52. Installatie van een Brocade ontwikkelomgeving op het OS X platform

52.1. Inleiding

Deze tekst documenteert hoe een ontwikkelomgeving voor Brocade wordt opgezet. De beschreven procedure is getest op een MacBook 64-bit OS X El Capitan.

52.2. Werkplan

52.2.1. Optioneel: Installeer Extra fonts

Installeer Source Code Pro OpenType fonts.

52.2.2. SSH keys

SSH communicatie werkt met private/public keys. Heb je nog geen private/public keys, dan moet je deze genereren met ssh-keygen -t rsa. De keys vind je terug in directory ~/.ssh

Geef de publieke sleutel id_rsa.pub door aan Luc Bastiaenssen

52.2.3. Installeer Homebrew

Installeer Homebrew package manager voor OS X

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

52.2.4. Installeer Homebrew formules

brew install hg
brew install curl
brew install wget
brew install gawk

brew install python
ln /usr/local/bin/python /usr/local/bin/py
brew install wxpython

brew install Caskroom/cask/iterm2
brew install Caskroom/cask/diffmerge
brew install Caskroom/cask/tortoisehg
brew install Caskroom/cask/java
brew install Caskroom/cask/firefox

52.2.5. Installeer python modules

pip install --upgrade pip
pip install pillow
pip install pyyaml
pip install pygments
pip install sphinx

52.2.6. Installeer Qtech

cd ~
mkdir -p brocade/projects/edit
mkdir -p brocade/bin
mkdir -p brocade/chm
mkdir -p brocade/backup
mkdir -p brocade/tmp
mkdir -p brocade/svn

cd /tmp
scp -r dev.anet.be:/library/software/0.00/edit/core .
scp -r dev.anet.be:/library/software/0.00/edit/openoffice .
scp -r dev.anet.be:/library/software/0.00/edit/qtech .
scp -r dev.anet.be:/library/software/0.00/edit/universe/delphi .

cd /tmp/core
cd python; py local.py; py local.py
cd ../toolcat; py local.py
cd ../encodings; py local.py

cd /tmp/openoffice
cd document; py local.py

cd /tmp/delphi
py install.py
delphi -list
delphi -add bindir /usr/local/bin

cd /tmp/core/qtech
py local.py

qtech -help

cd /tmp/qtech
cd images; py local.py
cd ../wx; py local.py
cd ../message; py local.py

qtech -wx

52.2.7. Installeer Textadept

Textadept is een programmers editor die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van Brocade.

 • De environment variable TEXTADEPTCFG verwijst naar de folder waar textadept geinstalleerd is.
 • De textadept configuratie files komen terecht in ~/.textadept
export TEXTADEPTCFG=$HOME/textadept
cd ~
mkdir -p textadept/modules/python
mkdir -p textadept/modules/rest
cd /tmp/core/qtech/textadept
py download.py
py local.py
cd ~/.textadept/modules
git clone https://github.com/rgieseke/textredux.git

52.2.8. Configureer Qtech

Voorbeeld:

delphi -add qtech-backup-dir /Users/lbast/anet/backup
delphi -add qtech-chm-dir /Users/lbast/anet/chm
delphi -add qtech-editor-exe "open -a TextAdept"
delphi -add qtech-explorer-exe open
delphi -add qtech-putty-exe ssh
delphi -add qtech-server dev.anet.be
delphi -add qtech-shell-exe "open -a iTerm %s"
delphi -add qtech-ssh 'ssh root@<host> "anetsu qtech -ssh"'
delphi -add qtech-svn-dir /Users/lbast/anet/svn
delphi -add qtech-type W
delphi -add qtech-user lbast
delphi -add qtech-version-development 4.20
delphi -add qtech-winmerge-exe "open -a DiffMerge"
delphi -add qtech-workstation-basedir /Users/lbast/anet/projects
_images/qtech-setup.png

52.2.9. Optioneel: Maak een Qtech OS X application

 • Maak een qtech.app start script met automator - run shell script

  
  
  export PATH=/usr/local/bin:$PATH

  export TEXTADEPTCFG=$HOME/textadept qtech -wx

 • Vervang het default automator icoon door een eigen icoon. vb. brocade.png in project /qtech/mac

  • Open icoon: Preview
  • Selekteer alles: Command+A
  • Copieer naar clipboard: Command+C
  • Selecteer qtech.app
  • Info window: Command+I
  • Klik op het icoontje links bovenaan
  • Paste: Command+V

52.2.10. Environment variables

Editeer ~/.bash_profile

Voorbeeld:

alias ls="ls -GFh"
alias l="ls -laGFh"
alias pg="more"
alias TA=~/textadept/ta
export PS1="lbast \w> "
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
export JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home`
export TEXTADEPTCFG=$HOME/textadept