7. Opzetten van een koppeling van ORCID met een Brocade repository voor academici

7.1. Inleiding

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) is een alpha-numerieke code die wordt gebruikt om auteurs van wetenschappelijke werken uniek te identificeren.

Achter ORCID staat een non-profitorganisatie, waarvan wetenschappers, instituten en organisaties lid kunnen worden.

Dit document gaat dieper in op de vraag, welke services een Brocade systeem kan aanbieden in de desktop, bedoeld voor de onderzoeker.

7.2. Een brug tussen ORCID en Brocade

Volgende diensten kunnen worden aangeboden via de desktop van een eindgebruiker :

 • Een wetenschapper kan opvragen wat zijn ORCID is, zoals gekend in de Brocade databank.
 • Een wetenschapper kan eventueel zijn ORCID invullen of wijzigen.
 • Een wetenschapper krijgt een link aangeboden, waarmee volgende dingen kunnen :
  • Hij of zij kan zich registreren of authenticeren op de ORCID website.
  • Hij of zij kan de toestemmimg geven aan de jouw instelling, om bepaalde gegevens met ORCID uit te wisselen.
  • In eerste instantie wordt - na authorizatie door de wetenschapper - zijn/haar ORCID gekoppeld aan zijn account in Brocade.

7.2.1. Opzet

Dit eerder complex gebeuren is mogelijk door volgende stappen uit te voeren :

 1. Maak een authority attribuut ‘orcid’ met volgende minimale eigenschappen:
  • Authority types : P
  • Hoort bij ‘Loi’
  • URL type ‘orcid’
  • Nummer type ‘nrisni’
 2. Registreer je instelling bij orcid.org : je bekomt hierbij een client id en een secert. Communiceer nooirt deze beide gegevens aan de buitenwereld.
 3. Maak een authorisatiesysteem aan:
 • Kies hiervoor menu optie de menu optie Beheer van de autorisatiemodellen [link]

 • Maak een authorisatiemodel aan met volgende gegevens :

  Client ID:

  je client id, bekomen van ORCID

  Client secret:

  je client secret, bekomen van ORCID

  Token URI: (test voorbeeld)

  https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token

  Authorisatie URI template (test voorbeeld):

  https://sandbox.orcid.org/oauth/authorize?scope=/read-limited{%}20/activities/update&family_names={%fn|url}&given_names={%vn|url}&email=%email

  Authorisatie URI key generator:

  (leeg laten)

  Redirect menu ingang:

  orcidrdr

  Desktop verwoording bij Authorisatie URI (geen id):

  Creëer of link je ORCID (voorbeeld)

  Desktop verwoording bij Authorisatie URI (niet geauthoriseerd):

  Link je ORCID (voorbeeld)

  Desktop verwoording bij Authorisatie URI (geauthoriseerd):

  Uw profiel is gekoppeld met ORCID. (Voorbeeld)

  Melding in de desktop bij gelukte authorisatie:

  U verleende authorisatie… (voorbeeld)

 1. In het beheer van de desktop : (menu optie Beheer desktops [link] ):
 • Voeg service acadbibiam toe aan je desktop.
 1. In het beheer van je IR systeem (menu optie Beheer van de IR-systemen [link] ):
 • Voeg volgende lijn toe bij ‘Toon attributen in desktop’: orcid::orcidp
 1. Bij het beheer van de services : voeg volgende service toe:
 • SYS_lupar : Redirectie OAuth2 ; URL = lupar

7.2.2. Technische documentatie

 • Overzicht van uitgewisselde gegevens tussen Brocade en orcid:

  • link in desktop scherm naar orcid

   –>> orcid.org (login/registreer/authoriseer) << (state, code)

   >> (code, secret) << (token)

  • file token/file orcid bij enduser

  ‘U ben gekoppeld’

 • Via desktop service acadbibiam wordt een doorlinken naar orcid.org aangeboden (macro m4_getAuthorizationURI )

 • Na authenticatie en authorizatie op orcid.org wordt doorgelinkt naar routine %EntryA^bluwauto : hier gebeurt het volgende :
  • controleer de waarde van state met de oorspronkelijke waarde in de link. (error scherm indien mislukt)
  • haal bij orcid.org een token op met behulp van de opgestuurde code en je secret (error scherm indien mislukt), via macro m4_fetchAuthorizationToken : dit voert uit :
   • roep onderhuids op : lupa -token [code] source=orcidp
   • file de token data (^BTOKEN(“token”,”orcidp”,”eloi”,eloiid)) . Alleen de laatste token wordt bewaard/overschreven ; ook de ‘slechte’.
  • toon een error scherm als er iets is mislukt
  • redirect naar menu ingang ‘orcidrdr’ (routine %EntryOR^birwrdc) : deze doet het volgende :
   • indien de token info ok is, haal de orcid hier uit:
    • zoek de a loi, verbonden met de eindgebruiker
    • indien de a loi nog geen orcid heeft : link de orcid met de aloi / toon een scherm ‘Uw UAntwerpen Repository profiel is nu gekoppeld aan uw ORCID profiel.’
    • indien de a loi gekoppeld is met een andere orcid : toon een scherm ‘Uw gegevens kloppen niet’
    • indien de a loi gekoppeld is met dezelfde orcid : toon een scherm ‘Uw gegevens zijn geupdated’.