6. Checklists

Auteur:Alain Descamps
Aanmaak:23 feb 2011 11:42
Aangepast door:Jef Tegenbos
Aangepast op:07 jan 2016 12:05
Oud BVV nr:2252

6.1. Abstract

Dit document beschrijft het gebruik van checklists binnen Brocade.

6.2. Inleiding

Checklists laten je toe om allerhande controles en afpuntingen uit te voeren via de Brocade interface

 • op een gecontroleerde wijze
 • door een gekozen groep gebruikers
 • simultaan.

Checklists baseren zich op bestaande Brocade lijsten. Zij kunnen dus alvast alle mogelijke informatie bevatten die je in een Brocade lijst kan stoppen, en dat is heel wat.

De lijnen in een checklist worden één voor één gepresenteerd en behandeld.

Checklists houden intern bij welke lijnen er zijn behandeld en welke niet, en door wie. Ze dragen er zorg voor dat dezelfde lijnen niet worden gepresenteerd aan verschillende gebruikers.

Het resultaat van het overlopen van een checklist is steeds een andere Brocade lijst. Checklists voeren zelf dus geen updates uit in de databank, zij laten dit over aan andere software die overweg kan met de geproduceerde lijst. Op die manier kan je een checklist laten overlopen door verscheidene mensen en nadien kan je zelf nog een controle uitvoeren op de geproduceerde lijst, alvorens het uiteindelijke update proces aan te spreken.

Een wilde greep van mogelijke procedures die je hiermee zou kunnen organiseren :

 • Nakijken of een lidmaatschap van catalografische records moet worden weggehaald of bijgevoegd.
 • Ontbrekende omzettingen zoeken van Dewey codes naar Brocade authority codes.
 • Nakijken of bepaalde catalografische records een juiste taalaanduiding hebben en eventueel wijzigen.
 • Een kandidatenlijst van objecten bekijken en oordelen of ze mogen worden afgevoerd.
 • Bepaalde Kahawa applicaties overlopen en checken of ze naar een andere server kunnen verhuizen.

6.3. De ‘checker’ en zijn taken.

De persoon die een checklist effectief wil afwerken, kiest in Brocade menu Brocade ‣ Lijstbeheer ‣ Checklists [link]. De ‘checker’ bekomt een overzicht van de checklists waartoe hij/zij toegang heeft, en waar er uiteraard nog dingen te checken zijn. Eenmaal de lijst is uitgeput, verdwijnt deze automatisch uit het overzicht.

Na keuze bekomt hij/zij een willekeurige lijst node met bijkomende informatie. Zijn of haar taak bestaat erin om:

 1. de juiste keuzes te maken en gegevens aan te vullen, op basis van de informatie die men ziet, en die vooraf is bepaald door de maker van de checklist.
 2. te kiezen tussen Sla over, Schrap, of Noteer:
 • Sla over: Men wenst of kan niet oordelen over de aangebrachte data. De lijst node zal worden overgeslagen, en eventueel worden gepresenteerd aan andere gebruikers.
 • Schrap: De lijst node zal worden aangeduid als ‘verwerkt’, en er wordt niets toegevoegd aan de resultatenlijst.
 • Noteer: De lijst node zal worden aangeduid als ‘verwerkt’, en toegevoegd aan de resultatenlijst, samen met de gewijzigde gegevens.
 1. Vervolgens klikt men op de Registreer toets en men bekomt onmiddellijk een nieuwe willekeurige node uit de lijst.
 2. Deze handeling wordt herhaald tot uitputting van de lijst. Ze kan zoveel worden onderbroken als men wil.

Zijn er toevallig meerdere mensen, die tegelijk in eenzelfde checklist werken, dan zorgt een intern mechanisme ervoor dat verschillende gebruikers niet in mekaars vaarwater komen. Je kan met meerdere mensen eenzelfde checklist afwerken, zonder dat je met mekaar hoeft af te spreken.

6.4. De maker van de ‘checklist’ en zijn mogelijkheden

Het leven van een checklist bestaat uit verschillende fases:

 • Een bron lijst wordt opgemaakt of gekozen.

 • Een checklist wordt geïnitialiseerd op basis van de bron lijst.

 • De meta-informatie van de checklist wordt aangevuld, dit bepaalt o.a.:

  • Wie mag de checklist afwerken?
  • Wat voor informatie zal er dan worden getoond?
  • Wat voor informatie zal er dan kunnen worden gewijzigd, en hoe?
  • Waar komt de resultatenlijst terecht?
 • Het afwerken van de checklist (door de ‘checker(s)’).

 • Naverwerking. Voorbeeld : een manueel proces wordt gestart op basis van de resultatenlijst.

6.5. Metadata

Het gehele beheer rond checklists doet men via menu optie Brocade ‣ Lijstbeheer ‣ Lijstbeheer - Beheersfuncties ‣ Checklists definiëren [link]. Volgende gegevens worden hier ingevuld:

6.5.1. Identiteit

Identificatie
Unieke identifier van de checklist.
Benaming
Geef de benaming van de checklist (N E F D U). Deze wordt o.a. getoond in de door de gebruiker te verwerken overzicht van checklists
Scope
Interne informatie voor de opmaker van de checklist. De checker komt hiermee nooit in aanraking.
Wie mag werken met deze checklist
Leg met behulp van een toegangsslot vast wie met de lijst aan de slag mag gaan.

6.5.2. Bron

Bronlijst
Een lijst identificatie, die de bron lijst specificeert. (lst loi of ulst loi). De bronlijst zal niet worden gewijzigd, noch geschrapt
Worden de nodes aangeboden in volgorde van de bronlijst ?
Normaal worden de nodes aan de checker aangeboden in willekeurige volgorde. Dit is meestal de beste manier om een goed gespreide workload aan de checkers te aan te bieden. Stip dit aan, als U verkiest, dat de volgorde van de bronlijst zoveel mogelijk wordt gerespecteerd (bij het bereiken van het einde van de lijst wordt weer naar een begin gekeken)
Genereer extra kolommen via
Naargelang de aard van de lijst, kunnen extra kolommen worden toegevoegd, afgeleid uit de inhoud van de reeds aanwezige. De lijst van beschikbare generatoren kan uitgebreid worden, en er is mogelijkheid om lokale varianten aan te maken.
Beschikbare lijst attributen
Opsomming van de aanwezige lijst attributen in de lijst, inclusief de extra gegenereerde kolommen. Actualiseer deze lijst met de actie Analyseer de bronlijst .

6.5.3. Resultaat

Resultatenlijst
Een lijst identificatie, die de resultatenlijst specificeert. Indien het een bestaande lijst betreft, dan zal deze lijst worden uitgebreid. Indien onbestaand, dan zal deze worden aangemaakt
Hoeveel dagen wordt de resultatenlijst lijst bewaard ?
Geef hier aan hoe lang een resultaten bewaard dient te worden (vanaf dag dat de checklist is geïnitialiseerd)

6.5.4. Acties

Analyseer de bronlijst
Via deze actie worden de beschikbare attributen zichtbaar. Per lijst attribuut kan de maker van de checklist bepalen wat ermee dient te gebeuren. Op die wijze kan hij/zij ook precies bepalen welke informatie de ‘checker’ te zien zal krijgen, en welke niet, en welke gegevens er - al of niet gewijzigd - zullen worden overgenomen in de resultatenlijst. Ook de eventuele extra gegenereerde attributen worden verzameld.
Initialiseer de input scherm definitie
Aan de hand van de ingegeven parameters wordt een scherm voor de checker gegenereerd, met behulp van een systeem voor lokale data. Bestaat dit systeem nog niet, dan wordt het aangemaakt. Bestaat het al wel, dan worden eventuele ontbrekende elementen toegevoegd, en de overige data behouden.
Initialiseer de checklist
Alle nodes van de bronlijst worden (opnieuw) klaargezet en bekomen de status ‘open’. Bovendien wordt andere informatie voorbereid en de lijst van attributen uit de bronlijst wordt gepresenteerd.
Initialiseer de gebruikersstatistieken
De gebruikersstatistieken van deze checklist worden terug op nul gezet.

6.5.5. Scherm opbouw

Template voor extra informatie
Hiermee kan U extra informatie tonen tijdens de verwerking van de checklist. Deze wordt getoond in een cel van een tabel : U kan dus ook gepaste HTML elementen toevoegen om de informatie op te smukken.
Nadere informatie
Hier hoort een tekst fragment. Deze tekst zal worden gepresenteerd aan de checker als bijkomende informatie, in een apart venster dat opengeklikt kan worden.
Template generator sleutels
Optioneel. Je kan hier een M executable geven, die een array RAtpl(att)=waarde opbouwt als dataset voor de template. Hierbij gegeven RAtt(att) de lijst attributen. Indien leeg, dan is RAtpl gelijk aan RAtt, aangevuld met RAtpl(“node”)=de actuele lijst node.
Welke lijst attributen zijn relevant
Dient als basis voor de initialisatie van het scherm voor de checker. U kan dit veld ook laten vullen : maak het leeg, en klik op ‘Registreer’. Indien attributen onveranderd dienen overgenomen te worden in de checklist, dienen ze wel uit de input scherm definitie te worden geschrapt. Zo kan de inhoud van die attributen mee worden opgenomen in de resultatenlijst.
Input scherm definitie
Een link naar het gegenereerde scherm voor de checker. Kies de actie ‘Initialiseer de input scherm definitie’ indien niet zichtbaar. Klik om het scherm te manipuleren.
Met optie ‘Niet te verwerken’
Bepaalt of de checker de keuze heeft om een lijst node niet over te nemen in de target lijst, maar toch als ‘afgehandeld’ te verwerken.
Toon de attributen van de bronlijst
Geeft de mogelijkheid om aan de checker de inhoud van de bronlijst te tonen, as is. Dit maakt het simpel om informatie te tonen, als er geen complexe opmaak nodig is.

6.5.6. Gebruikersstatistieken

Informatief. Overzicht van de statistieken per checker. Kan worden leeggemaakt door de actie ‘Initialiseer de gebruikersstatistieken’.