In Agrippa kan de collectie van het Letterenhuis worden doorzocht – archieven en verzamelingen van en over figuren uit het Vlaamse literaire en culturele veld, uitgeverijen, literaire tijdschriften enzovoort.
Zoeken op naam
Door te zoeken op naam kunt u gericht zoeken naar personen en organisaties en vindt u de beschrijvingen van collectieonderdelen terug die bij die naam horen of ermee verbonden zijn. Hiermee wordt een gedetailleerd overzicht verkregen van wat het Letterenhuis van en over een bepaalde persoon of organisatie bewaart.
Zoeken in collectie
Zoeken in archieven
Via deze weg kunt u full text zoeken in beschrijvingen van archieven die het Letterenhuis bewaart en beheert.
Zoeken in deelcollecties
Via zoeken in deelcollecties kunt u heel specifiek op zoek gaan naar beschreven brieven, handschriften, foto’s, affiches, aquarellen, schilderijen, beelden, prenten, tekeningen en andere documenten in het Letterenhuis. Zo mogelijk worden stukken afgebeeld in lage resolutie.
Bladeren in collectie
Hier kunt u in het collectieoverzicht van het Letterenhuis bladeren en kan er worden doorgeklikt naar de verschillende beschrijvingen van archieven en verzamelingen, telkens op een dieper beschrijvingsniveau.
Deze databank werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen/Anet in samenwerking met het Letterenhuis.