1. Dublin Core en OpenAire Compliancy voor Institutional Repository van UAntwerpen

1.1. OAI

1.1.1. Base URL

http://anet.uantwerpen.be/oai/abua

1.1.2. Dublin Core en OpenAire Compliancy

De oai_dc xml moet voor alle irua records met lidmaatschap abua gemaakt worden.

Voor records die tot de openaire set behoren worden extra dc velden aangemaakt.

De vertaling naar Dublin Core is volgens Driver en Openaire richtlijnen.

Zie openaire guidelines3.0

1.1.2.1. De openaire set

http://anet.uantwerpen.be/oai/abua/server.phtml?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=openaire

De openaire set bevat die records die in het kvs element

‘FDkvsset_metaZprojectinfZprojectinf_metaZprojectinf:finance_1_metaZprojectinf:flabel_b’

de waarde ‘OpenAire’ hebben.

vb. c:irua:96590

en wordt als volgt opgenomen in een oai_dc xml record

<header>
<setSpec>openaire</setSpec>
</header>

1.1.2.2. Dublin Core metadata (oai_dc)

Hoe een volledige oai_dc beschrijving er zou moeten uitzien is in een voorbeeld onderaan uitgewerkt voor record c:irua:102084

Volgende dc elementen zijn verplicht om driver/openaire compliant te zijn:

 • dc:title

 • dc:creator

 • dc:subject

 • dc:date

  Date | ISO 8601 W3C-DTF-“Published” is the default interpretation to the value for dc:date

  When dc.rights = embargoedAccess, the addition of the embargo end date is recommended, defined by the URI scheme info:eu-repo/date/embargoEnd

  vb. c:irua:121325 zou moeten opleveren <dc:date>info:eu-repo/date/embargoEnd/2016-04-01<dc:date>

 • dc:type

  herhaalbaar en 3 verschillende mogelijkheden

  1. versie informatie volgens OpenAIRE richtlijnen.

   Notitie

   enkel opnemen voor publicaties met toegangscode ‘ua’ in combinatie met mime type ‘pdf’ en url-type ‘irua’. Kunnen er meerdere zijn per record.

   • info:eu-repo/semantics/draft (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/submittedVersion (indien preprint in cloi, vb. c:irua:90876
   • info:eu-repo/semantics/acceptedVersion (indien postprint in cloi, vb. c:irua:102084
   • info:eu-repo/semantics/publishedVersion (indien published version in cloi, vb. c:irua:83483
   • info:eu-repo/semantics/updatedVersion (niet relevant)
  2. publicatietype volgen Driver richltijnen.(Zie notitie onder)

   • info:eu-repo/semantics/article (a::pt.2:1, a::pt.3:1, a::pt.125:1,a::pt.143:1,a::pt.115:1; a::pt.116:1, a::pt.126:1)
   • info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/masterThesis (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/doctoralThesis (a::pt.13:1)
   • info:eu-repo/semantics/book (a::pt.117:1, a::pt.118:1, a::pt.119:1, a::pt.120:1, a::pt.140:1, a::pt.139:1)
   • info:eu-repo/semantics/bookPart (a::pt.113:1, a::pt.114:1, a::pt.141:1)
   • info:eu-repo/semantics/review (a::pt.10:1)
   • info:eu-repo/semantics/conferenceObject (a::pt.123:1, a::pt.124:1, a::pt.142:1)
   • info:eu-repo/semantics/lecture (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/workingPaper
   • info:eu-repo/semantics/preprint (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/report (a::pt.9:1)
   • info:eu-repo/semantics/annotation (a::pt.121:1, a::pt.122:1, a::pt.127:1)
   • info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/patent (niet relevant)
   • info:eu-repo/semantics/other (a::pt.11:1, a::pt.61:1)

   Notitie

   De mapping van de authoritycodes met de publicatietypes volgens de driver richtlijnen is voorzien in scope note annotaties van het type oai_dc.

  3. lokaal publicatieype (zeer optioneel wat mij betreft)

   Engelstalige verwoording opnemen van lokaal pubtype : vb. a::pt.2:1 A1 tijdschriftartikel wordt dan <dc:type>A1 Journal article</dc:type>

 • dc:identifier:

  handle

  vb. <identifier>http://hdl.handle.net/10067/965900151162165141</identifier>

  Overige identifiers overnemen in dc.relation (zie verder)

 • dc:relation:

 1. Verplicht voor records in OpenAire set
info:eu-repo/grantAgreement/<Funder>/<FundingProgram>/<ProjectID>

Funder = EC voor records met waarde OpenAire voor metaZprojectinf:flabel_b in KVS content projectinfo

Funding program = ophalen in het element Fundertype in de KVS content projectinfo (metaZprojectinf:fundertype)

ProjectID = op te halen in het element ‘contractnummer’ in de KVS content projectinfo. (metaZprojectinf:fundercode)

vb. <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/223077</dc:relation>

 1. Recommended voor alternatieve identifiers
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/<scheme>/<identifier>

Invullen voor:

doi: bibliografisch nummer van het type doi

vb c:irua:96590

<dc:relation>info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1111/j.1476-5381.2012.01846.x</dc:relation>

wos: bibliografisch nummer van het type isi

vb c:irua:96590

<dc:relation>info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/000303923000023</dc:relation>

 • dc:rights:

Eerst controleren op open access versie of embargo versie volgens onderstaande voorwaarden. Indien niet gevonden. dc.rights is closedAccess.

Verwerking gebaseerd op waarden in de rubriek ‘inhoud’:

 • type e-info = ‘full’ AND lokalisatie =(‘irua’ OR ‘url-ir’) AND

  • een mime type AND toegangscode ‘ua => <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>

  OR

  • een mime type AND toegangscode ‘irua’ AND embargodatum => <dc:rights>info:eu-repo/semantics/embargoedAccess</dc:rights>
 • <rights>info:eu-repo/semantics/closedAccess</rights> voor alle andere gevallen

vbn. accessRights volgens OpenAIRE richtlijnen.

 • info:eu-repo/semantics/closedAccess (indien er geen mime type voorkomt met ‘ua’ toegangscode en lokalisatie irua, c:irua:86622
 • info:eu-repo/semantics/embargoedAccess (indien versie met embargo ingesteld en embargo nog niet is verlopen, vb. c:irua:121325
 • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess (voorlopig niet relevant)
 • info:eu-repo/semantics/openAccess (indien mime type met toegangscode ua en lokalisatie irua, c:irua:84029

c:irua:118393 (testvoorbeeld, zowel lokalisatie irua als url-ir)

 • dc:language: ISO 639-3 format (3-letter)

Volgende velden zijn niet verplicht om openaire/driver compliant te zijn, maar wel wenselijk om mee aan te bieden.

 • dc:source:

  <dc:source>British journal of pharmacology</dc:source>

  <dc:source>ISSN: 0366-0826</dc:source>

  • voor artikels uit tijdschriften op te halen

   • via relatie ‘irat’ als die werd gelegd.
   • indien geen relatie, via annotatie van het type jtitle en en bibliografisch nummer van het type ‘aissn’
  • voor hoodstukken uit boeken op te halen

   • via relatie irhb naar boek
   • indien geen relatie, via annotatie van het type btitle en bibliografisch nummer van het type ‘cisbn’

Voorbeeld : Zie c:irua:102084 (in catxml, in oai_dc)

<metadata>
<dc xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>Financial analysis of the cultivation of short rotation woody crops for bioenergy in Belgium : barriers and opportunities</dc:title>
<dc:creator>Kasmioui, el, Ouafik</dc:creator>
<dc:creator>Ceulemans, Reinhart</dc:creator>
<dc:subject>Biology</dc:subject>
<dc:subject>Physics</dc:subject>
<dc:subject>Chemistry</dc:subject>
<dc:subject>Engineering sciences. Technology</dc:subject>
<dc:description>Abstract: This paper analyses the financial performance of a poplar short rotation woody crop (SRWC) plantation in Belgium, from a farmers and an investors viewpoint, ...</dc:description>
<dc:date>2013</dc:date>
<dc:type>A1 Journal article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/acceptedVersion</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10067/1020840151162165141</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:identifier>http://dx.doi.org/10.1007/s12155-012-9262-7</dc:identifier>
<dc:source>British journal of pharmacology</dc:source>
<dc:source>ISSN: 0366-0826</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/233366</dc:relation>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
</metadata>