32. Markup in het titelveld

Auteur Richard Philips
Aanmaak 19 nov 2008
Oud BVV nr 2234

32.1. Abstract

Dit document beschrijft een aanpak om markup-informatie in het titelveld van bibliografische beschrijvingen op te nemen.

32.2. Inleiding

Soms dragen titels meer informatie dan wat uitdrukbaar is met de aaneenschakeling van de woorden. Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeeld:

 • Het opnemen van wiskundige formules.
 • Het opnemen van scheikundige formules.
 • Tekstfragementen die een zelfstandige betekenis hebben: zoals rechtskundige concepten en diersoorten in biologische publicaties.

Deze problemen kunnen slechts worden ingevoerd door middel van een Markup mechanisme.

32.3. Invoer

Deze voorgestelde oplossing heeft tot doel:

 • een complete oplossing te brengen;
 • een oplossing die voor het merendeel van de beschrijvingen niet obtrusief is;
 • er voor te waken dat er enkel beperkte opleiding nodig is;
 • ingezet kan worden in elk Brocade regelwerk.

De ‘probleemgevallen’ worden opgesplitst in 2 klassen:

 • Tekstfragmenten
 • Formules

32.3.1. Tekstfragmenten

Tekstfragmenten zijn delen van de titel die speciale ‘nadruk’ vereisen. De markup dient niet om dit fragment samen te stellen maar veeleer om het fragment te scheiden van de andere zinsdelen. Hier willen we werken met voor- en navoegen van **.

Voorbeelden

 • Nesting biology of the Gia (Oreomanes fraseri) in the High Andes of Bolivia
  wordt ingevoerd als:
  Nesting biology of the Gia (**Oreomanes fraseri**) in the High Andes of Bolivia
 • Na het “bis” eindelijk het “idem”: het Hof van Justitie velt een langverwacht “drugsarrest”, (noot onder H.v.J. 9 maart 2006)
  wordt ingevoerd als:
  Na het "**bis**" eindelijk het "**idem**": het Hof van Justitie velt een langverwacht "drugsarrest", (noot onder H.v.J. 9 maart 2006)

32.3.2. Formules

Hier is de markup een essentieel onderdeel van dit deel van de titel: de titel krijgt pas betekenis door het aanbrengen van de markup. We opteren ervoor om de formules te scheiden van de andere titeldelen door de <tex> ... </tex> constructie. Binnen deze markup wordt dan de formule weergegeven door een TeX constructie.

De ** in gewone titels worden ook ingevoerd als een formule: <tex>$**$</tex>

Voorbeelden

 • _images/bvv-2234math.png
  wordt ingevoerd als:
  Dynamical noncommutativity and Noether theorem in twisted <tex>$\varphi^{*4}$</tex>
 • _images/bvv-2234chemie.png
  wordt ingevoerd als:
  Crystal structure of trilanthanum-triiodide-monoethanide, <tex>$C_{2}I_{3}La_{3}$</tex>

32.4. Opslag

 1. Invoer gebeurt via <tex> ... </tex>.
 2. Beginnende alfabetiserende positie wordt bepaald door _: enkel het stuk voor de eerste < of } dient te worden onderzocht.
 3. Filing: de texfragmenten worden gefiled onder ^BCAT("lvd",21736,"ti",1,.) en in de titel worden deze vervangen door een placeholder <tex1>....
 4. De implementaties getCatIsbdTitles en setCatIsbdTitles en getObjectTitle worden passend veranderd, zodat deze opsplitsing geluidloos verloopt.