel vakgroepinformatie voor leden, woordvoerder, emeritus en onbezoldigde leden wordt overgenomen

Vervolgens wordt op basis van de informatie over vakgroepen in de eloi een vakgroep toegekend aan publicaties. De finaliseersoftware voor irua neemt dit voor zijn rekening.

 • Bij initiële registratie in AB wordt naar alle UA auteurs gekeken

 • Bij die auteurs worden alle groepen opgehaald (met hun begin- en einddatum van lidmaatschap)

 • Deze groepen worden in de publicatie weggeschreven, indien de publicatiedatum in de periode van het lidmaatschap valt

 • Deze situatie blijft ongewijzigd

  • tenzij iemand manueel groepen gaat toevoegen/wegnemen
  • tenzij iemand alle groepen wegneemt en het record terug opslaat. Dan krijg je identieke situatie als de initiële.

Het is dus quasi onmogelijk om alle groepen manueel uit een record te verwijderen

Notitie

Afspraak is dat enkel leden van het departement onderzoek publicaties kunnen verhangen en dat ze in het veld ‘informatie voor titelbeschrijvers de genomen actie vermelden

2.9. Rapportering

2.9.1. Publicatietrekking Iminds

Er gebeurt jaarlijks een trekking uit de Academische Bibliografie van Iminds publicaties. Iminds stelt hiervoor een webapplicatie ter beschikking. De bibliotheek is in de workflow verantwoordelijk voor het nakijken van de aangeleverde auteurslijst en voor het opladen van de publicatiereferenties in de webapplicattie.

url: http://publications.ibbt.be/ibbtpublications

Issue 954: Levering aan IBBT - telling publicaties 2009 bevat handleidingen en voorbeelden

 1. Validatie auteurs

Via de webapplicatie krijg je een overzicht van Iminds UA auteurs verbonden aan de onderzoeksgroepen Visielab en Mosaic. Controleer op basis van ua.csv of de auteurs in Brocade allemaal een authoritycode hebben en verbonden zijn aan een vakgroep. Kijk vervolgens na of er nieuwe auteurs zijn waarvan de authority code nog niet is vermeld in de vertaaltabel select_ibbt.

 1. Aanmaak publicatielijst

De selectie van Iminds publicaties gebeurt op basis van de vertaaltabel select_ibbt. In geval dat er nieuwe auteurs zijn moeten deze aan de vertaaltabel worden toegevoegd.

d %MakeLst^wvassel("irua","vabb:select_ibbt","IBBT","rbaccarn","20xx","vabb:select_ibbt")

Verwijder in het resultaat publicaties uit de jaargangen die niet tot het referentiejaar behoren.

exporteer de lijst naar VABB-MODS :

vabbexport -export lst:xxxxxxx target=ua_minds.xml source=ua

2.9.2. Selectie VABB

Elk jaar moet per 1 mei een VABB-MODS bestand worden aangemaakt voor een nieuwe VABB-versie. De selectie betreft publicaties van het jaar voorafgaand aan het huidige kalenderjaar en publicaties van 2 jaar voorafgaand aan het huidige kalendaarjaar indien deze niet eerder werden aangeleverd. (vb. in 2016 worden de SHW publicaties uit 2015 geselecteerd en niet eerder aangeleverde publciaties uit 2014)

zie ook :

Issue 692: VABB export voor institutional repositories UA, KDG, PL, Artesis

Issue 730: VABB data voor UA

Volgende stappen moeten uitgevoerd worden:

1. VABB-nummers toekennen aan eindgebruikers (e-loi’s), die gekoppeld zijn aan authority code

Dit gebeurt in principe dagelijks via automatisch proces moto.euserua, maar kan geen kwaad dit nog eens uit te voeren.

vervang U door T voor test

d %UpdEu^wvaszid("UA","ua_","VABB","UA-PRS","U",1)

2. VABB nummers uit de eingebruikersrecords toevoegen aan de authority records

Dit gebeurt in principe wekelijks op vrijdag , maar kan geen kwaad dit nog eens uit te voeren.

d %UpdAce^wvaszid("UA","VABB","U")

3. Selectie op jaargangen die van toepassing zijn

d %MakeYLS^wvassel("irua","acadbib:iruaxxxx","IRUA records 20xx-20xx","gebruikersnaam","20xx-20xx")

4. Verzamel alle publicaties in irua met een article reference (via %ZkNrs^bcascnr) en ken drager eonly toe (via catalografie - groepsbewerkingen)

5. Filter uit gemaakte selectie op jaargang de records met adres Universiteit Antwerpen

 • Splits lijst via catalografie - selecties uit naar lm abua en irua
 • Combineer lijsten irua en abua via NOT operator
 • Kijk records zonder lm abua en met UT code na of ze in WOS het adres van de universiteit Antwerpen hebben. Indien ja, ken lm abua toe.
 • Opnieuw oorspronkelijke selectie op jaargang filteren op records met adres Unversiteit Antwerpen
 • Controleer met manueel proces %MakeLst^bcasmis of er in de lijst records zitten zonder irc.code. Indien ja, raak deze records en voer irsync -nodspace uit voor deze records. Voeg aan records die overblijven indien mogelijk een authority code toe en voer opnieuw irsync -nodspace uit.

6. Maak lijst potentiële kandidaten

d %MakeLst^wvassel("lst:xxxxxx","vabb:selectua","VABB export records voor ua","rbaccarn","2013","vabb:selectua_au")

Uitleg commando:

lijstloi De lijst waaruit je records gaat selecteren

Vabb:selectua is conversietabel in Brocade: alleen records met een bepaalde collectiecode en een bepaalde publicatiedatum mogen geleverd worden voor VABB. In conversietabel staan ook codes die niet mee opgenomen mogen worden voor VABB (vb. a::pt.10 dit is publicatietype recensie)

VABB export records voor ua: titel van de lijst

rbaccarn userid van de lijst

2001 jaartal vanaf wanneer publicaties mogen

vabb:selectua_au is een conversietabel in Brocade : is een record niet geselecteerd of gedeselecteerd op basis van andere criteria, dan wordt gekeken of auteurs in deze tabel voorkomen. Analoog aan de andere tabel kan je selecteren (waarde 1 in de tabel) of uitsluiten (waarde 0 in de tabel)

Resultaat is een lijst, in dit voorbeeld terug te vinden via Brocade > Lijstbeheer > Globaal overzicht lijsten

7. Beperk lijst potentiële kandidaten tot lijst met niet eerder aangeleverde records

 • Maak lijst met nieuwe records, cloi komt nog niet voor in VABB regelwerk :

  • Maak lijst clois in VABB via mutil -gl ‘BCAT(“vabb”,,”nr”’|grep irua >/library/tmp/rudi.txt
  • Maak met bekomen clois een Brocade lijst
  • Via lijstbeheer, lijst combineren met lijst potentiële kandidaten VABB selectie
  • Verschil van beide lijsten maken : dit zijn de nieuwe records voor de periode die van toepassing is.

2.9.3. Statistiek aantal publicaties

Het bestand telling.csv bevat statistische gegevens over aantal publicaties. (aantal publicaties per vakgroep/faculteit en per jaar en publicatietype) De telling is gebaseerd op de geregistreerde vakgroepen en irc collecties in een cloi.

Dit bestand wordt o.m gebruikt voor het jaarverslag onderzoek (tabel 6.5). De tabel voor het jaarverslag wordt aangemaakt door telling.csv in te lezen in Excel en een draaitabel te maken op basis van gegevens jaar (n-2) bv. in 2016 gegevens aanleveren 2014.

2.9.4. csv export

Het automatisch proces moto.abuaird exporteert de academische bibliografie naar verschillende csv bestanden. De csv bestanden bevatten de meest relevante bibliografische metadata.

ua_1.csv ua_2.csv ua_3.csv ua_4.csv ua_5.csv ua_6.csv ua_7.csv

Pas op

vakgroepen en irc codes worden opgehaald uit de clois

 • Naam auteur
 • Authority code (type P)
 • Pers.Id.
 • irc collectie (onderwerpsveld type IRC)
 • Gerelateerde e-loi
 • Vakgroep (kvs zvakgroep)
 • E-mailadres
 • cloi
 • Auteurs
 • Titel
 • Jaar
 • Publicatietype (authoritycode van type PT in onderwerpsveld)
 • Plaats van uitgave
 • Uitgever
 • ISBN
 • ISSN
 • DOI
 • ISI
 • Gerelateerde publicatie (boek of tijdschrift waarin hoofdstuk/artikel verscheen))
 • Collatie
 • ProjectId (intern projectlabel)

De csv bestanden worden gebruikt om te rapporteren met access.

werkwijze: ndw

2.9.5. CERIF export

Records uit een Brocade Institutional Repository kunnen naar buiten gebracht worden in het CERIF formaat

Er zijn verschillende CERIF export profielen. De meta-info over de profielen is terug te vinden via Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Beheer van de catalografische Cerif export profielen [link]

In een exportprofiel kan je een schema opgeven volgens het welke de brocade elementen moeten vertaald worden.

Naast een exportprofiel kan je bij de export ook een een specifieke exportgenerator meegeven. Systeembeheer ‣ Conversies ‣ Beheer van de catalografische export generatoren [link]

Volgende exportprofielen zijn beschikbaar:

2.9.5.1. cerif

Generieke CERIF export voor een Brocade repository conform de CERIF xsd (versie 1.5.1)

catcnv -export lst:xxxxxx format=cerif profile=cerif|xmllint --format -

2.9.5.2. fris

Specifieke export confom de fris-cerif schema xsd.

Onderstaande vertaaltabellen uit het schema fris zogen voor de vertaling van lokale codes naar de Fris classificaties.

 • AR: voor omzetting rol ua (lid - woordvoerder) naar fris classsificatie Assignemnt Role (Member - Responsible)
 • ROTT: Research Output Taxonomy Type (vb. a::pt.121:1 naar Article)
 • RTT: Referee type (vb. a::pt.121:1 naar Peer Reviewed)
 • author_fu: vertaling UA auteursfuncties (nog nodig voor fris-cerif?).
 • cfClassId: Omzetting volgens classificatieschemas Output Person Participant Role van auteursfuncties naar FRIS waarden. Zie info in scope note van de vertaaltabel
 • cfClassSchemeId: Omzetting auteursfuncties naar uuid
 • language_lg: Omzetting taalcodes 3-2 letters
 • subject_ac: fris publicatietypes
 • title_lg: Taalcodes van titels

Deze export maakt gebruikt van de fris generator.

catcnv -export lst:xxxxxx format=cerif profile=fris gen=fris|xmllint --format -

2.9.5.3. ua

Specifieke export voor levering aan UA ICT

Maakt gebruik van volgende vertaaltabellen uit het schema uacerif:

 • language_lg: Omzetting taalcodes 3-2 letters
 • title_lg: idem

De export maakt gebruik van de cerifua generator.

catcnv -export lst:xxxxx format=cerif profile=ua gen=cerifua|xmllint --format -

2.9.6. Statistieken downloads

Het aantal downloads en gerelateerde informatie wordt op de docman server genoteerd in twee verschillende logfiles. Eén logfile bevat informatie over het gebruik van open access documenten en een andere logfile over het gebruik van documenten die enkel toegankelijk zijn op het intranet.

De docman log files kan je importeren in Brocade Systeembeheer ‣ Diverse ‣ Importeren van docman logs [link]

De verkregen lijst kan je koppelen aan catalografische beschrijvingen via Catalografie ‣ Groepsbewerkingen ‣ Associeer een catalografische beschrijving met een document [link]

Het resultaat kan je downloaden en met software naar keuze verwerken naar grafieken, tabellen, spreadsheets, …